Công khai các Khung an toàn của dự án "Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và Tăng cường tính chống chịu vùng ven biển" (FMCR)

22/03/2017 14:00
      

        Thực hiện công văn sô 396/DALN-XĐA ngày 21/3/2017 của Ban Quản lý các dự án Lâm nghiệp (Bộ Nông nghiệp & PTNT) V/v  công khai các Khung an toàn của dự án "Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và Tăng cường tính chống chịu vùng ven biển" (FMCR).

        Sở Nông nghiệp & PTNT (Ban QLDA Trồng rừng Việt - Đức) đăng công bố công khai 5 Khung chính sách:

        1) Khung chính sách về dân tộc thiểu số;

        2) Khung chính sách về tái định cư;

        3) Khung đánh giá xã hội;

        4) Khung quy trình;

        5) Khung quản lý môi trường và xã hội.

          Nội dung chi tiết:

DAVĐ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1181
Đã truy cập: 991495