Hội nghị tổng kết Kế hoạch Hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2020

30/12/2020 09:04

Ngày 29/12/2020, tại TP Hạ Long, Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức hội nghị tổng kết Kế hoạch Hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Ảnh: Quang cảnh Hội nghị

Dự hội nghị có Phòng Kinh tế/Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện, thị xã, thành phố; Các Chi cục: Quản lý Chất lượng NLS và Thủy sản, Chăn nuôi và Thú y, Thủy sản, Trồng trọt và BVTV, Kiểm lâm, Thủy lợi; Đại diện một số doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản.

Theo báo cáo đánh giá, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2020 đã đạt được một số kết quả nổi bật:  Các đơn vị/địa phương đã xây dựng 26 phóng sự truyền hình; in ấn, cấp phát 69.048 tờ rơi, 2.318 băng zôn; tuyên truyền 6.985 lượt trên hệ thống loa đài; cấp phát 700 đĩa tiếng, đĩa hình, 6.630 quyền tài liệu tuyên truyền. Tổ chức 108 hội nghị tập huấn với 4.497 người tham gia (đạt100% KH). Đã chủ động giám sát ATTP các sản phẩm nông lâm thủy sản chủ lực, sản phẩm OCOP, có sản lượng lớn trên địa bàn tỉnh; lấy 785 mẫu sản phẩm nông lâm, thủy sản (xét nghiệm labo), kết quả 785 mẫu đạt yêu cầu (đạt 100%). Tỷ lệ mẫu tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trong rau, tồn dư hóa chất, kháng sinh, ... đã giảm xuống dưới 10% so với năm 2019. Công tác thẩm định, thanh tra, kiểm tra, ký cam kết  ký cam kết sản xuất kinh doanh thực phẩm an toàn và xử lý các cơ sở vi phạm chất lượng, ATTP được thực hiện; đã ngăn chặn, xử lý các trường hợp lưu thông, buôn bán và sử dụng chất cấm, thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục; sử dụng hóa chất, kháng sinh cấm; chất xử lý cải tạo môi trường, thức ăn ngoài danh mục, trong nuôi trồng, bảo quản, chế biến sản phẩm thủy sản và có bước chuyển biến tích cực so với cùng kỳ. Kết quả, đã thẩm định (xếp loại, định kỳ) 859 cơ sở (đạt 86 %KH); cấp 255 Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP. Lũy tích đến nay là 1.004 giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP (đạt trên 90%KH); ký cam kết sản xuất kinh doanh thực phẩm an toàn được 29.566 cơ sở (đạt trên 88%KH); xử phạt vi phạm hành chính về chất lượng, ATTP về ATTP 21 cơ sở, số tiền 49,8 triệu đồng; Triển khai Hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông lâm thủy sản an toàn, tạo sự bứt phá về hạ tầng ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất, kinh doanh, truy xuất nguồn gốc, quảng bá sản phẩm nông sản của tỉnh tới thị trường trong và ngoài nước. Các biện pháp đảm bảo ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp ngày càng được quan tâm, năng suất, chất lượng sản phẩm không ngừng được cải thiện. Đã kịp thời giải quyết rào cản của thị trường xuất khẩu, tạo điều kiện thuận lợi tiêu thụ sản phẩm nông sản, thủy sản của Tỉnh. Sự phối hợp giữa cơ quan cấp tỉnh (ngành nông nghiệp với ngành Công an, Công thương, Y tế, MTTQ và các đoàn thể), cơ quan cấp tỉnh với UBND các địa phương chặt chẽ, hiệu quả hơn.

Ảnh: Đại biểu tham luận tại hội nghị

Bên cạnh những kết quả đạt được, các ý kiến tham luận tại hội nghị cũng làm rõ những tồn tại, hạn chế trong báo cáo như: Quản lý nhà nước về ATTP lĩnh vực nông nghiệp lực lượng còn mỏng, ở cấp huyện, xã hoạt động kiêm nhiệm; Việc lấy mẫu đánh giá, kiểm soát nguy cơ gây mất ATTP và làm căn cứ để xử lý vi phạm còn mức độ, chủ yếu ở cấp tỉnh; Việc quản lý, giám sát ATTP, vệ sinh thú y đối với cơ sở giết mổ nhỏ lẻ còn nhiều bất cập; thu hút đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung ở các địa phương còn chậm; Tình trạng lạm dụng phân bón, thuốc BVTV, thuốc thú y, thuốc kích thích,.. trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng còn diễn ra,...

Bước sang năm 2021, một số nội dung, nhiệm vụ trọng tâm được Sở triển khai: Tăng cường thông tin, tuyên truyền, truyền thông, làm thay đổi hành vi trong sản xuất, chế biến, kinh doanh, sử dụng thực phẩm; Tục triển khai Kế hoạch tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng. Phát triển vùng sản xuất hàng hóa nông nghiệp tập trung áp dụng quy trình sản xuất an toàn, chương trình quản lý chất lượng tiên tiến VietGAP, HACCP, ISO, nông nghiệp hữu cơ,... liên kết chuỗi cung cấp thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn có xác nhận. Duy trì ổn định tốc độ tăng trưởng của Ngành. Thu hút doanh nghiệp đầu tư vào các vùng sản xuất hàng hóa nông nghiệp tập trung; khu giết mổ gia súc, gia cầm tập trung, khu sản xuất chế biến; đến hết năm 2021, 100% các địa phương thu hút đầu tư cơ sở giết mổ động vật tập trung phù hợp và cơ bản xóa bỏ các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ.Thanh tra, kiểm tra, giám sát chất lượng, quản lý chặt chẽ các loại vật tư nông nghiệp (giống cây trồng nông nghiệp lâm nghiệp, giống thủy sản; thuốc thú y, thuốc bảo về thực vật, phân bón, thức ăn chăn nuôi,... ATTP nông lâm thủy sản; thẩm định, ký cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn và kiểm tra sau cam kết đạt 100% số cơ sở; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Tiếp tục duy trì hoạt động của Hệ thống cơ sở dữ liệu truy xuất nguồn gốc thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn trên địa bàn tỉnh, tích hợp với Hệ thống dữ liệu của Tỉnh. Giám sát ATTP đối với sản phẩm nông lâm thủy sản thuộc phạm vi quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các cơ sở tập kết, trung chuyển, phương tiện vận chuyển thực phẩm nông sản từ bên ngoài vào địa phương theo phân công, phân cấp.Tập huấn, học hỏi nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác quản lý chất lượng, ATTP; Tổ chức các hội chợ, triển lãm, diễn đàn, hội nghị/hội thảo kết nối cung cầu, đặc biệt các sản phẩm có thương hiệu, sản phẩm trong Chương trình OCOP của Tỉnh. Phổ biến, cập nhật, hướng dẫn các quy định đảm bảo ATTP của Việt Nam và các nước nhập khẩu (các rào cản TBT, SPS…) cho người dân và doanh nghiệp.

Hội nghị cũng đã Thông báo kết quả đề xuất đánh giá, xếp hạng của hội đồng thẩm định về công tác quản lý an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh năm 2020.

Nguyễn Tiến Văn (Chi cục Quản lý Chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản)


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1130
Đã truy cập: 1311572