Lãnh đạo sở

23/08/2017

 

 

  

Giám đốc: Nguyễn Hữu Giang

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Lâm nghiệp

Trình độ LLCT: Cao cấp

Điện thoại VP: 0203.3836184 

Email: nguyenhuugiang@quangninh.gov.vn

Phân công nhiệm vụ: Là Thủ trưởng cơ quan, lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động chung của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và thực hiện các công việc sau;

- Là chủ tài khoản của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Là chủ đầu tư các dự án được cấp có thẩm quyền giao cho Sở quản lý;

- Là người phát ngôn thứ nhất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về những vấn đề trong lĩnh vực của ngành theo thẩm quyền.

- Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo,  theo dõi, đánh giá, nhận xét hoạt động quản lý nhà nước, chuyên môn nghiệp vụ của các phòng, đơn vị: Tổ chức cán bộ, Kế hoạch tài chính, Thanh tra Sở, Kỹ thuật – Môi trường, Chi cục Chăn nuôi và Thú y;

+ Xây dựng quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về phát triển ngành; công tác Kế hoạch – Tài chính; công tác tổ chức và cán bộ và biên chế; công tác phòng chống tham nhũng và bảo vệ chính trị nội bộ; công tác thanh tra; phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn;

+ Công tác xây dựng văn bản qui phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý;

+ Trực tiếp chỉ đạo công tác cải cách hành chính của Sở;

+ Tham gia các ban chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh phân công;

+ Giữ mối liên hệ và giải quyết những quan hệ công tác liên quan đến Đảng ủy và các mối liên hệ liên quan đến công tác chính trị tư tưởng và công tác tổ chức và cán bộ;

+ Là Chủ tịch Hội đồng thi đua, khen thưởng và kỷ luật; Chủ tịch Hội đồng Khoa học-Công nghệ; Chủ tịch Hội đồng nâng lương thường xuyên và nâng lương trước thời hạn của Sở; Thành viên BCĐ thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở Tỉnh; Trưởng BCĐ thực hiện Quy chế dân chủ của Sở.

+ Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Tỉnh ủy, UBND tỉnh phân công.

+ Tham gia sinh hoạt tại Thanh tra Sở.

 

 

 

 

Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Công

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ QTKD

Trình độ LLCT: Cao cấp

Điện thoại VP: 0203.3838849

Email: nguyenvancong@quangninh.gov.vn

Phân công nhiệm vụ: Phụ trách khối Thủy sản, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về nhiệm vụ được phân công, cụ thể như sau:

- Chỉ đạo xây dựng và quản lý các quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án nuôi trồng, khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản; quản lý việc thực hiện các quy trình, quy phạm, định mức, tiêu chuẩn kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực nuôi trồng, khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, chế biến Thủy sản; công tác thú y thủy sản; công tác quản lý chất lượng và vệ sinh, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực thủy sản; công tác khuyến ngư; sản phẩm OCOP và giải quyết những quan hệ công tác liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

- Trực tiếp chỉ đạo công tác cải cách hành chính, quản trị mạng, công nghệ thông tin, công tác xúc tiến đầu tư, theo dõi tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh và tham gia các Ban chỉ đạo của tỉnh;

- Trực tiếp phụ trách, theo dõi, đánh giá, nhận xét hoạt động quản lý nhà nước, chuyên môn nghiệp vụ của các phòng, đơn vị: Chi cục Thủy sản; Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, Trung tâm Khoa học và Sản xuất giống thủy sản, Trung tâm Khuyến nông;

+ Theo dõi, chỉ đạo về quản lý nhà nước chuyên ngành hoạt động sản xuất kinh doanh và xuất khẩu của các công ty Cổ phần sản xuất, xuất khẩu thủy sản trên địa bàn tỉnh. Thực hiện Hiệp định Việt Nam - Trung Quốc trong lĩnh vực đánh bắt và khai thác thủy sản và trực tiếp công tác quan hệ Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Ninh - Sở Nông nghiệp Quảng Tây; giúp việc cho Giám đốc Sở triển khai thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế Thủy sản tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030;

- Tham gia sinh hoạt tại phòng Kế hoạch, Tài chính của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Chỉ đạo tiếp tục thực hiện cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”;

- Chỉ đạo công tác Công đoàn, Phụ nữ, Đoàn thanh niên;

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 228
Đã truy cập: 49268833.