Trang chủ Chính sách Trung ương
Cơ chế hỗ trợ dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia
22/04/2022 09: 57:00
Ngày 19/4/2022 Chính phủ ban hành Nghị định số 27/2022/NĐ-CP quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực...
Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/07/2018 của Chính phủ : Về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp
15/08/2018 09: 36:00
Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12/04/2018 của Chính phủ : Về phát triển ngành nghề nông thôn
15/05/2018 09: 37:00
Nghị định số 58/2018/NĐ-CP ngày 18/04/2018 của Chính phủ : Về bảo hiểm nông nghiệp
15/05/2018 09: 35:00
Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/04/2018 của Chính phủ : Về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
15/05/2018 09: 31:00
Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ về Cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh
20/01/2017 14: 00:00
Thông tư 340/2016/TT-BTC ngày 29/12/2016 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn về mức hỗ trợ và cơ chế tài chính hỗ trợ bồi dưỡng nguồn nhân lực của hợp tác xã, thành lập mới hợp tác xã, tổ chức lại hoạt động của hợp tác xã
08/01/2017 14: 00:00
Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020
19/10/2016 14: 00:00
Thông tư 15/2016/TT-BNNPTNT ngày 10/06/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về Hướng dẫn điều kiện và tiêu chí thụ hưởng hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đối với hợp tác xã nông nghiệp
23/07/2016 14: 00:00
Thông tư 02/2016/TT-BNNPTNT về Sửa đổi, bổ sung Danh mục chủng loại máy, thiết bị được hưởng chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 08/2014/TT-BNNPTNT ngày 20/3/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
27/04/2016 14: 00:00
123
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 255
Đã truy cập: 2414086