TT khoa học và sx giống thủy sản

23/08/2017

 

Trung Tâm Khoa Học Kỹ Thuật Và Sản Xuất Giống Thủy Sản Quảng Ninh

Địa chỉ: Khu Tân Mai - Phường Đông Mai – TX. Quảng Yên -  Quảng Ninh

Điện thoại : 0203.3873340               Fax: 0203.3873580

Email: ttkhvsxts.snnvptnt@quangninh.gov.vn

 

 

 

Lãnh đạo đơn vị

 

 

 

Giám đốc: Đặng Khánh Hùng

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ NTTS

Trình độ LLCT: Cao cấp

Điện thoại văn phòng: 0203.3873340

Điện thoại di động: 

Email: dangkhanhhung@quangninh.gov.vn

Phụ trách: Phụ trách chung

   

 

Chức năng, nhiệm vụ

 

 I. Chức năng

- Nghiên cứu di truyền và chọn giống.

- Nghiên cứu thực nghiệm, tiếp nhận, nhập và ứng dụng các công nghệ về sản xuất giống và nuôi trồng thủy sản.

- Nghiên cứu cho sinh sản nhân tạo một số đối tượng nuôi mới và bản địa.

- Lưu giữ giống thủy sản đặc hữu ở Quảng Ninh, nhân các loại giống thuần cung cấp cho các cơ sở sản xuất giống.

- Tập huấn kỹ thuật, đào tạo nghề và chuyển giao công nghệ về giống và nuôi trồng thuỷ sản các loại.

·    Nghiên cứu về môi trường và dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản.  

- Nghiên cứu đánh giá tác động môi trường vùng nuôi thủy sản tập trung.

- Nghiên cứu bệnh dịch trong nuôi trồng thủy sản (tôm, cá, nhuyễn thể..)

 

 II. Nhiệm vụ

 

- Nghiên cứu triển khai các đề tài, dự án và các chương trình phát triển thuỷ sản; Tiếp nhận, nhập công nghệ sản xuất giống và nuôi trồng thủy sản; Nghiên cứu đề xuất các chương trình, nhiệm vụ khoa học và tham gia xây dựng phương hướng phát triển KHCN trong lĩnh vực hoạt động của ngành. 

 

- Chọn giống, lưu giữ, nuôi dưỡng giống gốc, chuyển giao công nghệ mới về sản xuất và nuôi trồng thủy sản.

-  Thực hiện các mô hình trình diễn về sản xuất giống và nuôi trồng thủy  sản nước ngọt, nuớc mặn lợ ; sản xuất giống thủy sản cung ứng cho các cơ sở ương nuôi cá, tôm trong tỉnh và đáp ứng nhu cầu xã hội về giống thủy sản.

-  Đào tạo nghề và tập huấn kỹ thuật nuôi trồng thủy sản.

- Tư vấn kỹ thuật nuôi, dịch vụ thức ăn, chế phẩm sinh học, hoá chất và thuốc phòng trừ dịch bệnh cho sản xuất giống và nuôi trồng thủy sản.                

 

 

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 557
Đã truy cập: 3096542