Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án Quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng

29/11/2018 10:19

           Ngày 27/11/2018, Bộ Nông nghiệp & PTNT đã ban hành Quyết định số 4691/QĐ-BNN-TCLN về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án Quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng. Kế hoạch được ban hành nhằm cụ thể hóa và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án Quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng theo Quyết định số 1288/QĐ-TTg ngày 01/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó:

Ảnh: minh họa  (s/t)

Kế hoạch đưa ra mục tiêu quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường sinh thái và các giá trị dịch vụ môi trường rừng; thúc đẩy cấp chứng chỉ rừng ở Việt Nam nhằm đáp ứng các yêu cầu của thị trường trong nước và thế giới về nguồn gốc gỗ hợp pháp; Tạo được nguồn nguyên liệu từ gỗ rừng trồng trong các khu rừng thực hiện quản lý rừng bền vững, đáp ứng tối thiểu được khoảng 80% cho nhu cầu sản xuất sản phẩm gỗ xuất khẩu; Nâng cao giá trị gỗ rừng trồng, góp phần xóa đói giảm nghèo đối với người làm nghề rừng và nâng cao giá trị gia tăng cho ngành Lâm nghiệp.

Quản lý rừng bền vững toàn bộ các ban quản lý rừng rừng phòng hộ, rừng đặc dụng; tổ chức kinh tế, doanh nghiệp quản lý rừng, hoàn thành việc xây dựng, phê duyệt và thực hiện phương án quản lý rừng bền vững với diện tích khoảng 7.200.000 ha. Công nhận các loại chứng chỉ rừng hợp pháp của các hệ thống chứng rừng trong nước và quốc tế trong hoạt động đánh giá và cấp chứng chỉ rừng tại Việt Nam; Duy trì toàn bộ diện tích rừng hiện đã được cấp chứng chỉ là 235.000 ha (88.000 ha rừng tự nhiên; 147.000 ha rừng trồng); Giai đoạn từ năm 2018- 2020 tổ chức cấp chứng chỉ rừng cho 300.000 ha rừng trồng sản xuất, phòng hộ của các tổ chức, hộ gia đình và ban quản lý rừng phòng hộ; giai đoạn từ năm 2021-2030: tổ chức cấp chứng chỉ rừng cho 1.000.000 ha rừng trồng sản xuất, phòng hộ của các tổ chức, hộ gia đình và các ban quản lý rừng phòng hộ.

Thành lập Văn phòng chứng chỉ rừng quốc gia (NGB), là cơ quan đầu mối hợp tác với các hệ thống chứng chỉ rừng quốc tế trong hoạt động cấp chứng chỉ rừng; xây dựng, đào tạo nhân lực về tư vấn đánh giá, cấp chứng chỉ rừng (CB); hợp tác quốc tế với Chương trình chứng nhận chứng chỉ rừng (PEFC) để triển khai cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững của Việt Nam phù hợp với PEFC.

SNNGửi ý kiến phản hồi

Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 805
Đã truy cập: 2108367