Trang chủ Công khai dự toán ngân sách Sở
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2023
19/01/2024 13: 38:00
CÔNG KHAI TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH QUÝ III NĂM 2023 CỦA VĂN PHÒNG SỞ
11/10/2023 15: 22:00
Quyết định số 707/QĐ-SNN&PTNT ngày 10/10/2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc...
CÔNG KHAI TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH QUÝ I NĂM 2023 CỦA VĂN PHÒNG SỞ
11/04/2023 15: 30:00
Quyết định số 210/QĐ-SNN&PTNT ngày 10/4/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc công khai tình hình...
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG KHAI TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2023 CỦA VĂN PHÒNG SỞ
14/02/2023 09: 05:00
Quyết định số 462/QĐ-SNN&PTNT-VP ngày 13/02/2023 về việc công khai tình hình thực hiện dự toán ngân...
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TRÍCH 40% TỪ NGUỒN THU PHÍ ĐƯỢC ĐỂ LẠI NĂM 2022 THỰC HIỆN NGUỒN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG
31/12/2022 09: 12:00
Quyết định số 1016/QĐ-SNN&PTNT-VPS ngày 31/12/2022 về việc trích 40% từ nguồn thu phí được để lại...
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG KHAI TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2022 CỦA VĂN PHÒNG SỞ
31/12/2022 09: 09:00
Quyết định số 1017/QĐ-SNN&PTNT ngày 31/12/2022 về việc công khai tình hình thực hiện dự toán ngân...
THÔNG BÁO CÔNG KHAI TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐẾN NGÀY 30/6/2022 CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
21/07/2022 09: 02:00
Thông báo số 3238/SNN&PTNT-KHTC ngày 20/7/2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc...
THÔNG BÁO VỀ VIỆC CÔNG KHAI DỰ TOÁN NSNN ĐƯỢC GIAO BỔ SUNG CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
21/07/2022 08: 14:00
Thông báo số 3237/SNN&PTNT-KHTC ngày 20/7/2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc...
THÔNG BÁO CÔNG KHAI TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐẾN NGÀY 30/6/2022 CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
21/07/2022 08: 02:00
Thông báo số 3238/SNN&PTNT-KHTC ngày 20/7/2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc...
Quyết định về việc công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Quý 2 năm 2022 của Văn phòng sở
15/07/2022 14: 42:00
Quyết định số 495/QĐ-SNN&PTNT ngày 14/7/2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc...
123
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 999
Đã truy cập: 3049805