Kế hoạch xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp giai đoạn 2021-2025

30/12/2020 08:26

Ngày 24/12/2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ban hành Quyết định số 5227/QĐ-BNN-KH về việc phê duyệt Kế hoạch xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2021-2025.

Ảnh minh họa

Theo đó, mục tiêu chung là xây dựng kế hoạch xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2021-2025 nhằm nâng cao hiệu quả và tính đồng bộ trong triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư của ngành cho từng năm; đảm bảo thực hiện thành công các mục tiêu phát triển ngành và phù hợp với định hướng thu hút đầu tư vào các nội dung ưu tiên, khuyến khích đầu tư của từng lĩnh vực nông, lâm, thủy sản và phát triển nông thôn.

Mục tiêu cụ thể là: Tăng cường triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư nhằm thực hiện hiệu quả kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng phát triển nông nghiệp bền vững, nâng cao giá trị gia tăng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh nông sản; Đẩy mạnh thu hút đầu tư vào phát triển nông nghiệp hiện đại, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, thích ứng với biến đổi khí hậu và đầu tư phát triển cơ giới hóa nông nghiệp và công nghiệp chế biến nông sản; Tạo lập môi trường cạnh tranh thuận lợi và bình đẳng trong đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; thu hút trên 18.000 doanh nghiệp đầu tư trực tiếp vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; Đẩy mạnh thu hút các dự án đầu tư trực tiếp từ nước ngoài và các dự án đầu tư của các tập đoàn lớn nhằm tạo động lực thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, kết nối các chuỗi cung ứng toàn cầu.

Về định hướng thu hút vốn đầu tư, kế hoạch quy định cụ thể đối tượng ưu tiên thu hút và các lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư như lĩnh vực trồng trọt, lĩnh vực chăn nuôi, lĩnh vực thủy sản; lĩnh vực lâm nghiệp, lĩnh vực diêm nghiệp, lĩnh vực công nghiệp chế biến nông sản, dịch vụ logistics.

Về nhiệm vụ xúc tiến đầu tư, kế hoạch nêu rõ: Nghiên cứu, đánh giá tiềm năng thị trường, xu hướng và đối tác đầu tư; Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư; Xây dựng danh mục các dự án kêu gọi đầu tư; Xây dựng các ấn phẩm, tài liệu xúc tiến đầu tư; Tuyên truyền quảng bá giới thiệu về môi trường đầu tư, tiềm năng và cơ hội đầu tư; Đào tạo, tập huấn, tăng cường năng lực về xúc tiến đầu tư; hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư; Thực hiện các hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế về xúc tiến đầu tư.

Kế hoạch xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2021-2025 cũng quy định rõ nhiệm vụ đối với các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông nghiệp nông thôn tại các địa phương, cụ thể: Chủ động xây dựng cơ chế, chính sách và ưu tiên nguồn nhân lực thu hút các dự án đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn; Căn cứ vào định hướng và nhiệm vụ của Kế hoạch này và định hướng thu hút đầu tư của các địa phương, các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ động tham mưu UBND tỉnh xây dựng và triển khai Kế hoạch xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn hàng năm và đề xuất, bố trí kinh phí phù hợp để triển khai thực hiện kế hoạch; Chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các địa phương trong vùng xây dựng danh mục các dự án kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

Minh Trí (Chi cục PTNT)


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 983
Đã truy cập: 2108545