Chỉ thị số 10200 /CT-BNN-CN ngày 16/12/2015 của Bộ Nông nghiệp & PTNT V/v phòng chống đói, rét cho gia súc trong vụ Đông – Xuân 2015 – 2016

18/12/2015 14:00

Để chủ động phòng chống đói, rét cho gia súc, giảm thiểu thiệt hại về chăn nuôi trong vụ Đông Xuân 2015-2016 ngay từ đợt rét trong tháng 12/2015, đảm bảo phát triển chăn nuôi, Bộ trưởang Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố khu vực miền Núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên chỉ đạo thực hiện ngay một số nội dung cụ thể sau:

1. Chỉ đạo phòng chống đói, rét cho trâu, bò

- Có văn bản chỉ đạo các cơ quan trong tỉnh có các hành động cụ thể về phòng chống đói, rét cho đàn gia súc; đồng thời, cử các đoàn công tác đi chỉ đạo trực tiếp, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống đói, rét, đặc biệt chú trọng các địa phương vùng cao, những nơi có nguy cơ vật nuôi bị ảnh hưởng nhiều do đói, rét.

 - Chủ động sử dụng ngân sách dự phòng của địa phương để phục vụ công tác phòng, chống đói, rét cho vật nuôi; hỗ trợ vật tư, kinh phí cho các hộ chăn nuôi nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ đồng bào dân tộc để gia cố, che chắn chuồng trại và mua thức ăn bổ sung cho đàn gia súc.

- Phổ biến kinh nghiệm phòng chống đói, rét cho gia súc của các địa phương và xây dựng phương án đối phó kịp thời khi rét đậm, rét hại xảy ra.

2. Hướng dẫn các biện pháp phòng chống đói, rét

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn kiểm tra, hướng dẫn người chăn nuôi chủ động dự trữ thức ăn tinh, thức ăn thô khô: rơm, rạ, cỏ khô và bảo quản các phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn cho trâu, bò; yêu cầu mỗi gia đình chăn nuôi trâu, bò chủ động dự trữ rơm, cỏ khô đảm bảo thức ăn cho trâu, bò trong vụ Đông Xuân 2015-2016.

- Liên tục cập nhật diễn biến thời tiết khí hậu ở địa phương, thông tin kịp thời và thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng để người chăn nuôi biết, không chủ quan và bị động trong việc phòng, chống đói, rét cho gia súc.

- Những ngày giá rét, khi nhiệt độ ngoài trời dưới 120C tuyên truyền, vận động nông dân không cho trâu bò làm việc, chăn thả tự do; đưa trâu, bò về chỗ nuôi nhốt có kiểm soát; củng cố chuồng trại chăn nuôi che chắn giữ khô nền, kín, ấm chuồng và đảm bảo vệ sinh chuồng nuôi.

3. Kiểm tra thực hiện phòng chống đói, rét

Chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các đoàn thể và Ủy ban nhân dân huyện kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng, chống đói, rét cho trâu, bò đến từng thôn bản và hộ gia đình.

4. Báo cáo

Đề nghị các địa phương có báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kết quả phòng chống đói, rét; và các khó khăn để phối hợp giải quyết kịp thời./.

Nội dung chi tiết: CT10200.compressed

SNN


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 846
Đã truy cập: 1833527