Kế hoạch số 9294/KH-BNN-QLCL về kiểm soát tồn dư hóa chất kháng sinh trong tôm và ngăn chặn các hành vi đưa tạp chất vào tôm, sản xuất kinh doanh sản phẩm tôm có chứa tạp chất

07/11/2016 10:00
Nhằm bảo đảm cung ứng sản phẩm tôm an toàn cho người tiêu dùng trong nước, mở rộng thị trường, thúc đẩy xuất khẩu, ngày 02/11/2016, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Kế hoạch số 9294/KH-BNN-QLCL về kiểm soát tồn dư hóa chất kháng sinh trong tôm và ngăn chặn các hành vi đưa tạp chất vào tôm, sản xuất kinh doanh sản phẩm tôm có chứa tạp chất, với các mục tiêu, chỉ số cụ thể cần đạt và nhiệm vụ trọng tâm của các đơn vị thuộc Bộ triển khai từ năm 2016 đến năm 2018.

1. Mục tiêu cụ thể:

  Về kiểm soát tồn dư hoá chất kháng sinh

- Tiếp tục ngăn chặn, tạo hiệu quả bước đầu trong kiểm soát sử dụng chất cấm, lạm dụng hoá chất, kháng sinh, thuốc thú y trong sản xuất kinh doanh tôm mục tiêu đến hết năm 2016, giảm 10% tỷ lệ mẫu tôm nuôi bị phát hiện vi phạm quy định về hoá chất kháng sinh so với năm 2015.

- Đến hết năm 2017, giảm 50% tỷ lệ mẫu tôm nuôi bị phát hiện vi phạm quy định về hoá chất kháng sinh so với năm 2016.

- Phấn đấu đến hết năm 2018, cơ bản chấm dứt tình trạng sử dụng chất cấm, lạm dụng hoá chất, kháng sinh, thuốc thú y trong sản xuất kinh doanh tôm.

         Về kiểm soát ngăn chặn tạp chất

- Đến hết năm 2016, 2017 kịp thời thanh tra, kiểm tra đột xuất, xử lý vi phạm các cơ sở sản xuất, kinh doanh tôm có dấu hiệu đưa tạp chất vào tôm hoặc sản xuất kinh doanh tôm có chứa tạp chất.

- Phấn đấu đến hết năm 2018, cơ bản chấm dứt tình trạng đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu hoặc sản xuất kinh doanh tôm chứa tạp chất.

          2. Nhiệm vụ trọng tâm:

- Rà soát, sửa đổi hoàn thiện chính sách pháp luật, tiêu chuẩn quy chuẩn trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ tôm đáp ứng yêu cầu kiểm soát hiệu quả tồn dư hoá chất kháng sinh và ngăn chặn các hành vi vi phạm về đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu, sản xuất, kinh doanh sản phẩm tôm có tạp chất.

- Tuyên truyền, giáo dục, vận động , người sản xuất, kinh doanh hiểu rõ, hiểu đúng về các quy định an toàn thực phẩm; hướng dân, hỗ trợ người sản xuất, kinh doanh áp dụng các quy phạm thực hành sản xuất tôm đảm bảo đáp ứng các quy định về tồn dư hoá chất kháng sinh và không có tạp chất.

- Giám sát, cảnh báo sớm dịch bệnh trên tôm nuôi để kịp thời khuyến nghị và hướng dẫn người nuôi phòng trị bệnh hiệu quả, không sử dụng chất cấm, kháng sinh nguyên liệu, sử dụng thuốc thú y theo nguyên tắc 4 đúng (đúng thuốc, đúng liều lượng, đúng lúc và đúng cách).

- Giám sát tồn dư hoá chất kháng sinh trong tôm nuôi để kịp thời phát hiện, cảnh báo và truy xuất, xử lý tận gốc đối với sản phẩm, cơ sở sản xuất kinh doanh vi phạm các quy định về tồn dư hoá chất kháng sinh.

- Thanh tra, kiểm tra đột xuất để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp trong nuôi tôm, các cơ sở sản xuất kinh doanh chế biến tôm vi phạm các quy định của pháp luật về sử dụng chất cấm, lạm dụng hoá chất, kháng sinh, đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất kinh doanh sản phẩm tôm có tạp chất.

Nội dung chi tiết xem tại ĐÂY

Nguồn: "nafiqad.gov.vn"


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 830
Đã truy cập: 2061978