Nâng cao chất lượng giải quyết TTHC tại Trung tâm phục vụ HCC và các bộ phận tiếp nhận, trả kết quả

12/12/2018 14:12

Ngày 11/12/2018, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Chỉ thị 09/CT-UBND chỉ đạo các địa phương, sở, ngành trong tỉnh nâng cao chất lượng giải quyết TTHC tại Trung tâm phục vụ HCC và các bộ phận tiếp nhận, trả kết quả hiện đại cấp xã. Theo đó,

Chỉ thị yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND các địa phương tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác giải quyết TTHC tại Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh, huyện, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã theo hướng tạo thuận lợi, trả kết quả nhanh nhất cho người dân, doanh nghiệp; hạn chế tối đa tình trạng quá hạn trong giải quyết TTHC, trường hợp quá hạn phải công khai xin lỗi. Đồng thời, tổ chức rà soát lại TTHC, lập danh mục TTHC liên thông để xây dựng quy trình giải quyết, có phương án đơn giản hóa TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước; thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết đối với từng TTHC phải gắn với việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ cao và phân cấp, ủy quyền cho cán bộ phê duyệt.

Chỉ thị cũng yêu cầu chất lượng cán bộ làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công phải đáp ứng tiêu chuẩn năng lực, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm công tác, phẩm chất đạo đức, khả năng giao tiếp tốt. Không cử cán bộ chỉ thực hiện nhiệm vụ “văn thư” tiếp nhận hồ sơ TTHC hoặc cử cán bộ các phòng, bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ không có TTHC giải quyết tại trung tâm. Cán bộ làm việc tại trung tâm phải có thời hạn ổn định từ 12 tháng trở lên. Đối với lãnh đạo, yêu cầu thực hiện nghiêm túc việc phân công lãnh đạo trực phê duyệt thủ tục.

Văn bản chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, nâng cao nhận thức cho người dân, doanh nghiệp về dịch vụ công trực tuyến; thực hiện hướng dẫn người dân khai thác, sử dụng hiệu quả các dịch vụ công mức độ 3,4 tại các Trung tâm phục vụ HCC, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại UBND cấp xã; phối hợp với Ban quản lý điều hành Xây dựng chính quyền điện tử, Trung tâm phục vụ HCC tỉnh nghiên cứu kết nối liên thông, tích hợp giữa phần mềm giải quyết TTHC của hệ thống chính quyền điện tử tỉnh với phần mềm chuyên ngành của các sở, ngành theo hệ thống ngành dọc để bổ sung, hoàn thiện chức năng hỗ trợ tổ chức, người dân trong giao dịch trên Cổng dịch vụ công của tỉnh.

Sở Nội vụ duy trì kiểm tra, thanh tra đột xuất việc chấp hành kỷ luật kỷ cương hành chính, văn hóa, văn minh công sở, việc niêm yết công khai các TTHC và thái độ, ứng xử của từng cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết TTHC tại các Trung tâm phục vụ hành chính công, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp xã; qua đó, phát hiện và xử lý nghiêm những hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực. Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh tích cực nghiên cứu, đề xuất các giải pháp thực hiện nâng cao chất lượng giải quyết hồ sơ, TTHC phục vụ nhân dân qua các dịch vụ hỗ trợ; phối hợp với Bưu điện tỉnh, UBND các địa phương tổ chức triển khai có hiệu quả việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 186
Đã truy cập: 2065896