Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị học tập, tuyên truyền, quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV

06/11/2020 17:28

         Ngày 06/11/2020, tại Thành phố Hạ Long, Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị học tập, tuyên truyền, quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham dự hội nghị có trên 250 đảng viên từ các chi, đảng bộ bộ phận, đoàn thể trực thuộc Sở. Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh dự, chỉ đạo và trực tiếp truyền đạt Nghị quyết. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Văn Công, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở.

 

Ảnh: Đồng chí Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV        

         Tại hội nghị, đồng chí Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh cho biết Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh hiện có 60 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc. Tới nay, Đảng bộ Sở Nông nghiệp & PTNT là một trong những đơn vị trực thuộc Đảng bộ Khối tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV sớm nhất.

          Quán triệt Nghị quyết đại hội, Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh cũng nêu ra những điểm mới trong Văn kiện Đại hội XV. Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh đến tầm nhìn, định hướng phát triển đến năm 2030 và năm 2045. Đó là, đến năm 2030, xây dựng phát triển Quảng Ninh là tỉnh kiểu mẫu giàu đẹp, văn minh, hiện đại; đến năm 2045, Quảng Ninh là tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại, vùng đô thị lớn mang tầm khu vực và quốc tế. Mục tiêu tổng quát của giai đoạn 2020 – 2025 là: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới sáng tạo; huy động sức mạnh tổng hợp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh; xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại, là một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện của phía Bắc. Đại hội thống nhất cao 19 chỉ tiêu đến năm 2025, trong đó về xây dựng Đảng có 3 chỉ tiêu, về kinh tế có 7 chỉ tiêu, 5 chỉ tiêu về xã hội, 4 chỉ tiêu về môi trường. Đại hội đã thống nhất định hướng phát triển, 3 khâu đột phá, 4 quan điểm giai đoạn 2020 – 2025. Trong đó, tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với tăng nhanh quy mô và nâng cao chất lượng dân số; đẩy nhanh tốc độ phát triển và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ, hiện đại, bảo đảm liên thông tổng thể; xây dựng nền văn hóa giàu bản sắc Quảng Ninh gắn với thu hẹp nhanh khoảng cách giàu nghèo và chênh lệch vùng miền trong tỉnh.

Ảnh: Quang cảnh hội nghị

            Đồng chí mong muốn để những tư tưởng, quan điểm, chủ trương này thành hiện thực, toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Sở Nông nghiệp & PTNT cần thống nhất cao trong nhận thức và hành động; đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú; cụ thể hóa Nghị quyết thành những chương trình, kế hoạch thực hiện, chỉ đạo các đơn vị tổ chức triển khai một cách đồng bộ và quyết liệt, những giải pháp có tính khả thi, thực tiễn. Đồng chí cũng nêu ra những nội dung mà Đảng ủy Khối mong muốn Đảng ủy Sở Nông nghiệp & PTNT tập trung chỉ đạo trong thời gian tới: Tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch phát triển sản phẩm nông sản chủ lực, nông nghiệp công nghệ cao; quy hoạch, kêu gọi đầu tư vùng nông nghiệp công nghệ cao; lãnh đạo, chỉ đạo công nghiệp cơ khí, cơ giới hóa nông nghiệp, công tác khuyến nông; chỉ đạo phát triển, kiên cố hóa công trình thủy lợi, đẩy mạnh xã hội hóa công trình cấp nước nông thôn tập trung; nâng cao hiệu lực, hiệu quả, tăng cường công tác chỉ đạo các tổ chức đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước xây dựng nền nông nghiệp hiện đại.

 

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Văn Công, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở  phát biểu quán triệt tại hội nghị

 Tiếp thu những chỉ đạo từ Đồng chí Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, Đồng chí Nguyễn Văn Công, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở đã quán triệt tới toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Sở trên tinh thần Nghị quyết, Đảng bộ Sở tiếp tục phát huy dân chủ, đoàn kết, xây dựng các các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện cụ thể hóa đối với ngành nông nghiệp. Đồng chí đề nghị, sau hội nghị các chi, đảng bộ, đảng viên viết bài thu hoạch, đăng ký cam kết kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, hoàn thành gửi về Đảng ủy Sở trước ngày 12/11.

SNNGửi ý kiến phản hồi

Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 233
Đã truy cập: 1131696