Hướng dẫn trình tự thủ tục chính sách ưu đãi trong sản xuất nông nghiệp Quảng Ninh

24/04/2020 10:18

        Ngày 21/4/2020, Sở Nông nghiệp & PTNT chủ trì cùng 9 sở, ngành gồm: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Ban Xây dựng Nông thôn mới, Cục Thuế tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh ban hành Hướng dẫn liên ngành số 1598/HD-NN&PTNT-KH&ĐT-TC-KH&CN-CT-TN&MT-XD-XDNTM-CT-KBNN về trình tự lập, thẩm định, phê duyệt và nhận ưu đãi, hỗ trợ các dự án khuyến khích đầu tư, liên kết trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh theo Nghị quyết số 194/2019/NQ-HĐND ngày 30/7/2019 của HĐND tỉnh và Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND ngày 11/11/2019 của UBND tỉnh Quảng Ninh.

       

Ảnh minh họa

         Theo đó, hướng dẫn liên ngành gồm 6 phần và 5 phụ lục hướng dẫn chi tiết về trình tự lập, thẩm định, phê duyệt và nhận ưu đãi, hỗ trợ các dự án khuyến khích đầu tư, liên kết trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP. Trong đó nêu rõ những chính sách đang được nhiều người dân, doanh nghiệp quan tâm như: Chính sách đối với doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh gồm ưu đãi miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước. Chính sách liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm thuộc Chương trình OCOP và dự án phát triển nông nghiệp hữu cơ gồm chủ trương hỗ trợ dự án; đề nghị phê duyệt, hỗ trợ thực hiện dự án (Trình tự thẩm định, phê duyệt hỗ trợ dự án; Thành phần hồ sơ đề nghị phê duyệt hỗ trợ dự án); tổ chức thực hiện; đề nghị giải ngân kinh phí hỗ trợ dự án (Trình tự thực hiện giải ngân kinh phí hỗ trợ dự án; Thành phần hồ sơ đề nghị giải ngân kinh phí hỗ trợ dự án; Giải ngân kinh phí hỗ trợ dự án phát triển nông nghiệp hữu cơ); quyết toán nguồn kinh phí...

          Hướng dẫn liên ngành được ban hành tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp nhanh chóng tiếp cận với các cơ chế, chính sách ưu đãi của tỉnh qua đó thúc đẩy sự phát triển nền nông nghiệp Quảng Ninh.

Minh Trí (Chi cục PTNT)Gửi ý kiến phản hồi

Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 862
Đã truy cập: 2354268