Trang chủ Văn bản chỉ đạo sản xuất
Số 2595/SNN&PTNT-BVTV ngày 10/8/2017 V/v áp dụng mật độ trồng cây trà hoa vàng
10/08/2017 14: 00:00
Số 2266/SNN&PTNT-KHTC ngày 16/07/2017 V/v triển khai công tác phòng chống cơn bão số 2 năm 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
16/07/2017 19: 00:00
Số 325/TT&BVTV ngày 16/7/2017 của Chi cục Trồng trọt & BVTV V/v chỉ đạo sản xuất phòng chống cơn bão số 2 năm 2017
16/07/2017 14: 00:00
Số 2265/SNN&PTNT-TL ngày 15/07/2017 V/v chủ động các biện pháp đối phó với áp thấp nhiệt đới
15/07/2017 09: 00:00
Công văn số 1773/SNN&PTNT-KL ngày 06/6/2017 V/v tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng, ứng phó biến đổi khí hậu
06/06/2017 16: 00:00
Quyết định số 566/QĐ-SNN&PTNT ngày 02/6/2017 V.v phân công nhiệm vụ cho các đơn vị hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc triển khai thực hiện những nội dung Xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2017-2020 thuộc nhiệm vụ ngành Nông nghiệp & PTNT
06/06/2017 16: 00:00
Công văn số 356/CCTS-QLNT ngày 05/6/2017 của Chi cục Thủy sản V/v triển khai phòng chống thời tiết nguy hiểm cho động vật thủy sản
06/06/2017 15: 00:00
Hướng dẫn liên ngành số 1690/HD-SNN&PTNT-KHĐT-TC-KHCN-CT-TNMT ngày 30/5/2017 V/v Lập, thẩm định, phê duyệt các dự án sản xuất và hồ sơ thanh toán kinh phí hỗ trợ chính sách khuyến khích phát triển sản xuất hàng hóa nông nghiệp tập trung trên địa bàn tỉnh
31/05/2017 15: 00:00
Công văn số 226/TT&BVTV ngày 15/5/2017 Thông báo Phòng trừ bệnh đạo ôn cổ bông hại lúa vụ Đông xuân 2017
18/05/2017 11: 00:00
Công văn số 1534/SNN&PTNT-BVTV ngày 17/5/2017 V/v chỉ đạo phòng trừ sinh vật hại, bảo vệ lúa vụ Đông xuân 2016-2017 từ nay đến cuối vụ
17/05/2017 11: 00:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1102
Đã truy cập: 1744346