Đề án phát triển vùng trồng cây ăn quả trên địa bàn huyện Đầm Hà đến năm 2030

07/05/2021 20:11

     Ngày 7/5, tại thành phố Hạ Long, Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức hội nghị thẩm định Đề án phát triển vùng trồng cây ăn quả tập trung trên địa bàn huyện Đầm Hà đến năm 2030. Chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Công, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT;các đồng chí Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT.

     Tại hội nghị, đại diện các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT; các sở, ngành liên quan nghe UBND huyện Đầm Hà báo cáo Đề án phát triển vùng trồng cây ăn quả tập trung trên địa bàn huyện Đầm Hà đến năm 2030. Mục tiêu của đề án là Phát triển cây ăn quả theo hướng chuyên canh, gắn kết chặt chẽ sản xuất với công nghiệp bảo quản, chế biến và thị trường tiêu thụ; Hình thành các vùng sản xuất quả tập trung, ứng dụng công nghệ cao; Khuyến khích trồng một số loại cây ăn quả mới phù hợp với điều kiện tự nhiên của huyện mang lại hiệu quả kinh tế cao. Trong đó tập trung vào nghiên cứu những vấn đề quy mô, cơ cấu sản xuất, phát triển cây ăn quả; quy hoạch vùng sản xuất tập trung các loại cây ăn quả chủ lực, đồng thời xây dựng mô hình cây ăn quả tập trung theo hướng hàng hoá.

Đại diện các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT; các sở, ngành liên quan nghe UBND huyện Đầm Hà báo cáo Đề án phát triển vùng trồng cây ăn quả tập trung trên địa bàn huyện Đầm Hà đến năm 2030

     Đề án được chia thành 08 nội dung cụ thể: Phát triển diện tích, sản lượng cây ăn quả; Phát triển cây ăn quả rải vụ, trái vụ; Sản xuất giống cây ăn quả; Phát triển công nghệ bảo quản, chế biến quả; Xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý; Tập huấn, chuyển giao kỹ thuật; Thuỷ lợi và ứng dụng nhà lưới, nhà kính; Phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ gia đình, cá nhân ứng dụng công nghệ trong sản xuất, bảo quản, chế biến quả.

Đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện Đầm Hà phát biểu tại hội nghị

     Có 13 nhóm giải pháp được đưa ra để triển khai đề án: về Công tác thông tin, tuyên truyền; Công tác quy hoạch; đất đai; Tổ chức liên kết tạo chuỗi giá trị; về Lao động; về Giống cây trồng; Vốn đầu tư; Cơ chế, chính sách; Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong việc sản xuất, chế biến, kinh doanh các sản phẩm quả; Phát triển thị trường và xúc tiến thương mại; Phát triển cơ sở hạ tầng đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất, bảo quản, chế biến quả; Cơ giới hoá nông nghiệp và Phát triển dịch vụ, du lịch. Đề án được triển khai với tổng nhu cầu vốn đầu tư hơn 1.835 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách nhà nước và vốn kêu gọi đầu tư.

Đồng Chí Vũ Duy Văn, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tham gia ý kiến về Đề án.

     Tại hội nghị, UBND huyện Đầm Hà đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT xem xét đề nghị của Tập đoàn TH về việc cho phép lập Đề án thành lập Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao chăn nuôi bò sữa, trồng cây ăn quả và liên kết với dân thông qua mô hình Hợp tác xã; đề nghị Sở nghiên cứu, đề xuất tham mưu cho tỉnh cân đối, điều chỉnh tỉ lệ độ che phủ rừng nhằm đảm bảo mục tiêu phát triển cây ăn quả và chỉ tiêu độ che phủ rừng toàn tỉnh duy trì 55%; nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh ban hành cơ chế chính sách cải tạo vườn tạp, cơ chế hỗ trợ người dân vay vốn để thực hiện chuyển đổi mục đích đất lâm nghiệp sang đất trồng cây lâu năm và thực hiện trồng rừng thay thế.

Đồng chí Nguyễn Văn Công, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT kết luận tại hội nghị

     Đồng chí Nguyễn Văn Công, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT kết luận tại hội nghị: Việc đưa Đề án vào thực hiện từ nay đến năm 2025 là giai đoạn thí điểm, chính vì vậy cần triển khai từ việc cải tạo đất vườn tạp, rà soát diện tích đất nông nghiệp trống để trồng cây ăn quả, tái cơ cấu cây trồng; xác định lại đối tượng cây trồng bao gồm cả cây ăn quả lâu năm và cây ăn quả hàng năm; ưu tiên trồng, sản xuất tại những khu vực có thuận lợi về điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng,…; áp dụng mô hình nông lâm kết hợp; đưa vào một số loại cây làm thí điểm tại một số địa phương của huyện sau đó mới xác định cây chủ lực và trồng rộng rãi; chuyển đổi một số diện tích rừng nhưng phải cân đối đảm bảo chỉ tiêu độ che phủ rừng. Đồng thời, UBND huyện Đầm Hà cần xác định rõ các danh mục sẽ triển khai thực hiện sau khi dự án được phê duyệt; đưa ra lộ trình thực hiện đề án cụ thể cho hàng năm. Để Đề án được triển khai thuận lợi, các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ thành lập các tổ chuyên gia để hỗ trợ địa phương. Đồng chí Giám đốc Sở cũng khẳng định, vai trò của các doanh nghiệp là hết sức quan trọng trong việc sản xuất cây ăn quả, chăm sóc, chế biến theo công nghệ cao và tạo chuỗi liên kết giá trị phát triển cây ăn quả trên địa bàn huyện Đầm Hà./.

 

Mai Linh


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 96
Đã truy cập: 2065806