Hướng dẫn thủ tục nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa để thực hiện dự án đầu tư

17/08/2018 14:13

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn hướng dẫn thủ tục nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa để thực hiện dự án đầu tư, như sau:

Căn cứ Điều 134, Khoản 3, Luật Đất đai năm 2013 “Người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp từ đất chuyên trồng lúa nước phải nộp một khoản tiền để Nhà nước bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa nước bị mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất trồng lúa theo quy định của Chính phủ”.

Căn cứ Điều 5 Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa: Người được nhà nước giao đất, cho thuê đất để sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp từ đất chuyên trồng lúa nước phải thực hiện các quy định của pháp luật về đất đai và phải nộp một khoản tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa”.

Mức kinh phí phải nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển mục đích từ đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, thực hiện theo Khoản 3, Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 09/03/2018 của UBND tỉnh “về việc thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển mục đích từ đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”.

* Trình tự, thủ tục như sau:

- Tổ chức, cá nhân, người được nhà nước giao đất, cho thuê đất để sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp từ đất chuyên trồng lúa nước, có Văn bản đề nghị gửi Sở Tài chính xác định cụ thể số tiền phải nộp để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa.

- Gửi kèm theo các tài liệu: Quyết định phê duyệt dự án, chấp thuận dự án đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư (nếu có); Bản đồ quy hoạch chi tiết; Bản đồ hiện trạng xin giao đất, thuê đất (có thể hiện rõ diện tích đất chuyên trồng lúa nước LUC chuyển sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp); Văn bản của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án sử dụng từ 10ha đất trồng lúa trở lên) hoặc Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh cho phép chuyển mục đích sử dụng từ đất chuyên trồng lúa sang đất phi nông nghiệp; Văn bản của UBND cấp huyện về đã GPMB xong đối với khu đất thực hiện dự án và các tài liệu có liên quan khác...

Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường và các ngành liên quan xác định, thông báo số tiền tổ chức, cá nhân được nhà nước giao đất, cho thuê đất vào mục đích phi nông nghiệp từ đất chuyên trồng lúa.

- Căn cứ vào Thông báo của Sở Tài chính, chậm nhất sau 10 ngày kể từ ngày nhận được Thông báo, Chủ đầu tư nộp tiền vào Ngân sách Nhà nước (chuyển khoản hoặc nộp trực tiếp tại Kho bạc nhà nước huyện, thị xã, thành phố), theo chi tiết:

- Tên tài khoàn: Thu ngân sách;

- Số tài khoản: 7111 – Chương doanh nghiệp nộp thuế - Tiểu mục 4914 tại Kho bạc nhà nước huyện, thị xã, thành phố;

- Mã Cơ quan quản lý thu: 1063642 – Sở Tài chính.

SNNGửi ý kiến phản hồi

Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 127
Đã truy cập: 2886856