Trang chủ Công khai dự toán ngân sách Sở
Số 4432/TB-SNN&PTNT ngày 15/10/2020 Thông báo V/v công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách đến ngày 30/9/2020 của Sở Nông nghiệp &PTNT
19/10/2020 09: 00:00
Số 1626/TB-SNN&PTNT ngày 23/4/2020 Thông báo V/v công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT
06/05/2020 11: 11:02
Số 81/QĐ-SNN&PTNT ngày 17/02/2019 Quyết định V/v công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước cấp đầu năm 2020 của Văn phòng Sở Nông nghiệp & PTNT
18/02/2020 16: 02:56
Số 276/TB-SNN&PTNT ngày 31/01/2020 Thông báo V/v công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2019 của Sở Nông nghiệp & PTNT
10/02/2020 14: 20:36
Số 230/TB-SNN&PTNT ngày 21/01/2019 Thông báo V/v công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách đến 31/12/2018 của Sở Nông nghiệp & PTNT
29/10/2019 15: 15:00
Số 338/TB-SNN&PTNT ngày 30/01/2019 Thông báo V/v Công khai dự toán NSNN năm 2019 của Sở Nông nghiệp & PTNT
19/10/2019 15: 12:14
Số 2573/SNN&PTNT-KHTC ngày 10/07/2019 Thông báo V/v công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách đến 30/6/2019 của Sở Nông nghiệp & PTNT
19/10/2019 15: 08:47
Số 4077/TB-SNN&PTNT ngày 15/10/2019 Thông báo V/v công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 9 tháng năm 2019 của Sở Nông nghiệp & PTNT
19/10/2019 15: 06:00
Số 1390/SNN&PTNT-KHTC ngày 09/5/2018 Thông báo V/v công khai dự toán NSNN năm 2018 của Sở Nông nghiệp & PTNT Quảng Ninh
08/10/2019 10: 46:40
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1230
Đã truy cập: 2120240