Triển khai thực hiện dự án: Xây dụng mô hình gà Tiên Yên thương phẩm theo quy trình thực hành tốt (VietGAHP) trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

15/06/2020 09:36

Trong những năm gần đây chăn nuôi gia cầm của tỉnh Quảng Ninh có những bước phát triển ổn định, các dịch bệnh nguy hiểm ít xảy ra nên người chăn nuôi yên tâm đầu tư mở rộng sản xuất. Tổng đàn gia cầm năm 2015 đạt 3.066,8 ngàn con tăng lên 3.680 nghìn nghìn con năm 2019 (tăng 20,03%), tập trung nhiều tại thị xã Đông Triều, huyện Quảng Yên, huyện Đầm Hà, huyện Tiên Yên...Kế hoạch phát triển năm 2020 toàn tỉnh đạt tổng đàn 4.244 nghìn con.

Ảnh: Mô hình gà Tiên Yên thương phẩm theo quy trình VietGAHP 

Trên cơ sở định hướng phát triển gà Tiên Yên là sản phẩm chủ lực của tỉnh, với chất lượng thịt thơm ngon nên đã có nhiều khách hàng trong và ngoài tỉnh ưa chuộng, nhu cầu sử dụng ngày càng nhiều. Tỉnh đang triển khai thực hiện dự án: Xây dựng mô hình gà Tiên Yên thương phẩm theo quy trình VietGAHP trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, gồm 20 hộ chăn nuôi với quy mô 1.000 con/hộ tại các xã thuộc địa bàn huyện Tiên Yên.

Với mục tiêu xây dựng các mô hình chăn nuôi gà Tiên Yên thương phẩm áp dụng quy trình thực hành chăn nuôi tốt (VietGAHP) để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, sản xuất theo chuỗi sản phẩm, đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh; Nâng cao nhận thức của người chăn nuôi thông qua tập huấn, hướng dẫn các quy trình, kỹ thuật từ đó từng bước thay đổi tập quán chăn nuôi nhằm đáp ứng các yêu cầu về an toàn thực phẩm, chất lượng sản phẩm chăn nuôi, sự bền vững của môi trường nông nghiệp, bảo vệ sức khỏe đối với người chăn nuôi và người tiêu dùng.

Ảnh: Mô hình gà Tiên Yên thương phẩm theo quy trình VietGAHP 

Trong thời gian tới, Chi cục tiếp tục phối hợp với phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các xã thuộc huyện Tiên Yên triển khai các nội dung đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật, hoàn thành mục tiêu đề ra của dự án chứng nhận VietGAHP cho 20 hộ chăn nuôi gà Tiên Yên thương phẩm huyện Tiên Yên. Từ kết quả triển khai Dự án sẽ là tiền đề để nhân rộng ra nhiều hộ chăn nuôi tại các địa phương trên địa bàn tỉnh, đồng thời góp phần thực hiện thành công Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển

Trương Thị Hoài Thu (Chi cục Chăn nuôi & Thú y)Gửi ý kiến phản hồi

Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 786
Đã truy cập: 2108348