Thanh tra Sở

23/08/2017

 

Thanh tra Sở

 

Chánh Thanh tra: Trần Trọng Tường

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Trình độ LLCT: Cao cấp

Điện thoại VP: (0203)3.836.353

DĐ: 

Email: trangtrongtruong@quangninh.gov.vn

Phân công nhiệm vụ:

a) Quản lý, điều hành chung hoạt động thực hiện chức năng, nhiệm vụ  của Thanh tra sở và công tác Thanh tra, kiểm tra, những công việc thuộc thẩm quyền trách nhiệm của Chánh thanh tra được quy định trong Luật Thanh tra, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Phòng chống tham nhũng, là đầu mối chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện của Thanh tra sở trước Giám đốc sở, Thanh tra tỉnh, Thanh tra Bộ đồng thời chịu sự hướng dẫn về công tác nghiệp vụ của Lãnh đạo Sở, Thanh tra tỉnh, Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

b) Phụ trách và chỉ đạo công tác: Xử lý đơn thư Khiếu nại, Tố cáo, Phòng chống tham nhũng.

c) Phụ trách và chỉ đạo công tác: Thanh tra, kiểm tra hành chính; Chuyên ngành lĩnh vực Thủy lợi; Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành công tác quản lý tài chính, vốn, tài sản nhà nước của các đơn vị trực thuộc ngành; Thanh tra kiểm tra công tác quản lý thực hiện các Chương trình dự án đầu tư của ngành.

d) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở; Thanh tra tỉnh; Thanh tra Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phân công.

 

 

Phó Chánh Thanh tra: Phạm Quang Linh

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ lâm nghiệp

Trình độ LLCT: Cao cấp

Điện thoại VP: (0203)3.839.597

DĐ: 0912028671

Email: phamquanglinh@quangninh.gov.vn

Phân công nhiệm vụ:

a) Tham mưu và thực hiện các nhiệm vụ công tác:

- Công tác thanh tra hành chính và chuyên ngành Thủy lợi.

- Công tác thanh tra kiểm tra công tác quản lý thực hiện các Chương trình dự án đầu tư của ngành.

- Theo dõi diễn biến xét nâng lương ngạch. bậc hàng năm cho cán bộ, công chức thanh tra Sở.

- Tham mưu tổng hợp xây dựng kế hoạch thanh tra năm và tổng hợp báo cáo thực hiện nhiệm vụ công tác kế hoạch của Thanh tra Sở theo định kỳ tháng, quí, năm.

b) Tham mưu đề xuất và thực hiện tổng hợp các báo cáo và văn bản liên quan lĩnh vực được phân công cho lãnh đạo thanh tra và lãnh đạo Sở.

c) Thực hiện các nhiệm vụ công tác khác do Chánh Thanh tra và lãnh đạo Sở  phân công.

   

 

Thanh tra viên: Hoàng Thị Huệ Anh

Trình độ chuyên môn: Cử nhân QTKD

Điện thoại VP: (0203)3.832.863

DĐ: 0977.481.018

Email: hoanghueanh@quangninh.gov.vn

Phân công nhiệm vụ:

a) Thực hiện theo dõi và quản lý hồ sơ công tác kê khai tài sản, thu nhập của các đơn vị trong ngành.

b) Tham mưu và thực hiện cho lãnh đạo thanh tra về:

-  Công tác thanh tra hành chính và chuyên ngành Nông nghiệp.

- Công tác hành chính; quản lý lưu trữ hồ sơ thanh tra và văn bản đi, đến.

- Công tác thi đua khen thưởng.

c) Tham mưu đề xuất và thực hiện tổng hợp các báo cáo và văn bản liên quan lĩnh vực được phân công cho lãnh đạo thanh tra và lãnh đạo Sở.

d) Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Chánh Thanh tra và các phó Chánh Thanh tra phân công.

 

 

 

Thanh tra viên: Trần Thị Thanh Vui

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế QTKD

Điện thoại VP: (0203)3.832.863

DĐ: 0936.963.976

Email: tranthithanhvui@quangninh.gov.vn

Phân công nhiệm vụ:

a) Tham mưu và thực hiện các nhiệm vụ công tác:

- Công tác thanh tra hành chính và chuyên ngành Lâm nghiệp.

- Công tác thanh tra, kiểm tra hành chính; thanh tra, kiểm tra việc chấp hành công tác quản lý tài chính, vốn, tài sản nhà nước của các đơn vị trực thuộc ngành.

- Công tác phòng chống tham nhũng.

- Công tác quản lý và báo cáo sử dụng biên lai xử phạt hành chính; Xây dựng dự toán ngân sách thanh tra; Theo dõi may trang phục thanh tra.

b) Tham mưu đề xuất và thực hiện tổng hợp các báo cáo và văn bản liên quan lĩnh vực được phân công cho lãnh đạo thanh tra và lãnh đạo Sở.

c) Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Chánh Thanh tra và các phó Chánh Thanh tra phân công.

   

 

Thanh tra viên: Vũ Đức Thắng

Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật

Điện thoại VP: (0203)3.839.597

DĐ: 

Email: vuducthang@quangninh.gov.vn

Phân công nhiệm vụ:

a) Tham mưu và thực hiện các nhiệm vụ công tác:

- Công tác thanh tra hành chính và chuyên ngành Thủy sản; Quản lý chất lượng nông lâm sản và Thủy sản.

- Công tác pháp chế, công tác tuyên truyền và phổ biến pháp luật.

b) Tham mưu đề xuất và thực hiện tổng hợp các báo cáo và văn bản liên quan lĩnh vực được phân công cho lãnh đạo thanh tra và lãnh đạo Sở.

c) Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Chánh Thanh tra và các phó Chánh Thanh tra phân công.

 

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 28
Đã truy cập: 3125550