Chi cục Thủy sản

23/08/2017

CHI CỤC THỦY SẢN QUẢNG NINH

 

Địa chỉ: Tầng 11 trụ sở Liên cơ quan số 3, phường Hồng Hà, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Email: ccts.snnvptnt@quangninh.gov.vn

Số máy văn thư: 033.3835662;  Fax: 033.3835662

Số máy trực trong giờ hành chính: 033.3835662

 

 

Chi cục trưởng: Tiến sĩ Đỗ Đình Minh

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Khai thác thủy sản

Trình độ LLCT: Cao cấp

ĐTVP: (0203) 3836283

DĐ: 0906025199

Email: dodinhminh@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công: Phụ trách chung Là người đứng đầu Chi cục, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Ninh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Chi cục theo Quyết định số 394/QĐ-SNNPTNT ngày 26/4/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Ninh

 

 

 

Phó Chi cục trưởng: Thạc sỹ Thiều Văn Thành

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Nuôi trồng thủy sản

Trình độ LLCT: Cao cấp

ĐTVP: (0203) 3833816

DĐ: 0383188999

Email: thieuvanthanh@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công:

- Chỉ đạo xây dựng: văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về phát triển nuôi trồng thủy sản; phát triển nuôi trồng thủy sản phục vụ xây dựng nông thôn mới thuộc nhiệm vụ của Chi cục; Điều hành Chi cục khi Chi cục trưởng đi vắng; Tham gia thẩm định hoặc đóng góp ý kiến của Chi cục đối với các chương trình dự án, đề tài của các đơn vị khác có liên quan đến phát triển nuôi trồng, môi trường thủy sản; các dự án đầu tư liên quan đến việc thuê, gia hạn, thu hồi đất mặt nước để nuôi trồng thủy sản theo quy định của pháp luật;

- Chỉ đạo phòng Nghiệp vụ (lĩnh vực Nuôi trồng thủy sản, Môi trường thủy sản);

 

 

 

 Phó Chi cục trưởng: Đoàn Quang Chiến

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư nuôi trồng thuỷ sản; Cử nhân Quản trị kinh doanh quốc tế

Trình độ LLCT: Cao cấp

ĐTVP: (0203) 3634171

DĐ: 

Email: doanquangchien@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công:

- Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về phát triển khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản; phát triển khai thác thủy sản phục vụ xây dựng nông thôn mới thuộc nhiệm vụ của Chi cục;

- Công tác quản lý khai thác thủy sản, quản lý quản lý tàu cá; Công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản;

- Chỉ đạo phòng Nghiệp vụ (lĩnh vực quản lý khai thác và dịch vụ hậu cần thủy sản; lĩnh vực bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản).

 

Phòng Hành Chính Tổng hợp

Phó trưởng phòng phụ trách: Nguyễn Thị Thu Hiền

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Nuôi trồng thủy sản, Thạc sỹ Chính sách công

Trình độ LLCT: Cao cấp

ĐTVP: (0203) 3618124

DĐ:

Email: nguyenthithuhien21@quangninh.gov.vn

   
 

Phó trưởng phòng: Nguyễn Thị Thu Phương

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP: (0203) 3833817

DĐ: 0982.351.089

Email: nguyenthithuphuong@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công: Phụ trách chung các nhiệm vụ của phòng Hành chính, tổng hợp theo Quyết định 395/QĐ-SNNPTNT ngày 26/4/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT; Thực hiện nhiệm vụ công tác khác do Lãnh đạo Chi cục phân công.

   
 

Phó trưởng phòng: Nguyễn Thị Hưng

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tin học

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP: (0203) 3618124

DĐ: 0982.351.088

Email: nguyenthihung@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công: Phụ trách thực hiện nhiệm vụ Tổ chức cán bộ và thi đua khen thưởng; Thực hiện nhiệm vụ công tác khác do Trưởng phòng và Lãnh đạo Chi cục phân công.

 

 

 

Kế toán: Nguyễn Thị Thủy

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP: (0203) 3659386

DĐ: 0902.135.954

Email: nguyenthithuy@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công: Phụ trách kế toán, tài chính; Thực hiện nhiệm vụ công tác khác do Trưởng, phó phòng và Lãnh đạo Chi cục phân công.

 

 

 

Chuyên viên: Tăng Vũ Mạnh

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Nuôi trồng thủy sản/Cử nhân Kế toán

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP: (0203) 3659386

DĐ: 0977.831.759

Email: tangvumanh@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công: Thực hiện nhiệm vụ thông báo kế hoạch công tác của Lãnh đạo Chi cục; phụ trách quản lý tài sản thiết bị của Chi cục; thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị phương tiện đối với các đoàn công tác của Chi cục. Thực hiện nhiệm vụ công tác khác do Trưởng, phó phòng và Lãnh đạo Chi cục phân công.

 

 

 

Chuyên viên: Phạm Kỳ Anh

Trình độ chuyên môn: Cử nhân QL kinh tế/Thạc sỹ QL Hệ sinh thái biển và Biến đổi khí hậu.

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP:

DĐ: 0395.116.286 

Email: phamkyanh@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công: Thực hiện công tác Đảng; tham mưu tổng hợp báo cáo tháng, quý, năm (thông báo họp giao ban); phụ trách tổng hợp thực hiện nhiệm vụ viết tin bài đăng trên cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và PTNT. Thực hiện nhiệm vụ công tác khác do Trưởng, phó phòng và Lãnh đạo Chi cục phân công.

 

 

 

Chuyên viên: Nguyễn Thị Nguyên

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Nuôi trồng thủy sản

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP:

DĐ: 0972.907.249

Email: nguyenthinguyen.snnvptnt@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ phân công: Thực hiện nhiệm vụ công tác Đảng; tổng hợp thông báo văn bản hoàn thành, chưa hoàn thành theo tiến độ; thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính. Thực hiện nhiệm vụ công tác khác do Trưởng, phó phòng và Lãnh đạo Chi cục phân công.

 

 

 

Nhân viên: Trần Thị Lan

Trình độ chuyên môn: Đại học ngành CNTT

Trình độ LLCT:

ĐTVP: 0203.3835662

DĐ: 0912.427.881

Email: tranlanminhdung@gmail.com

Nhiệm vụ phân công: Thực hiện nhiệm vụ công tác văn thư hành chính. Thực hiện nhiệm vụ công tác khác do Trưởng, phó phòng và Lãnh đạo Chi cục phân công.

 

Nhân viên: Nguyễn Thị Loan

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Trình độ LLCT:

ĐTVP: (0203) 3659386

DĐ: 0904.840568

Email:

Nhiệm vụ được phân công: Tạp vụ, thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị hội trường, phòng họp, quản lý trang thiết bị hành chính. Thực hiện nhiệm vụ công tác khác do Trưởng, phó phòng và Lãnh đạo Chi cục phân công.

 

 

 

 

Phòng Nghiệp vụ

 

Trưởng phòng: Đặng Thị Việt Hương

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý môi trường

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP: (0203).

DĐ: 01223.282.388

Email: dangviethuong@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công: Quản lý, điều hành chung hoạt động thực hiện chức năng, nhiệm vụ công tác của phòng theo Quyết định 395/QĐ-SNNPTNT ngày 26/4/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT. Chỉ đạo, phân công, giao nhiệm vụ cho các Phó Trưởng phòng, chuyên viên để thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của phòng và các nhiệm vụ, công việc khác do Lãnh đạo Chi cục phân công, giao nhiệm vụ. Tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính; quản lý cán bộ, tài sản và nguồn lực khác được giao cho phòng. Thực hiện nhiệm vụ công tác khác do Lãnh đạo Chi cục phân công.

 

 

 

Phó trưởng phòng: Lưu Thế Phương

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Nuôi trồng thủy sản

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP: 0203. 3838126

DĐ: 0983.612521

Email: luuthephuong@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ phân công: Phụ trách lĩnh vực Nuôi trồng thủy sản; Thực hiện nhiệm vụ công tác khác do Trưởng phòng và Lãnh đạo Chi cục phân công.

 

 

 

Phó Trưởng phòng: Phạm Thị Đà

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Nuôi trồng thủy sản

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP: 0203. 3838126

DĐ: 0988096388

Email: phamthida@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ phân công: Phụ trách lĩnh vực Nuôi trồng thủy sản; Thực hiện nhiệm vụ công tác khác do Trưởng phòng và Lãnh đạo Chi cục phân công.

 

 

 

Phó Trưởng phòng: Ngô Văn Đạt

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Nuôi trồng thủy sản

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP: (0203).3839519

DĐ: 0912.306.683

Email: ngovandat@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công: Phụ trách thực hiện nhiệm vụ công tác lĩnh vực bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Thực hiện nhiệm vụ công tác khác do Trưởng phòng và Lãnh đạo Chi cục phân công.

 

 

 

Chuyên viên: Vũ Đức Tuất

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư An toàn hàng hải tàu cá

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP: (0203).3839519

DĐ: 0936.422029

Email: vuductuat@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ phân công: Thực hiện nhiệm vụ về lĩnh vực quản Khai thác và dịch vụ hậu cần thủy sản gồm: các cơ sở sản xuất kinh doanh ngư lưới cụ, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thủy sản. Thực hiện nhiệm vụ công tác khác do Trưởng, phó phòng và Lãnh đạo Chi cục phân công.

 

 

 

Chuyên viên: Đào Duy Hạnh

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế thủy sản

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP: (0203).3839519

DĐ: 0936.562692

Email: daoduyhanh@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ phân công: Thực hiện nhiệm vụ về lĩnh vực quản Khai thác và dịch vụ hậu cần thủy sản gồm: các cơ sở sản xuất kinh doanh ngư lưới cụ, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thủy sản. Thực hiện nhiệm vụ công tác khác do Trưởng, phó phòng và Lãnh đạo Chi cục phân công.

 

 

 

Chuyên viên: Dương Thùy Trang

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý Kinh tế, Cử nhân quản lý tài nguyên biển

Trình độ LLCT:

ĐTVP: (0203).3839519

DĐ: 0989.853.948

Email: duongthuytrang@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công:

- Theo dõi công tác quản lý môi trường thủy sản theo quy định của Pháp luật và phân cấp của UBND Tỉnh; Theo dõi tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác quản lý, kết quả thực hiện kế hoạch. Thực hiện nhiệm vụ công tác khác do Trưởng, phó phòng và Lãnh đạo Chi cục phân công.

 

 

 

Chuyên viên: Đinh Hữu Đạm

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Khai thác thuỷ sản

Trình độ LLCT:

ĐTVP: 0203.3839519; 

DĐ: 0966.998298

Email: dinhhuudam@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ phân công: Thực hiện nhiệm vụ quản lý chuyên ngành, lĩnh vực bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản. Theo dõi, tổng hợp báo cáo thống kê của phòng, báo cáo kết quả hoạt động của các chương trình, dự án; các cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực quản lý. Thực hiện nhiệm vụ công tác khác do Trưởng, phó phòng và Lãnh đạo Chi cục phân công.

 

 

 

Chuyên viên: Phạm Thị Xuyến

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Nuôi trồng thủy sản

Trình độ LLCT:

ĐTVP: 0203. 3838126

DĐ: 0987.384195

Email:

Nhiệm vụ phân công: Thực hiện các nhiệm vụ được giao về lĩnh vực nuôi trồng thủy sản. Thực hiện nhiệm vụ công tác khác do Trưởng, phó phòng và Lãnh đạo Chi cục phân công.

 

 

 

Chuyên viên: Đặng Thị Vy

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Bệnh học thủy sản

Trình độ LLCT:

ĐTVP: 0203. 3838126

DĐ: 0979.250997

Email: dangthivy.snnvptnt@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ phân công: Thực hiện các nhiệm vụ được giao về lĩnh vực nuôi trồng thủy sản. Thực hiện nhiệm vụ công tác khác do Trưởng, phó phòng và Lãnh đạo Chi cục phân công.

 

 

 

Phòng Quản lý nguồn lợi

 

Trưởng phòng : Đinh Công Hiển

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Trình độ LLCT: Cao cấp

ĐTVP: (0203) 3833871

DĐ: 0979719855

Email: dinhconghien@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công:Phụ trách chung thực hiện nhiệm vụ theo chức năng nhiệm vụ phòng Quản lý nguồn lợi theo Quyết định 395/QĐ-SNNPTNT ngày 26/4/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh tra, giải quyết KNTC, phòng chống tham nhũng, pháp chế, quản lý chung. Thực hiện nhiệm vụ công tác khác do Lãnh đạo Chi cục phân công.

 

 

 

Phó Trưởng phòng: Vũ Đình Long

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Trình độ LLCT: trung cấp

ĐTVP: (0203) 3833871

DĐ: 0913000342

Email: vudinhlong@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công: thanh tra, giải quyết KNTC, phòng chống tham nhũng, pháp chế. Thực hiện nhiệm vụ công tác khác do Trưởng phòng và Lãnh đạo Chi cục phân công.

 

 

 

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thế Hùng

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Nuôi trồng thủy sản

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP: 0203.3633949

DĐ: 0973021715

Email: nguyenthehung@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ phân công: Chịu trách nhiệm chỉ đạo nhiệm vụ chung của phòng khi Trưởng phòng, các phó trưởng phòng đi vắng và được trưởng phòng giao cho; thực hiện nhiệm vụ thanh tra lĩnh vực khai thác và BVNL thủy sản, lĩnh vực nuôi trồng thủy sản. Thực hiện nhiệm vụ công tác khác do Trưởng phòng và Lãnh đạo Chi cục phân công.

 

 

 

Chuyên viên: Lê Kỳ Đoàn

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Nuôi trồng thủy sản

Trình độ LLCT:

ĐTVP: 0203.3633949

DĐ: 0936.886147

Email: leqkydoann@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ phân công: Tham gia thực hiện thanh tra chuyên ngành khi được phân công. Thực hiện nhiệm vụ công tác khác do Trưởng, phó phòng và Lãnh đạo Chi cục phân công.

 

 

 

 Chuyên viên: Nguyễn Tiến Thành

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Nuôi trồng thủy sản

Trình độ LLCT:

ĐTVP: (0203).3838.126

DĐ: 0989.852.345

Email: nguyentienthanh.snnvptnt@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công:

- Trực đường dây nóng Bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Tham gia thực hiện thanh tra chuyên ngành khi được phân công. Thực hiện nhiệm vụ công tác khác do Trưởng, phó phòng và Lãnh đạo Chi cục phân công.

 

 

 

Cán sự: Ngô Thị Tươi 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân hành chính

Trình độ LLCT:

ĐTVP: (0203) 3833817

DĐ: 0906096818

Email: ngothituoi@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công: thanh tra, giải quyết KNTC,phòng chống tham nhũng, pháp chế. Thực hiện nhiệm vụ công tác khác do Trưởng, phó phòng và Lãnh đạo Chi cục phân công.

 

 

 

Cán sự: Dương Thị Việt

Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Kế toán

Trình độ LLCT:

ĐTVP:

DĐ: 0389.931.688

Email:

Nhiệm vụ được phân công: Thực hiện công tác văn thư hành chính của phòng; theo dõi công văn đến trên cổng TTĐT báo trưởng phòng hoặc các phó trưởng phòng chỉ đạo thực hiện đúng thời gian. Thực hiện nhiệm vụ công tác khác do Trưởng, phó phòng và Lãnh đạo Chi cục phân công.

 

 

 

Trạm thủy sản vùng I

 

Trạm trưởng: Đào Xuân Cổn

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Nuôi trồng thủy sản

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP:

DĐ: 0982673588

Email:

Nhiệm vụ được phân công: Quản lý chung theo Quyết định 395/QĐ-SNNPTNT ngày 26/4/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT; Trực tiếp theo dõi, nắm bắt công tác khai thác, đăng kí, đăng kiểm trong vùng quản lý; báo cáo hàng tháng, hàng quý, hàng năm; Trực trạm, tiếp công dân; Tham gia công tác kiểm tra biển khi được phân công. Thực hiện các công việc khác khi được Lãnh đạo phân công.

 

 

 

Chuyên viên trạm: Nguyễn Hữu Trung

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Nuôi trồng thủy sản

Trình độ LLCT:

ĐTVP:

DĐ: 0906014888

Email:

Nhiệm vụ được phân công: Thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Trưởng trạm

 

 

 

Trạm thủy sản vùng II

 

Trạm trưởng: Đồng Ngọc Sơn

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Khai thác hàng hải TS

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP:

DĐ: 0912299568

Email:

Nhiệm vụ được phân công: Quản lý chung theo Quyết định 395/QĐ-SNNPTNT ngày 26/4/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT; Trực tiếp theo dõi, nắm bắt công tác khai thác, đăng kí, đăng kiểm trong vùng quản lý; báo cáo hàng tháng, hàng quý, hàng năm; Trực trạm, tiếp công dân; Tham gia công tác kiểm tra biển khi được phân công. Thực hiện các công việc khác khi được Lãnh đạo phân công.

 

 

 

Chuyên viên trạm:  Phùng Văn Dũng

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Khai thác thuỷ sản

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP:

DĐ: 0988.562645

Email: phungvandung@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ phân công: Thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Trưởng trạm

 

Chuyên viên trạm: Lưu Văn Duy

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Nuôi trồng thủy sản

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP:

DĐ: 0986.308.857

Email: luuvanduy@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công: Thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Trưởng trạm

 

Trạm thủy sản vùng III

 

Trạm trưởng: Nguyễn Tiến Tùng

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Chế biến thủy sản

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP:

DĐ: 01683133999

Email:

Nhiệm vụ được phân công: Quản lý chung theo Quyết định 395/QĐ-SNNPTNT ngày 26/4/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT; Trực tiếp theo dõi, nắm bắt công tác khai thác, đăng kí, đăng kiểm trong vùng quản lý; báo cáo hàng tháng, hàng quý, hàng năm; Trực trạm, tiếp công dân; Tham gia công tác kiểm tra biển khi được phân công. Thực hiện các công việc khác khi được Lãnh đạo phân công.

   

Chuyên viên trạm: Đào Văn Ninh: 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP: (0203) 3833871

DĐ: 0982248596

Email: daovanninh@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công: Tham gia thực hiện thanh tra chuyên ngành khi được phân công. Thực hiện nhiệm vụ công tác khác do Trưởng, phó phòng và Lãnh đạo Chi cục phân công.

   

Chuyên viên trạm: Lương Văn Chữ

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Khai thác thuỷ sản

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP:

DĐ: 0966.998298

Email: luongvanchu@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ phân công: Thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Trưởng trạm

   
   

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 292
Đã truy cập: 2902829