Phòng tổ chức cán bộ

25/02/2021

 

 

Phòng Tổ chức cán bộ

 

Trưởng phòng: Lê Quang Phùng

Trình độ chuyên môn: ĐH Công trình Thủy Lợi

Trình độ LLCT: Cao c