Kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên ngành nông nghiệp và PTNT năm 2017

15/03/2017 08:00
Thực hiện Thông tư số 01/2014/TT-TTCP  ngày 23/4/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra,  kế hoạch thanh tra; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có văn bản Hướng dẫn số 8776/BNN-TTr ngày 18/10/2016 V/v Hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên ngành nông nghiệp và PTNT năm 2017.

Nội dung chỉ đạo triển khai thực hiện về công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2017:

- Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào các nội dung định hướng để xây dựng Kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên ngành 2017 của các đơn vị trực thuộc Sở. Việc tổ chức hoạt động thanh tra, kiểm tra phải đảm bảo tránh sự chồng chéo, đồng thời thực hiện tốt Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.

- Các đơn vị dành 50% nguồn lực để thực hiện các đoàn thanh tra đột xuất bên cạnh việc triển khai các đoàn thanh tra theo kế hoạch. Nội dung của các đoàn thanh tra đột xuất là những vấn đề nổi cộm, nhạy cảm dễ phát sinh vi phạm, những vấn nóng thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội.

- Trong quá trình thanh tra, kiểm tra chú trọng đến việc phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, nhất là lực lượng Công an, Quản lý thị trường.

- Về kinh phí: Thực hiện theo Chỉ thị 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ, theo đó cho phép các địa phương sử dụng toàn bộ số tiền phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm để phục vụ cho hoạt động thanh tra, kiểm tra.

Đàm Minh Phương (Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT)


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 328
Đã truy cập: 1814946