Bộ Nông nghiệp & PTNT ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm lĩnh vực nông nghiệp năm 2019

19/02/2019 14:56

Ngày 14/02/2019, Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Quyết định số 533/QĐ-BNN-QLCL ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) lĩnh vực nông nghiệp năm 2019. Theo đó:

Mục tiêu đề ra: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản ký ATTP; giảm thiểu ô nhiễm sinh học, tạp chất và tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất, kháng sinh trong sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản đáp ứng yêu cầu bảo đảm ATTP cho tiêu dùng trong nước và mở rộng thị trường xuất khẩu.

Kết quả và chỉ số cần đạt:

100% văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng vât tư nông nghiệp, ATTP được xây dựng, sửa đổi, bổ sung theo đúng kế hoạch;

Các đối tượng tham gia chuỗi giá trị nông lâm thủy sản từ người sản xuất, chế biến, lưu thông, buôn bán đến người tiêu dùng được phổ biến, hướng dẫn, vận động tuân thủ quy định pháp luật về chất lượng vật tư nông nghiệp, ATTP;

Tỷ lệ các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản đáp ứng quy định đảm bảo ATTP tăng 10% so với năm 2018;

Tỷ lệ mẫu thực phẩm nông lâm thủy sản giám sát trên diện rộng vi phạm ô nhiễm sinh học, tạp chất, tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất, kháng sinh giảm 10% so với năm 2018.

Trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và PTNT:

Xây dựng Kế hoạch bảo đảm ATTP lĩnh vực nông nghiệp năm 2019 tại địa phương, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và tổ chức triển khai bảo đảm đúng tiến độ, hiệu quả;

Chỉ đạo cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc Kế hoạch hành động bảo đảm ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2019 trên địa bàn quản lý;

Định kỳ báo cáo UBND và Bộ Nông nghiệp và PTNT kết quả thực hiện.

Nội dung chi tiết: Quyết định số 533/QĐ-BNN-QLCL.

Vũ Thị Hến ( CC QLCLNLS&TS)Gửi ý kiến phản hồi

Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 84
Đã truy cập: 2065794