TT Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

23/08/2017

TRUNG TÂM NƯỚC SINH HOẠT VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN

Địa chỉ: Cột 8 - Hồng Hà - Hạ Long - Quảng Ninh

Điện thoại: 0203.3635026;     Fax: 0203.3635026

Email: ttnsvvsmtnt.snnvptnt@quangninh.gov.vn

   
 

Phó Giám đốc phụ trách: Nguyễn Bá Lâm

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý kinh tế

Trình độ LLCT: Cao cấp

ĐTVP: (0203)3.533.668

DĐ: 0975.665.868

Email: nguyenbalam@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công:

 

 

 

Phòng Hành Chính- Kế toán

 

Trưởng phòng: Lê Thị Hải Dương

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP: (0203)3.635.065

DĐ: 0965.664.798

Email: lethihaiduong.snnvptnt@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công:

 

 

Chức năng, nhiệm vụ của đơn vị

(Theo Quyết định số1119/QĐ-SNN&PTNT ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Sở Nông nghiệp &PTNT)

1. Chức năng: Tham mưu cho Giám đốc Sở chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về lĩnh vực nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn trên phạm vi toàn tỉnh.

2. Nhiệm vụ: Đề xuất chính sách, chiến lược, kế hoạch phát triển dài hạn, 5 năm, trung hạn và hàng năm về nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn; phương thức quản lý, mô hình quản lý cấp nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh.

- Xây dựng, trình Giám đốc SNN&PTNT kế hoạch công tác năm và trung hạn, kế hoạch đầu tư xây dựng và chiến lược phát triển Trung tâm; chương trình, dự án về nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn; chương trình, dự án thành phần về nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn thuộc chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương, tổ chức thực hiện sau khi có thẩm quyền phê duyệt.

- Thực hiện phân tích, xét ghiệm, kiểm nghiệm; kiểm định (theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước) về chất lượng nước theo quy định pháp luật.

- Thực hiện sản xuất, cung cấp, tiêu thụ nước sinh hoạt nông thôn quản lý, bảo vệ, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tập trung được giao; tổ chức thi công xây lắp, sửa chữa, duy trì, bảo dưỡng, nâng cấp các công trình nước sinh hoạt nông thôn phù hợp với năng lực của Trung tâm theo quy định pháp luật.

- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của chủ đầu tư chương trình dự án nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn được cấp có thẩm quyền giao theo quy định pháp luật. Thực hiện nhiệm vụ giúp việc Ban chỉ đạo Chương trình, dự án về nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn theo phân công của Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

- Tổ chức truyền thông, phổ biến giáo dục, vận động, hướng dẫn Nhân dân bảo vệ công trình cấp nước, sử dụng Tiết kiệm nước sinh hoạt, giữ gìn vệ sinh môi trường nông thôn tại địa phương theo quy định pháp luật.

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 931
Đã truy cập: 3088709