BCH Công đoàn Sở

27/05/2022

Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Sở Nông nghiệp & PTNT

 

1.     UVBTV, Chủ tịch Công đoàn

 

Ông: Nguyễn Văn Đức, Phó Giám đốc Sở

- Phụ trách chung, chịu trách nhiệm về hoạt động của Công đoàn sở, chủ tài khoản Công đoàn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Điều hành hoạt động của Ban Chấp hành, Lãnh đạo Ban Chấp hành tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội Công đoàn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lần thứ II, các chủ trương chính sách, chỉ thị, nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước và các chủ trương công tác của Công đoàn cấp trên;

- Trực tiếp phụ trách công tác cán bộ, tài chính và công tác đối ngoại; công tác chính sách, pháp luật của Công đoàn:

+ Ký các báo cáo 6 tháng, báo cáo năm; các quyết định: quy chế, nghị quyết, thi đua - khen thưởng, kỷ luật, công tác tổ chức, bộ máy; các văn bản đối ngoại.

2.     UVBTV, Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Công đoàn sở

 

Ông: Thiều Văn Thành, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản

- Phụ trách công tác: Công tác kiểm tra, giám sát;

- Theo dõi và thực hiện công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCSTV;  công tác thi đua, khen thưởng và kỷ luật hàng năm của Công đoàn; Chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn”;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo Nghị quyết của BCH Công đoàn viên chức tỉnh;

- Ký các văn bản, báo cáo chuyên đề thuộc lĩnh vực phụ trách;

- Tổ chức các hoạt động của Công đoàn cơ sở thành viên Chi cục Thủy sản;

- Chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu, báo cáo đồng chí Chủ tịch và Ban Chấp hành tổ chức phong trào thi đua “Phát huy vai trò của Nghiệp đoàn nghề cá trong hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển, bám ngư trường góp phần bảo vệ an ninh, chủ quyền biển đảo của Tổ quốc”;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Chủ tịch.

3.     UVBTV,  Phó Chủ tịch

 

Ông: Nguyễn Đức Dương, Chánh Văn phòng Sở

- Phụ trách công tác: Tuyên giáo, Nữ công, Hoạt động văn hóa thể thao; Công tác thi đua, khen thưởng;

- Xây dựng Chương trình làm việc, Kế hoạch hoạt động của Ban Chấp hành Công đoàn; chương trình hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao;

- Ký các văn bản, báo cáo chuyên đề thuộc lĩnh vực phụ trách;

- Xử lý văn bản đến theo phân công nhiệm vụ;

- Thực hiện công tác tổng hợp báo cáo, chuẩn bị nội dung cuộc họp theo quy định;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Chủ tịch.

4.     UVBTV, Trưởng Ban nữ công

 

Bà: Vũ Thị Tuyến, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở

- Xây dựng Chương trình công tác nữ công hằng năm báo cáo Công đoàn viên chức tỉnh;

- Chủ động tham mưu, đề xuất với Chủ tịch Công đoàn sở chăm lo đời sống cho công chức, viên chức và người lao động; phối hợp với Đoàn Thanh niên tổ chức kỷ niệm Quốc tế phụ nữ 08/3, ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10; tổ chức phát quà cho các cháu vào các ngày Quốc tế Thiếu nhi 01/6 và tết Trung thu;

- Chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu, báo cáo đồng chí Chủ tịch và BCH tổ chức phong trào thi đua “Phụ nữ ngành Nông nghiệp tích cực tham gia phong trào giỏi việc nước, đảm việc nhà”;

- Tham mưu giúp Chủ tịch công tác tổ chức, quản lý hồ sơ nhân sự Ban Chấp hành theo quy định;

- Tham gia thực hiện công tác thi đua, khen thưởng;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Chủ tịch.

    UVBTV 

5.     

Ông: Nguyễn Bá Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông

- Tổ chức các hoạt động của Công đoàn cơ sở thành viên Trung tâm Khuyến nông;

- Chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu cho đồng chí Chủ tịch và BCH tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp nông thôn”;

- Tham gia công tác văn hóa, văn nghệ - thể dục thể thao;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Chủ tịch.

6.   Ủy viên BCH 

 

Ông: Nguyễn Văn Bông,  Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm,

7.     Ủy viên BCH

 

 

Ông: Vũ Mạnh Huy, Phó Chi cục Trưởng Chi cục Thủy lợi

8.     Ủy viên BCH

 

Ông: Vũ Đình Sơn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản & Thủy sản

9.   Ủy viên BCH

 

Bà: Trần Thị Thu Huyền – Phó phòng HCTH, Chi cục PTNT

      Ủy viên BCH

 

Ông: Vương Văn Oanh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y

        Ủy viên BCH

 

Ông: Đinh Bá Trinh, Trưởng phòng HCTH, Văn phòng Điều phối nông thôn mới

      Ủy viên BCH

 

Bà: Nguyễn Thị Thùy Lan, Bí thư Đoàn Thanh niên Sở

  Ủy viên BCH

Bà: Đỗ Thị Kim Thanh, Chuyên viên Văn phòng, Kế toán Công đoàn sở

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1125
Đã truy cập: 3089844