Bộ Nông nghiệp & PTNT ban hành Quyết định phê duyệt quy hoạch phát triển nuôi cá Rô phi đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

18/05/2016 15:00
Ngày 06/05/2016, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT đã ban hành Quyết định số 1639/QĐ-BNN-TCTS về việc Phê duyệt quy hoạch phát triển cá rô phi đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Quyết định này nhằm phát triển nuôi cá rô phi thành ngành sản xuất hàng hóa lớn, hiệu quả, bền vững với sản phẩm đa dạng, giá trị cao để đáp ứng thị trường xuất khẩu và tiêu thụ trong nước; sản xuất đủ cong giống chất lượng cao cung cấp cho nuôi thương phẩm, môi trường dịch bệnh trong sản xuất được kiểm soát tốt; góp phần tạo công ăn việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.

Cụ thể đến năm 2020: (i) Diện tích nuôi cá rô phi tại các vùng trên cả nước đạt 33.000 ha và 1.500.000 m3 lồng nuôi trên sông và hồ chứa lớn; trong đó có 25% diện tích nuôi theo hướng thâm canh và 15% diện tích nuôi trong ao đầm nước lợ theo hình thức nuôi chuyên canh hoặc kết hợp với các đối tượng khác; (ii) Sản lượng cá rô phi đạt 300.000 tấn, trong đó 50-60% sản lượng đủ tiêu chuẩn nguyên liệu chế biến xuất khẩu; (iii) Sản xuất đáp ứng được 100% nhu cầu về số lượng và chất lượng con giống sạch bệnh phục vụ nuôi thương phẩm. Kiểm soát, giám sát hiệu quả môi trường, dịch bệnh, vật tư đầu vào trong nuôi cá rô phi dựa trên các tiêu chuẩn, quy chuẩn và các văn bản pháp luật; (iv) Tạo công ăn việc làm cho khoảng 54.350 lao động trực tiếp và 5.000 lao động gián tiếp.

Định hướng đến năm 2030: (i) Diện tích nuôi cá rô phi đạt 40.000 ha và 1.800.000 m3 lồng nuôi trên hệ thống sông và hồ chứa lớn; trong đó 40-45% diện tích nuôi theo hướng thâm canh và 20-25% diện tích nuôi trong ao đầm nước lợ theo hình thức nuôi đơn hoặc kết hợp với các đối tượng khác; (ii) 100% diện tích vùng nuôi cá rô phi tập trung được áp dụng quy phạm thực hành nuôi trồng thủy sản tốt Việt Nam (VietGAP) hoặc các tiêu chuẩn tiên tiến khác của các nước nhập khẩu; (iii) Sản lượng cá rô phi đạt 400.000 tấn, trong đó có 45-50% sản lượng cá rô phi phục vụ xuất khẩu; (iv) Sản xuất đáp ứng được 100% nhu cầu về số lượng và chất lượng con giống sạch bệnh phục vụ nuôi thương phẩm; (v) Tạo công ăn việc làm cho khoảng 67.500 lao động trực tiếp  và 8.000 lao động gián tiếp.

Theo quy hoạch trên, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020 có diện tích nuôi cá rô phi là 2.025 ha và đến năm 2030 là 2.300 ha. Tập trung phát triển sản xuất 3 loài cá rô phi: cá rô phi Vằn (Oreochromis niloticus); cá rô phi Lai khác loài giữa rô phi Vằn (O. niloticus) và rô phi Xanh (O. aureus) và cá rô phi Đỏ (Oreochromis spp.). Dự kiến giai đoạn 2021 – 2025:  (i) Đầu tư trại sản xuất giống cá rô phi tại Móng Cái – Quảng Ninh với quy mô 100 triệu giống/năm; (ii) Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng vùng nuôi cá rô phi tập trung xuất khẩu tại tỉnh Quảng Ninh với quy mô 200 ha.

Nội dung chi tiết:

Lưu Thế Phương


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 665
Đã truy cập: 2107066