Phát triển ngành nông nghiệp bền vững đi đôi với nâng cao chất lượng thông tin thống kê

12/06/2019 08:31

Chất lượng thông tin thống kê có ý nghĩa hết sức quan trọng trong chỉ đạo và tổ chức sản xuất, đảm bảo hiệu quả phát triển ngành nông nghiệp bền vững. Đó là nhận định của các đại biểu tại Hội nghị triển khai công tác thống kê do Bộ Nông nghiệp và PTNT phối hợp Tổng cục Thống kê tổ chức.

Ảnh minh họa (s/t)

Về hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành nông nghiệp gồm 186 chỉ tiêu, phân thành 20 lĩnh vực chính. Trong đó, có 19 chỉ tiêu thống kê quốc gia… Từ năm 2014 đến nay, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành danh mục các cuộc điều tra thống kê bổ sung thông tin cho những chỉ tiêu và số liệu thống kê không thu thập được qua báo cáo hành chính. Các cuộc điều tra được tổ chức theo tần suất để hình thành chuỗi số liệu có tính hệ thống phục vụ công tác quản lý. Sau 5 năm thực hiện, Bộ đã triển khai 18 cuộc thống kê, trong đó có 5 cuộc điều tra nhắc lại lần 2.

Nhiều đại biểu cho rằng, do nguồn lực và số lượng mẫu hạn chế nên chất lượng thông tin chưa được như mong muốn. Việc trao đổi, chia sẻ thông tin, số liệu thống kê giữa Bộ Nông nghiệp và PTNT và Tổng cục Thống kê thời gian qua có lúc, có nơi chưa kịp thời. Việc phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị thuộc 2 ngành ở địa phương còn chưa đồng bộ, chặt chẽ, nhất là việc thu thập, xử lý trao đổi và chia sẻ thông tin thống kê dẫn tới một số chỉ tiêu thống kê nông, lâm thủy sản được công bố còn chênh lệch khá lớn giữa số liệu điều tra, thu thập của Bộ và số liệu do Tổng cục Thống kê công bố.

Dẫn chứng về thông tin thống kê trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi như: diện tích, quy mô sản lượng; dịch bệnh; thiệt hại do thiên tai; giá nông sản và vật tư nông nghiệp đầu vào, một số ý kiến cho rằng, nguyên nhân chính không thống nhất là do còn khác nhau về khái niệm, phạm vi chỉ tiêu, thời gian, lịch báo cáo không trùng khớp; số liệu điều tra chính thức còn chênh lệch so với số liệu báo cáo tiến độ; thực trạng sản xuất nông nghiệp manh mún, đơn vị điều tra rất lớn nên chỉ thực hiện điều tra mẫu báo cáo thống kê rất nhỏ. Ngoài ra về phương án điều tra, cách thức triển khai thực hiện dưới các địa phương còn phụ thuộc rất lớn vào đối tượng thu thập thông tin mà ở đây là các hộ nông dân. Trên thực tế ngoài những chủ hộ có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin, vẫn còn một số chưa hợp tác.

Thống kê ngành nông nghiệp và phát triển nông nghiệp là bộ phận cấu thành hệ thống thống kê Nhà nước. Thông tin thống kê là kênh thông tin chính thống, quan trọng làm cơ sở đánh giá phân tích tình hình kinh tế - xã hội cả nước và từng ngành, từng lĩnh vực phục vụ kịp thời sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, sự quản lý, điều hành của Bộ, ngành và các đối tượng sử dụng thông tin khác.

Thống kê là công tác phức tạp, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp với đặc thù là sản xuất hộ gia đình nhỏ lẻ, đồng thời vật tư nông nghiệp, tiêu thụ nông sản và giá trị sản xuất ở mỗi địa phương, vùng miền là khác nhau. Làm tốt về thông tin thống kê sẽ góp phần vào công tác chỉ đạo hiệu quả, kịp thời để áp dụng vào xây dựng kế hoạch và điều hành sản xuất, đảm bảo tính thống nhất trong việc thu thập, sử dụng thông tin thống kê, sử dụng hiệu quả nguồn lực hiện có, đáp ứng tốt yêu cầu quản lý.

SNN


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 925
Đã truy cập: 2108487