Bộ Nông nghiệp & PTNT rà soát, cắt giảm 78,2% dòng hàng kiểm tra chuyên ngành lĩnh vực nông nghiệp

04/10/2018 08:21

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đã xác định danh mục hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành (KTCN) trước thông quan thuộc phạm vi quản lý của Bộ là 1.675 dòng hàng, tỷ lệ cắt giảm là 78,2% và 3.229 dòng hàng được áp mã HS. Bộ Nông nghiệp & PTNT cũng thực hiện cắt giảm hơn 50% thủ tục hành chính (TTHC) về KTCN.


Bộ NN&PTNT vừa lấy ý kiến góp ý về xây dựng dự thảo thông tư ban hành Danh mục phân loại hàng hóa gắn mã HS; danh mục hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành (KTCN) trước thông quan, thay thế Thông tư số 24/2017/TT-BNNPTNT về bảng mã số HS đối với hàng hóa chuyên ngành xuất khẩu, nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ NN&PTNT.

Dự thảo thông tư mới được xây dựng nhằm thống nhất với quy định tại Thông tư 65/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính, đồng thời lược bỏ những dòng hàng trùng mã HS, những dòng hàng không thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ NN&PTNT…

Theo dự thảo thông tư, còn 3.229 dòng hàng còn mã HS (giảm so với 7.698 dòng hàng tại Thông tư 24/2017/TT-BNNPTNT); trong đó, danh mục hàng hóa phải KTCN trước thông quan thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ NN&PTNT là 1.675 dòng hàng, đạt tỷ lệ cắt giảm là 78,2%.

Danh mục 1.675 dòng hàng phải thực hiện KTCN trước thông quan tập trung chủ yếu ở kiểm tra an toàn thực phẩm (ATTP) nhập khẩu có nguồn gốc động vật, kiểm tra chất lượng thức ăn chăn nuôi (TACN) có nguồn gốc động vật là 306 dòng hàng; kiểm dịch thủy sản, kiểm tra ATTP nhập khẩu có nguồn gốc thủy sản, kiểm tra chất lượng thức ăn chăn nuôi có nguồn gốc thủy sản là 452 dòng hàng… Kiểm dịch thực vật, kiểm tra ATTP nhập khẩu có nguồn gốc thực vật, kiểm tra chất lượng TACN có nguồn gốc thực vật là 700 dòng hàng…

Theo Bộ NN&PTNT, cùng với rà soát, cắt giảm dòng hàng KTCN, áp mã HS, Bộ cũng đã rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính liên quan KTCN.

Qua rà soát, Bộ NN&PTNT có 63 TTHC liên quan tới KTCN được quy định tại 27 văn bản, gồm: Lĩnh vực kiểm dịch có 23 TTHC, lĩnh vực kiểm tra chất lượng hàng hóa có 29 TTHC, lĩnh vực kiểm tra ATTP có 11 TTHC. Đến nay, đã đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa 32/63 TTHC, đạt 50,7%.

Các TTHC đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa tập trung vào các nội dung như đơn giản hóa lược bỏ một số giấy tờ trong hồ sơ yêu cầu thực hiện; thay đổi phương thức quản lý từ tiền kiểm sang hậu kiểm ở tất cả các TTHC kiểm tra ATTP; thực hiện quản lý hàng hóa theo phương thức quản lý rủi ro; giảm tần suất lấy mẫu lô hàng...

Bên cạnh đó, Bộ NN&PTNT đã thực hiện chủ trương xã hội hóa công tác khảo nghiệm, kiểm nghiệm các mặt hàng phải KTCN, về cơ bản không có tình trạng độc quyền. Bộ đã công nhận, chỉ định 89 tổ chức đủ điều kiện thực hiện KTCN.

Đối với hoạt động kiểm dịch thực vật, động vật do 19 cơ quan, chi cục vùng thực hiện đảm bảo đáp ứng yêu cầu kiểm soát về dịch bệnh. Hiện nay, Bộ NN&PTNT tiếp tục rà soát và tạo điều kiện, chỉ định, công nhận mở rộng các tổ chức đủ điều kiện tham gia vào công tác KTCN trong thời gian tới.

Đồng thời, hoàn thành phương án cắt giảm, đơn giản hóa TTHC về KTCN; đẩy nhanh tiến độ ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC, thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

SNNGửi ý kiến phản hồi

Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 980
Đã truy cập: 2179625