Công khai Quỹ Phòng, chống thiên tai năm 2017

13/03/2018 14:08

        Căn cứ Nghị định số 94/NĐ-CP của Chính phủ ngày 17/10/2014 "Quy định về thành lập và quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai";

          Căn cứ Quyết định số 3323/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh Quảng Ninh "V/v ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh".

           Chi cục Thủy lợi báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tình hình thu, chi Quỹ Phòng chống thiên tai năm 2017 (Có biểu chi tiết kèm theo).

    

Chi cục Thủy lợi


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 883
Đã truy cập: 2417350