Quảng Ninh ban hành kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Luật Thủy lợi và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thủy lợi trên địa bàn tỉnh

14/01/2019 08:06

Ngày 09/01/2019, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh đã ban hành Kế hoạch Triển khai thi hành Luật Thủy lợi  và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Ảnh minh họa

Mục đích của Kế hoạch nhằm tăng cường năng lực của cơ quan quản lý nhà nước trong hoạt động quản lý, giám sát, hỗ trợ thúc đẩy hoạt động của các đối tượng chịu sự điều chỉnh của Luật; đồng thời, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động thủy lợi; tuyên truyền, phổ biến Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật đến các tầng lớp nhân dân và cán bộ, công chức, viên chức; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác thủy lợi.

Theo đó, việc triển khai thi hành Luật Thủy lợi năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật yêu cầu phải quán triệt đầy đủ nội dung của Luật Thủy lợi và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thủy  lợi, chú trọng những điểm đổi mới, phù hợp, thống nhất với Hiến pháp và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành đặc biệt là các Luật mới được Quốc hội thông qua; xác định cụ thể nội dung công việc, thời gian thực hiện và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật Thủy lợi năm 2017và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật tại địa phương; Các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh phải nâng cao trách nhiệm, tích cực, chủ động triển khai thực hiện Kế hoạch theo đúng nội dung, tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả; Có lộ trình thực hiện cụ thể để đảm bảo từ năm 2019, Luật Thủy lợi được triển khai thi hành đồng bộ, thống nhất trên địa bàn toàn tỉnh.

Kế hoạch đề ra các nội dung triển khai cụ thể như sau:

Tổ chức tập huấn, tuyên truyền, phố biến nội dung của Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14;  giới thiệu, tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản, những điểm đổi mới của Luật trên các phương tiện thông tin đại chúng; Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến lĩnh vực thủy lợi; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, đôn đốc, phối hợp, hướng dẫn các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu, nội dung và tiến độ thời gian; tổ chức tập huấn, tuyên truyền, phổ biến Luật Thủy lợi năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật đến các đối tượng chịu sự điều chỉnh của Luật; tập huấn chuyên sâu về Luật Thủy lợi năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật cho công chức, viên chức, cán bộ trực tiếp làm công tác thủy lợi.

Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các cơ quan thông tin đại chúng, tuyên truyền trên địa bàn tỉnh tổ chức tuyên truyền phổ biến, giới thiệu về Luật Thủy lợi và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật đến các tầng lớp nhân dân; cập nhật, đăng tải các tài liệu tuyên truyền về Luật Thủy lợi trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và hệ thống loa truyền thông cơ sở.

Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Ninh, Báo Quảng Ninh tăng cường thời lượng giới thiệu, xây dựng chương trình, chuyên mục giới thiệu tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Luật.

Các sở, ban, ngành liên quan, UBND huyện, thành phố rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực thủy lợi để điều chỉnh phù hợp với quy định của Luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật; Chỉ đạo các cơ quan chức năng trên địa bàn triển khai thực hiện phổ biến, quán triệt Luật Thủy lợi và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thủy lợi; UBND các huyện, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc UBND các xã, phường, thị trấn đặc biệt chú trọng đến các xã, phường, thị trấn có nhiều đối tượng chịu sự điều chỉnh của Luật Thủy lợi và tổ chức triển khai thực hiện.

Vũ Mạnh Huy (Chi cục Thủy lợi)Gửi ý kiến phản hồi

Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 153
Đã truy cập: 2065863