Tổ chức lấy ý kiến đối với Luật đất đai (sửa đổi)

01/03/2013 13:00
Thực hiện Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) ban hành kèm theo Quyết định số 502/QĐ-UBND ngày 07 tháng 02 năm 2013 của UBND Tỉnh.

           Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Ninh triển khai Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến đến từng cán bộ, công chức viên chức toàn ngành đối với Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi).

Ý kiến đóng góp của các đơn vị gửi trực tiếp về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Ninh  - địa chỉ Phường Hồng Hà thành phố Hạ Long Tỉnh Quảng Ninh, hoặc về hòm thư huybvtv@gmail.com

Danh mục tài liệu: 

- Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi);

- Nghị quyết số 536/NQ-UBTVQH13 ngày 21/01/2013 của Ủy ban thường vụ quốc hội;

- Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 28/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ;

- Báo cáo ngày 31/01/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về các nội dung cơ bản của Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi);

- Bảng so sánh Luật Đất đai năm 2003 và Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi);

- Quyết định số 502/QĐ-UBND ngày 07/02/2013 của UBND Tỉnh.

(Mẫu Báo cáo: phụ luc ban hành kèm theo Quyết định số 502/QĐ-UBND ngày 07/02/2013).

Phòng Trồng trọt


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 137
Đã truy cập: 2780844