Trang chủ Tuyên truyền phòng chống tham nhũng
Số 4134/SNN&PTNT-TTr ngày 18/10/2019 V/v thực hiện các nội dung về phòng chống tham nhũng
19/10/2019 15: 01:06
Số 4043/KH-SNN&PTNT ngày 14/10/2019 Kế hoạch triển khai Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng
14/10/2019 11: 21:11
Số 75/KHTT-TTr ngày 11/10/2019 Kế hoạch triển khai thực hiện "Đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Phòng chống tham nhũng Giai đoạn 2019-2021" năm 2020 của Thanh tra Sở Nông nghiệp & PTNT Quảng Ninh
11/10/2019 14: 15:19
Số 3857/SNN&PTNT-TTr ngày 07/10/2019 V/v thực hiện Kế hoạch số 143/KH-UBND ngày 28/6/2019 về việc triển khai thực hiện Chương trình công tác năm 2019 của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng
08/10/2019 08: 02:34
Số 16/09/2019 ngày 13/09/2019 của Thanh tra Sở Kế hoạch triển khai thực hiện "Đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Phòng chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021"
16/09/2019 14: 44:00
Số 3276/KH-SNN&PTNT ngày 28/08/2019 Kế hoạch thực hiện Đề án Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Phòng chống tham nhũng Giai đoạn 2019-2021
30/08/2019 14: 41:00
Số 3055/SNN&PTNT-TTr ngày 13/08/2019 thông báo văn bản mới ban hành
19/08/2019 14: 38:00
Số 2576/KH-SNN&PTNT ngày 10/07/2019 Kế hoạch thực hiện triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ
12/07/2019 14: 36:00
Số 144/KH-UBND ngày 04/07/2019 của UBND tỉnh Kế hoạch Triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ
10/07/2019 14: 31:00
Quyết định số 882/QĐ-SNN&PTNT-TTr ngày 05/7/2019 V/v thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
08/07/2019 09: 11:00
12
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 330
Đã truy cập: 2887059