Tuyên truyền Quy chuẩn kỹ thuật địa phương QCĐP 08:2020/QN về vật liệu sử dụng làm phao nổi trong nuôi trồng thủy sản lợ, mặn tại Quảng Ninh

25/12/2020 14:04

Ngày 24/12/2020, Chi cục Thủy sản đã tổ chức hội nghị tuyên truyền Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về vật liệu sử dụng làm phao nổi trong nuôi trồng thủy sản lợ, mặn tại Quảng Ninh. Tham gia buổi tuyên truyền có sự tham gia của Trung tâm Khuyến nông tỉnh; đại diện cơ sở nuôi trồng thủy sản bằng lồng bè trên biển, một số đơn vị có sản xuất vật liệu nổi hiện đang được sử dụng để nuôi trồng thủy sản.

Ảnh: Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, Chi cục Thủy sản đã hướng dẫn các đơn vị Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về vật liệu sử dụng làm phao nổi trong nuôi trồng thủy sản lợ, mặn tại Quảng Ninh. Với nội dung chủ yếu, phạm vi, đối tượng chịu tác động của Quy chuẩn địa phương: Các cơ sở nuôi trồng thủy sản lợ, mặn bằng lồng bè, giàn bè có sử dụng phao nổi trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; Các cơ sở sản xuất, nhập khẩu phao nổi, vật liệu làm phao nổi trong nước, nhập khẩu từ nước ngoài để phục vụ nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Thời gian bắt buộc áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đối với hoạt nuôi trồng thủy sản mặn lợ: Hiệu lực thi hành bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 năm 2021. Kể từ ngày Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về vật liệu sử dụng làm phao nổi trong nuôi trồng thủy sản lợ, mặt tại Quảng Ninh có hiệu lực: Các cơ sở nuôi trồng thủy sản lợ, mặn thực hiện đầu tư mới phải đáp ứng yêu cầu theo Quy chuẩn. Kể từ ngày 01/01/2023: Các cơ sở nuôi trồng thủy sản lợ, mặn đang sử dụng vật liệu làm phao nổi hiện có tài thời điểm quy định này có hiệu lực thi hành phải thực hiện việc chuyển đổi toàn bộ vật liệu không phù hợp để đáp ứng yêu cầu Quy chuẩn này.

Ảnh: Đại diện các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật liệu nổi dùng trong nuôi trồng thủy sản trình bày, trao đổi ý kiến tại Hội nghị

Tại hội nghị, đại diện cơ sở nuôi trồng thủy sản, cơ sở sản xuất vật liệu nổi dùng trong nuôi trồng thủy sản đã đưa ra nhiều thông tin cũng như nêu nhiều câu hỏi với Chi cục Thủy sản xung quanh việc áp dụng quy chuẩn kỹ thuật địa phương về vật liệu sử dụng làm phao nổi trong nuôi trồng thủy sản lợ, mặn tại Quảng Ninh.

Qua Hội nghị, các đại biểu tham dự đã nhận thấy mức độ quan trọng của Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về vật liệu sử dụng làm phao nổi trong nuôi trồng thủy sản lợ, mặn tại Quảng Ninh; đồng thời, nhận thức rõ việc triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật sẽ giúp hoạt động sản xuất, kinh doanh an toàn, hiệu quả.

Phạm Thị Đà (Chi cục Thủy sản)


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 992
Đã truy cập: 1311434