Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh ngành nông nghiệp đến năm 2020

11/04/2017 10:00
Ngày 24/3/2017, Bộ Nông nghiệp & PTNT đã ký ban hành Quyết định số 923/QĐ-BNN-KH phê duyệt Kê hoạch hành động tăng trưởng xanh của ngành Nông nghiệp và Phát triên nông thôn đến năm 2020.

Quyết định nêu rõ mục tiêu Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh của ngành Nông nghiệp & PTNT đến năm 2020 nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn đế thực hiện các mục tiêu và nhiệm vụ của Chiến lược quổc gia về tăng trưởng xanh và phù hợp với mục tiêu ứng phó biến đổi khí hậu. Để đạt được các mục tiêu tăng trưởng xanh, Bộ Nông nghiệp & PTNT đưa ra các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu: Áp dụng kỹ thuật canh tác nông nghiệp hữu cơ và nâng cao trình độ quản lý để giảm phát thải khí nhà kính như áp dụng quy trình tưới tiêu tiết kiệm nước trong sản xuất, khuyến khích thực hiện các mô hình trồng rau an toàn, sử dụng phân ủ hữu cơ...; tái sử dụng, tái chế phụ phẩm, phế thải nông nghiệp tạo ra thức ăn chăn nuôi, trồng nấm, làm nguvên liệu công nghiệp, biogas, than sinh học, phân bón hữu cơ; nghiên cứu, ứng dụng phổ biến thức ăn giàu dinh dường trong ngành chăn nuôi để tăng khả năng hấp thu, giảm phát thải khí nhà kính, tăng chất lượng sản phâm chăn nuôi và nâng cao hiệu quả kinh tế; bảo vệ, nâng cao chất lượng rừng và quản lý lài nguyên rừng bền vững; đổi mới công nghệ trong khai thác, nuôi trồng và chế biến thủy sản bên cạnh việc nâng cao hiệu suất sử dụng năng lượng, giảm ô nhiễm trong các làng nghề và hoạt động sản xuất phi nông nghiệp ở nông thôn; rà soát, kiến nghị điều chỉnh các quy hoạch phát triển ngành nông lâm nghiệp, thủy sản từ quan điểm phát triến bền vững; cải thiện và phát triển hạ tầng thủy lợi đảm bảo an toàn hoạt động kinh tế xã hội, dân sinh, giao thông, ứng phó biến đổi khí hậu, thiên tai, nước biển dâng; xây dựng nông thôn mới với lối sống hài hòa với môi trường thiên nhiên; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin cho các hoạt động tăng trưởng xanh, tuyên truyền nâng cao nhận thức về tăng trưởng xanh đến các cơ quan, công sở, các tố chức xã hội đại diện cho các nhóm cộng đồng trong xã hội.

Bên cạnh đó, Bộ Nông nghiệp & PTNT cũng đã giao cho các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Sở Nông nghiệp & PTNT các tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ để xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao theo phụ lục của Kế hoạch này.

Chu Văn Trí (Trung tâm Khuyến nông)


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 650
Đã truy cập: 2107051