Thông báo mời chào hàng

31/08/2018 15:18

Chi cục thủy sản thông báo mời chào hàng với nội dung sau:

Tên gói thầu: Cung cấp cá giống nước ngọt tái tạo nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh

Giá gói thầu: 181.500.000 đồng  (đã bao gồm VAT).

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Tối đa 45 ngày (từ thời điểm ký hợp đồng).

Tên nhiệm vụ: Thực hiện năm 2018 Kế hoạch số 42/KH-UNBD ngày 28/9/2014 của UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2017-2020

Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn 1 túi hồ sơ

Thời gian phát hành HSYC chào hàng: Từ 8 giờ 30, ngày 07 tháng 9 năm 2018 đến trước 14 giờ 00, ngày 17  tháng 9 năm 2018 (trong giờ hành chính) .

Địa điểm phát hành HSYC chào hàng: Văn phòng Chi cục Thủy sản, Cột 8, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; Điện thoại/fax/email: 0333835662; Fax: 0333835662.

Giá bán 01 bộ HSYC: Không áp dụng

Bảo đảm dự thầu: 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng chẵn)

Hình thức bảo đảm dự thầu: Tiền mặt

Thời điểm đóng thầu 14 giờ 00, ngày 17 tháng 9  năm 2018 .

Thời điểm mở thầu 14 giờ 30, ngày 17 tháng  9  năm 2018 .

CCTSGửi ý kiến phản hồi

Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 723
Đã truy cập: 3095027