Một số giải pháp tăng cường công tác quản lý phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và phát triển, sử dụng phân bón hữu cơ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

22/06/2020 11:20

      Phân bón, thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) là các loại vật tư nông nghiệp quan trọng trong sản xuất trồng trọt và có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả sản xuất nông nghiệp, môi trường và sức khỏe cộng đồng.

   

Ảnh: Cán bộ Thanh tra chuyên ngành - Chi cục Trồng trọt & BVTV Quảng Ninh kiểm tra hoạt động kinh doanh phân bón

     Trong 02 năm qua, thực hiện Kế hoạch số 1239/KH-BCĐ 389 ngày 13/12/2017 của Ban chỉ đạo 389 Quốc gia, Kế hoạch số 10/KH-BCĐ389 ngày 12/01/2018 của Ban chỉ đạo 389 tỉnh về tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng, các ngành, đơn vị chức năng của tỉnh đã tăng cường công tác quản lý nhà nước, đặc biệt là công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, phòng chống các hành vi vi phạm trong hoạt động xuất nhập khẩu, sản xuất, vận chuyển, kinh doanh, sử dụng  phân bón, thuốc BVTV theo địa bàn, lĩnh vực quản lý.

      Qua đó, cơ bản kiểm soát các hoạt động buôn lậu, vận chuyển, kinh doanh, sử dụng phân bón, thuốc BVTV giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ, các hành vi vi phạm đều được phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Công tác tuyên truyền, tập huấn đã được chú trọng thực hiện, mang lại những hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết, tuân thủ pháp luật của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng phân bón, thuốc BVTV.

     Nhằm tiếp tục siết chặt, nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về phân bón, thuốc BVTV và phát triển, sử dụng phân bón hữu cơ, ngày 08/04/2020 Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc tăng cường quản lý, sử dụng hợp lý phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và phát triển, sử dụng phân bón hữu cơ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

     Để tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước về phân bón, thuốc BVTV, cũng như thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 06/CT-UBND của UBND tỉnh. Trong thời gian tới, các ngành, các địa phương cần triển khai đồng bộ một số giải pháp như sau:

     - Tăng cường công tác phối hợp, trao đổi thông tin, thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nhằm kịp thời phát hiện, bắt giữ, xử lý nghiêm các đối tượng buôn lậu, vận chuyển, sản xuất, kinh doanh, sử dụng phân bón, thuốc BVTV giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

     - Tăng cường thực hiện thanh tra, kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng phân bón, thuốc BVTV trên địa bàn, lĩnh vực quản lý; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt là kinh doanh, buôn bán nhỏ lẻ, theo thời vụ, buôn bán tại các chợ phiên, chợ cóc, chợ tạm.

     - Thực hiện kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm phân bón, thuốc BVTV lưu thông trên thị trường.

     - Đẩy mạnh công tác đào tạo, tập huấn, hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật trong quản lý, sản xuất, kinh doanh, sử dụng phân bón, thuốc BVTV cho cán bộ, công chức, viên chức được giao nhiệm vụ quản lý vật tư nông nghiệp, người sản xuất trồng trọt và các cơ sở sản xuất, kinh doanh, buôn bán phân bón, thuốc BVTV trên địa bàn tỉnh.

     - Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật cho các tổ chức, cá nhân không tham gia, tiếp tay cho hoạt động buôn lậu, sản xuất, kinh doanh, buôn bán phân bón, thuốc BVTV giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ; Khuyến khích việc phát triển, sử dụng phân bón hữu cơ, thuốc BVTV thảo mộc, sinh học vào trong sản xuất trồng trọt nhằm góp phần bảo vệ môi trường, chất lượng nông sản và sức khỏe cộng đồng.

     - Xây dựng, phát triển các mô hình sản xuất liên kết sử dụng phân bón hữu cơ phù hợp, có hiệu quả để áp dụng trên địa bàn; ứng dụng phân bón hữu cơ gắn liền với nguồn nguyên liệu sẵn có tại địa phương.

     - Phối hợp với các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực trồng trọt đẩy mạnh phát triển và sử dụng phân bón hữu cơ vào sản xuất; đồng thời vận động các hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, người sản xuất trên địa bàn dần chuyển dịch từ sử dụng phân bón vô cơ sang phân bón hữu cơ.

Đinh Quang Trung (Chi cục Trồng trọt & BVTV)


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 83
Đã truy cập: 934405