Quy định tiêu chí kinh tế trang trại

13/04/2020 14:35

Ngày 28/02/2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số  02/2020/TT-BNNPTNT về Quy định tiêu chí kinh tế trang trại.

Ảnh minh họa

Theo đó, đối tượng áp dụng là các cá nhân, chủ hộ gia đình có hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, diêm nghiệp) đáp ứng các tiêu chí kinh tế trang trại theo quy định của Thông tư này. Về tiêu chí kinh tế trang trại, Thông tư hướng dẫn cụ thể: (1). Đối với trang trại chuyên ngành: Lĩnh vực trồng trọt có giá trị sản xuất bình quân đạt từ 1,0 tỷ đồng/năm trở lên và tổng diện tích đất sản xuất từ 1,0 ha trở lên; Nuôi trồng thủy sản có giá trị sản xuất bình quân đạt từ 2,0 tỷ đồng/năm trở lên và tổng diện tích đất sản xuất từ 1,0 ha trở lên; Lĩnh vực chăn nuôi có giá trị sản xuất bình quân đạt từ 2,0 tỷ đồng/năm trở lên và đạt quy mô chăn nuôi trang trại theo quy định tại Điều 52 Luật Chăn nuôi và văn bản hướng dẫn; Lĩnh vực lâm nghiệp có giá trị sản xuất bình quân đạt từ 1,0 tỷ đồng/năm trở lên và tổng diện tích đất sản xuất từ 10,0 ha trở lên; Sản xuất muối có giá trị sản xuất bình quân đạt 0,35 tỷ đồng/năm trở lên và tổng diện tích đất sản xuất từ 1,0 ha trở lên. (2). Đối với trang trại tổng hợp: Giá trị sản xuất bình quân phải đạt từ 2,0 tỷ đồng/năm trở lên và tổng diện tích đất sản xuất từ 1,0 ha trở lên.

Thông tư cũng quy định trách nhiệm của chủ trang trại phải kê khai thông tin về trang trại theo mẫu ban hành kèm Thông tư này, gửi UBND cấp xã trước ngày 15/11 hằng năm và chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin kê khai; UBND cấp huyện tổng hợp từ cấp xã, báo cáo UBND cấp tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn); Trước ngày 19/12 hằng năm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, báo cáo về kinh tế trang trại trong năm trên địa bàn tỉnh gửi UBND cấp tỉnh và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 14/4/2020 và thay thế Thông tư số 27/2011/TT-BNNPTNT.

Minh Trí (Chi cục PTNT)Gửi ý kiến phản hồi

Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 368
Đã truy cập: 2174034