Triển khai Chương trình quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trên cây trồng chủ lực, có giá trị kinh tế cao và có tiềm năng xuất khẩu

13/05/2021 08:53

      Thực hiện Chỉ thị số 8141/CT-BNN-BVTV ngày 24/11/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình quản lý dịch hại tổng hợp trên các loại cây trồng chủ lực, có giá trị kinh tế cao và có tiềm năng xuất khẩu giai đoạn 2021-2025. Đồng thời phát huy hiệu quả của Chương trình quản lý dịch hại đã đạt được trong giai đoạn trước (2016-2020). Ngày 06/01/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 03/KH-UBND triển khai Chương trình quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trên cây trồng tại các vùng sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2021-2025.

     

Quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trên một số cây trồng chính

      Chương trình quản lý dịch hại tổng hợp giai đoạn 2021-2025 được triển khai với mục tiêu tiếp tục giảm thiểu mối nguy hại do lạm dụng hóa chất, nhất là thuốc bảo vệ thực vật đối với sức khỏe cộng đồng và môi trường, đảm bảo an toàn thực phẩm, tăng hiệu quả sản xuất và phát triển nông nghiệp bền vững góp phần thực hiện chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh Quảng Ninh. Hướng đến phát triển nông nghiệp theo hướng hữu cơ, nông nghiệp sinh thái tăng khả năng cạnh tranh, tăng giá trị lợi nhuận trên một diện tích đất nông nghiệp, đồng thời lấy vai trò chủ động của người nông dân làm trung tâm trong công tác quản lý đồng ruộng.

      Trong giai đoạn tới Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Ninh tiếp tục phối hợp với Cục Bảo vệ thực vật, Trung tâm Bảo vệ thực vật phía bắc đào tạo nguồn giảng viên chính (TOT) đủ năng lực hướng dẫn nông dân hiểu và áp dụng quản lý dịch hại tổng hợp trên đồng ruộng nhất là các mô hình nông nghiệp công nghệ cao, thực hành nông nghiệp tốt (VietGAP), nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sinh thái trên cây trồng chủ lực như lúa, rau, cây ăn quả. Mục tiêu đặt ra đến năm 2025 sẽ mở rộng diện tích ứng dụng quản lý dịch hại tổng hợp trên các loại cây trồng. Đối với cây lúa: có 60-65% diện tích ứng dụng IPM trên tổng diện tích gieo cấy và đạt trên 90% diện tích trong vùng sản xuất tập trung; Cây rau màu: có 70% diện tích ứng dụng IPM trên tổng diện tích gieo trồng và đạt 100% trong vùng sản xuất tập trung; Cây ăn quả: có 70% diện tích ứng dụng IPM; Các cây trồng chủ lực khác (chè, dược liệu, dong riềng,…): có 50-60% diện tích ứng dụng IPM, đồng thời phát huy việc xây dựng và nhân rộng mô hình ứng dụng quản lý dịch hại tổng hợp (nông dân tham gia làm khoa học) trên toàn tỉnh. Phấn đấu đến năm 2025 có 80-90% số xã/phường sản xuất nông nghiệp có đội ngũ nông dân được huấn luyện hiểu biết và ứng dụng hiệu quả về IPM, có 50-60% số hộ nông dân sản xuất nông nghiệp hiểu biết và áp dụng IPM trên các cây trồng, từng bước đưa Quảng Ninh trở thành một trong những tỉnh tiên phong trong cả nước triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình IPM theo tiêu chí của tổ chức Nông lương Liên Hiệp Quốc (FAO).

      Tuy nhiên để phát huy những thành quả đã đạt được của Chương trình quản lý dịch hại tổng hợp trong giai đoạn trước (2016-2020) và lan tỏa mở rộng hơn nữa hiệu quả của chương trình IPM giai đoạn tới (2021-2025) trong phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững cần có sự vào cuộc của các cấp, ngành nông nghiệp đặc biệt là sự ủng hộ và tham gia của đội ngũ nông dân và người sản xuất trực tiếp.

Cao Thùy Dương - Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1423
Đã truy cập: 2345381