Thông báo V/v giải quyết chế độ Bảo hiểm xã hội đối với người lao động tại Trung tâm KHKT&SX giống thủy sản tỉnh Quảng Ninh

14/08/2018 10:51

        Ngày 13/8/2018, Sở Nông nghiệp & PTNT đã có Thông báo số 2745/TB-SNN&PTNT V/v giải quyết chế độ Bảo hiểm xã hội đối với người lao động tại Trung tâm KHKT&SX giống thủy sản tỉnh Quảng Ninh. Theo đó:

        Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT, ngày 12/8/2018, đồng chí Nguyễn Văn Công, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT đã chủ trì cuộc họp giải quyết chế độ Bảo hiểm xã hội đối với người lao động tại Trung tâm Khoa học kỹ thuật và sản xuất Giống thủy sản Quảng Ninh; tham dự cuộc họp có đại diện Đảng ủy Sở Nông nghiệp & PTNT, phòng Kế hoạch Tài chính, phòng Tổ chức Cán bộ; Ban lãnh đạo và Chủ tịch Công đoàn Trung tâm Khoa học kỹ thuật và sản xuất Giống thủy sản Quảng Ninh.

        Sau khi nghe Ban lãnh đạo, Công đoàn Trung tâm Khoa học kỹ thuật và sản xuất Giống thủy sản Quảng Ninh báo cáo về tình hình nợ Bảo hiếm xã hội (BHXH) của người lao động tại Trung tâm Khoa học kỹ thuật và sản xuất Giống thủy sản Quảng Ninh; phát biểu của các thành viên tham gia cuộc họp, đồng chí Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kết luận như sau:

        1.Thống nhất thứ tự ưu tiên giải quyết chế độ và chốt các khoản kinh phí BHXH đối với người lao động theo đề xuất của Trung tâm Khoa học kỹ thuật và sản xuất Giống thủy sản Quảng Ninh (Trung tâm Khoa học kỹ thuật và sản xuất Giống thủy sản Quảng Ninh đã tổ chức họp và niêm yết tại Văn phòng; có phụ biểu kèm theo).

        2.Về thời gian chốt BHXH đối với người lao động theo đề xuất của Trung tâm Khoa học kỹ thuật và sản xuất Giống thủy sản Quảng Ninh.

        (1). Đối với người lao động thuộc nhóm ưu tiên 1: Giải quyết trước ngày 31/8/2018.

        (2). Đối với người lao động thuộc nhóm ưu tiên 2: Giải quyết trước ngày 30/9/2018.

        (3). Đối với người lao động có nguyện vọng ở lại thực hiện cổ phần: (không muốn thanh lý hợp đồng): Giải quyết trước ngày 30/9/2018.

        Người lao động có nguyện vọng ở lại thực hiện cổ phần hoặc lùi thời gian chốt BHXH thì phải đóng bổ sung tiền BHXH thời gian còn lại theo quy định (bao gồm cả lãi suất do chậm đóng).

        Ban Lãnh đạo Trung tâm Khoa học kỹ thuật và sản xuất Giống thủy sản Quảng Ninh có trách nhiệm thực hiện việc chốt BHXH đối với người lao động đảm bảo đúng thời gian theo mục 2 Thông báo này.

        Giao Trung tâm Khoa học kỹ thuật và sản xuất Giống thủy sản Quảng Ninh có trách nhiệm thông báo đến toàn thể người lao động và tiếp thu nhũng ý kiến phản hồi, báo cáo Lãnh đạo Sở.

        Giao phòng Kế hoạch Tài chính chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan giám sát quá trình triển khai thực hiện, báo cáo Lãnh đạo Sở.

Nội dung chi tiết:

 

Tệp đính kèm

SNN


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 423
Đã truy cập: 881438