Các điều kiện nhập khẩu trái cây nói chung của một số thị trường khó tính

29/05/2017 11:00
  Thị trường nhập khẩu trái cây hiện nay đòi hỏi cao hơn về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm và nguồn gốc sản phẩm, đặc biệt là ở những thị trường nhập khẩu khó tính như Hoa Kỳ, Úc, New Zealand, Nhật Bản, Hàn Quốc và một số thị trường khác. Để có thể xuất khẩu sang những thị trường khó tính nhưng rất giầu tiềm năng này trái cây của nước ta nói chung và của Quảng Ninh nói riêng bắt buộc phải đáp ứng được những quy định nhập khẩu như:  

 

 

1. Quy định về kiểm dịch thực vật

 

 

a. Về vùng trồng trái cây xuất khẩu  

- Trái cây xuất khẩu phải được trồng trong vườn đã được đăng ký và dưới sự giám sát của Tổ chức bảo vệ thực vật Quốc Gia (NPPO) của Việt Nam (Cục Bảo vệ thực vật).

- Việc thiết lập các vùng trồng trái cây xuất khẩu nhằm mục đích ngăn chặn các loài dịch hại Kiểm dịch thực vật có khả năng đi theo trái cây xuất khẩu xâm nhiễm vào các nước nhập khẩu.

- Cán bộ kỹ thuật của Cục Cục Bảo vệ thực vật cùng với chuyên gia của nước nhập khẩu sẽ tiến hành kiểm tra về điều kiện vùng trồng và dịch hại kiểm dịch thực vật. Những vườn trồng không đủ điều kiện sẽ bị loại khỏi danh sách vùng trồng xuất khẩu.

 

 

b. Về đóng gói sau khi thu hoạch

- Trái cây xuất khẩu sau khi thu hoạch phải được xử lý sau thu hoạch và đóng gói tại các cơ sở đóng gói được các nước nhập khẩu công nhận.

- Tùy theo yêu cầu xử lý trước khi xuất khẩu và nhu cầu thị trường của từng nước nhập khẩu mà trái cây sẽ được đóng gói theo quy cách khác nhau.

 

 

c. Xử lý trước khi xuất khẩu

- Trái cây trước khi xuất khẩu phải được tiến hành xử lý để loại bỏ những loài dịch hại kiểm dịch thực vật lây lan vào nước nhập khẩu.

- Việc xử lý đối với trái cây xuất khẩu yêu cầu phải thực hiện tại những cơ sở xử lý được các nước nhập khẩu công nhận.

- Tùy theo yêu cầu xử lý của nước nhập khẩu đối với từng loại trái cây mà áp dụng biện pháp xử lý thích hợp.

 

 

Bảng 2. Yêu cầu xử lý kiểm dịch thực vật trước khi xuất khẩu đối với trái cây Việt Nam của một số thị trường khó tính trên thế giới

 

 

TT

 

 

Quốc gia

 

 

Biện pháp xử lý được yêu cầu

1

Mỹ, Úc, New Zealand

Chiếu xạ ở liều lượng 400 Gray hoặc xông hơi khử trùng bằng Methyl bromide

2

Nhật, Hàn Quốc

Xử lý hơi nước nóng

3

Liên minh Châu Âu (EU)

Xử lý lạnh

 

 

d. Hành động đưa ra nếu phát hiện dịch hại còn sống trong lô hàng nhập khẩu

 

 

- Đối với dịch hại có thể xử lý bằng các biện pháp KDTV

 

 

Loại đối tượng dịch hại

 

 

Dịch hại

 

 

Số lần phát hiện

 

 

Hành động

Dịch hại (Đối tượng KDTV)

Ruồi đục quả Tephrytidae

1 lần hoặc > 1 lần

Từ chối nhập khẩu

 

Gây hại bên trong quả thuộc họ Lepidoptera

1 lần

Xác nhận lô hàng và gửi thông báo về Cục BVTV

 

 

2 lần hoặc > 2 lần

Từ chối nhập khẩu

 

Dịch hại bên trong khác (không thuộc họ Tephrytidae hoặc Lepidophtera)

1 lần hoặc > 1 lần

Xác nhận lô hàng và gửi thông báo về Cục BVTV Thông báo cho giám đốc khu vực

 

Dịch hại bên  ngoài

1 lần

Xác nhận lô hàng và gửi thông báo về Cục BVTV

 

 

2 lần hoặc > 2 lần

Xác nhận lô hàng và gửi thông báo về Cục BVTV. Thông báo cho giám đốc khu vực

 

 

 

 

- Dịch hại kiểm dịch hoặc không là dịch hại kiểm dịch có thể không được xử lý bằng các biện pháp KDTV.

Loại đối tượng dịch hại

 

 

Dịch hại

 

 

Số lần phát hiện

 

 

Hành động

Dịch hại không phải ĐTKDTV nhưng ít bị ảnh hưởng bởi chiếu xạ

Dịch hại không phải ĐTKDTV  (ex. Trưởng thành và nhộng của bộ cánh vảy, ốc sên, hoặc nhện

1 lần hoặc > 1 lần

Từ chối nhập

Dịch hại không phải ĐTKDTV (Bệnh hại)

Bệnh hại KD

1 lần hoặc > 1 lần

Từ chối nhập

 

 

2. Quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm

Song song với các quy định về kiểm dịch thực vật, các thị trường khó tính trên thế giới còn đặt ra các yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các mặt hàng nông sản nhập khẩu trong đó đặc biệt là đối với trái cây tươi. Những quy định về an toàn thực phẩm:

- Mọi sản phẩm nhập khẩu vào sang các thị trường khó tính cần đáp ứng các tiêu chuẩn về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật của của nước nhập khẩu gọi là các hạn mức dư lượng tối da (MRL) hoặc các mức dung sai cho phép. Nếu có vấn đề xảy ra về an toàn thực phẩm thì cơ quan thẩm quyền của của nước nhập khẩu sẽ có khả năng truy nguyên nguồn gốc của sản phẩm tới tận người trồng, nơi trồng hoặc lô hàng.

- Những vườn trồng trái cây xuất khẩu tuyệt đối không được sử dụng các loại hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật mà nước nhập khẩu cấm sử dụng.

- Trái cây xuất khẩu tuyệt đối không được nhiễm các loại hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật mà nước nhập khẩu cấm sử dụng. Ngoài ra, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trên quả phải thấp hơn Ngưỡng dư lượng tối đa (MRL). Mỗi nước nhập khẩu sẽ đưa ra ngưỡng MRL trên trái cây nhập khẩu khác nhau. Những lô trái cây bị nhiễm các loại thuốc bảo vệ thực vật bị cấm hoặc mức dư lượng trên ngưỡng MRL đều sẽ bị trả về hoặc tiêu hủy ngay tại nước nhập khẩu.

 

 

Bảng 3. Mức dư lượng hoạt chất bảo vệ thực vật tối đa cho phép trên trái Vải xuất khẩu vào một số thị trường khó tính

 

 

TT

Hoạt chất

Mức dư lượng tối đa cho phép (ppm)

 

 

Mỹ

 

 

EU

 

 

Úc

Hoạt chất trừ nấm

1

Azoxystrobin

2

0.05

N/A

2

Chlorothalonil

15

0.01

N/A

3

Cymoxanil

1

0.05

N/A

4

Cyprodinil

2

0.02

N/A

5

Fludioxonil

20

0.01

N/A

 

 

Hoạt chất trừ côn trùng

1

Bifenazate

5

0.01

N/A

2

Buprofezin

0.3

0.05

N/A

3

Carfentrazone-ethyl

0.1

0.01

0.05

4

Chlorantraniliprole

2

0.01

0.01

5

Deltamethrin

0.2

0.05

N/A

6

Etofenprox

5

0.01

N/A

7

Fenpropathrin

7

0.01

N/A

8

Imidacloprid

3

0.05

1

9

Methoxyfenozide

2

0.02

2

10

Pyriproxyfen

0.3

0.05

N/A

11

Spinetoram

0.3

0.05

0.3

12

Spinosad

0.3

0.02

0.3

13

Spirotetramat

13

15

N/A

14

Tebuconazole

1.6

0.02

N/A

 

 

Hoạt chất trừ cỏ

1

Glyphosate

0.2

0.1

0.2

2

Paraquat dichloride

0.05

0.02

0.05

 

 

Ghi chú: N/A: không chấp nhận

Trong chỉ đạo bảo vệ sản xuất cây trồng nói chung, cây ăn quả nói riêng phải đặt yêu cầu sản xuất an toàn và bền vững lên hàng đầu. Ứng dụng phòng chống sâu bệnh tổng hợp theo phương châm phòng là chính do đó cần chỉ đạo sản xuất theo quy trình đồng bộ từ khâu trồng, chăm sóc, bảo vệ thực vật đến thu hoạch. Tổ chức liên kết doanh nghiệp cung ứng vật tư đầu vào (như giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật) và doanh nghiệp thu mua, xuất khẩu với nông dân để đảm bảo sản phẩm an toàn, truy xuất được nguồn gốc từ đó hình thành vùng sản xuất phục vụ xuất khẩu theo từng thị trường để đáp ứng các yêu cầu của nước nhập khẩu.

 

 

Để có thể đáp ứng được các yêu cầu khắt khe về an toàn thực phẩm và kiểm dịch thực vật đối với quả nhãn, vải của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường các nước khó tính trên thế giới, Cục Bảo vệ thực vật đã khuyến nghị các giải pháp cụ thể:

 

- Tiếp tục khuyến khích tích tụ ruộng đất, xây dựng cánh đồng lớn để ứng dụng biện pháp phòng trừ dịch hại tổng hợp, các biện pháp sinh học trên diện rộng; các địa phương ban hành cơ chế chính sách thúc đẩy ứng dụng biện pháp sinh học nhằm giảm mạnh việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hóa học như hiện nay.

- Ngành bảo vệ thực vật tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc kinh doanh, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để ngăn chặn tình trạng thuốc giả, thuốc kém chất lượng cũng như việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sai quy định.

- Tổ chức rà soát, quy hoạch vùng sản xuất hàng hóa, vùng xuất khẩu để cấp mã số vùng trồng. Tại các vùng này sẽ sản xuất theo quy trình/tiêu chuẩn như VietGAP, GlobalGAP và xác định thị trường xuất khẩu để xây dựng quy trình để tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu các nước nhập khẩu.

- Tổ chức liên kết sản xuất giữa các doanh nghiệp xuất khẩu, doanh nghiệp cung ứng vật tư đầu vào với nông dân để cùng tuân thủ các quy định của nước nhập khẩu và đảm bảo lợi ích của các bên liên quan, thúc đẩy sản xuất hàng hóa bền vững.

- Các tỉnh ban hành cơ chế chính sách đã ban hành nhằm khuyến khích phát triển tổ dịch vụ bảo vệ thực vật để tư vấn, hỗ trợ và trực tiếp thực hiện phòng chống dịch hại cho nông dân trên quy mô lớn.

Chu Văn Trí (Trung tâm Khuyến nông)


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 498
Đã truy cập: 2782544