Chỉ thị số 9998/CT-BNN-KH ngày 11/12/2015 của Bộ Nông nghiệp & PTNT V/v tăng cường thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 1/11/2012 về chương trình hành động của Chính phủ thưc hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 1/6/2012 của BCHTƯ Đảng (khóa XI)

15/12/2015 09:00

Nội dung Chỉ thị số 9998/CT-BNN-KH ngày 11/12/2015 của Bộ trưởng Cao Đức Phát v/v tăng cường thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 1/11/2012 về chương trình hành động của Chính phủ thưc hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 1/6/2012 của BCHTƯ Đảng (khóa XI) một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020 tại đây

SNN


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 810
Đã truy cập: 1833491