Thông báo mời thầu

20/08/2018 07:52

Thực hiện Luật đấu thầu; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Quyết định số 3121/QĐ-UBND ngày 14/8/2018 của UBND tỉnh Quảng Ninh V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Kiểm nghiệm mẫu thực phẩm nông lâm thủy sản năm 2018 của Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản, để thực hiện lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu nêu trên, Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Quảng Ninh Thông báo mời thầu, như sau:

  1. Bên mời thầu: Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản;

Địa điểm: Cột 8 phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

  1. Tên gói thầu: Kiểm nghiệm mẫu thực phẩm nông lâm thủy sản năm 2018.
  2. Giá gói thầu: 402,15 triệu đồng.
  3. Nguồn vốn: Nguồn ngân sách tỉnh giao dự toán năm 2018.
  4. Hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức đấu thầu:

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;

- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

  1. Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu (HSMT): từ 08 giờ 00 phút, ngày 23/8/2018 đến trước 09 giờ 00 phút, ngày 03/9/2018.
  2. Địa điểm phát hành HSMT: Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Quảng Ninh; địa chỉ: Cột 8 phường Hồng Hà, Tp. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; số điện thoại: 0203.3533.683.
  3. Giá bán bộ HSMT: 1.000.000 đồng/01 bộ (Một triệu đồng chẵn).
  4. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút, ngày 03/9/2018, tại Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản; địa chỉ: Cột 8, phường Hồng Hà, Tp. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
  5. Thời điểm mở thầu: Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 9 giờ 30 phút, ngày 03/9/2018 tại Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Quảng Ninh; địa chỉ: Cột 8 phường Hồng Hà, Tp. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Quảng Ninh kính mời đại diện các nhà thầu có đủ điều kiện, năng lực nộp hồ sơ dự thầu và tham dự mở thầu theo đúng thời gian, địa điểm nêu trên. Hồ sơ dự thầu phải kèm theo bảo đảm dự thầu trị giá 6.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu triệu đồng chẵn) theo quy định và gửi đến Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản trước thời điểm đóng thầu (09 giờ, ngày 03/9/2018).

Tệp đính kèm

Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản & Thủy sảnGửi ý kiến phản hồi

Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1392
Đã truy cập: 2607735