Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2021 và kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống phòng, chống thiên tai (22/5/1946 – 22/5/2021)

22/05/2021 10:43

      Ngày 13/02/2019 Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 173/QĐ-TTg về việc tổ chức Tuần lễ Quốc gia Phòng, chống thiên tai hàng năm (15-22/5). Từ đó đến nay, hàng năm tỉnh Quảng Ninh đều tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Phòng, chống thiên tai và kỷ niệm Ngày truyền thống Phòng, chống thiên tai (22/5/1946 – 22/5/2021). Đó là dịp để tôn vinh những người làm công tác Phòng, chống thiên tai, đồng thời nhắc nhở mọi người chủ động trong phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai.

     

       Trong các năm vừa qua, thiên tai có nhiều diễn biến bất thường, trái quy luật đã gây hậu quả nghiêm trọng trên phạm vi cả nước. Với đặc thù tự nhiên của tỉnh, Quảng Ninh là địa phương chịu ảnh hưởng thường xuyên, trực tiếp của hầu hết các loại hình thiên tai trong đó phổ biến là bão, áp thấp nhiệt đới, mưa lớn kéo dài gây lũ, rét hại. Để chủ động ứng phó, nhanh chóng khắc phục hậu quả, Tỉnh ủy Quảng Ninh đã xác định nhiệm vụ phòng chống thiên tai là một trong những nhiệm vụ chính trị của các cấp, các ngành. Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị; tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền; người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức chỉ đạo toàn diện các hoạt động phòng, chống thiên tai tại địa phương, Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình hành động số 39-CTr/TU ngày 04/6/2020 về thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 11/6/2020 về thực hiện công tác Phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2020 – 2025, theo đó yêu cầu các địa phương, đơn vị tiếp tục củng cố, kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn của địa phương, đơn vị; Xây dựng phương án, nhiệm vụ hàng năm sát với tình hình thực tế, đặc điểm của địa phương, có tính đến yếu tố bất thường do biến đổi khí hậu; Kiểm tra công trình thủy lợi, đê điều, khu neo đậu tránh trú cho tàu cá và thường xuyên kiểm tra, xác định những khu vực nguy hiểm trên địa bàn; Xây dựng phương án, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, lương thực, thực phẩm sẵn sàng theo phương châm “bốn tại chỗ”; Huy động mọi nguồn lực để đầu tư các dự án, công trình trọng điểm về phòng, chống thiên tai, bảo vệ dân cư ổn định sản xuất; Chú trọng thông tin, tuyên truyền đến người dân về thiên tai và tổ chức diễn tập, tập huấn nâng cao nhận thức cộng đồng và năng lực, kỹ năng cho lực lượng trực tiếp làm công tác phòng, chống thiên tai.

      Đối với mỗi đợt thiên tai, cùng với việc thực hiện các chỉ đạo của Trung ương, căn cứ vào tình hình thực tế trên địa bàn, tỉnh đã ban hành các công điện, các văn bản chỉ đạo ứng phó với thiên tai một cách kịp thời, cụ thể và thành lập ngay các Đoàn công tác do các đồng chí Lãnh đạo tỉnh làm trưởng đoàn khẩn trương kiểm tra, chỉ đạo các địa phương, đơn vị triển khai công tác phòng chống, ứng phó và tiếp cận địa bàn bị ảnh hưởng, thiệt hại do thiên tai gây ra để nắm bắt tình huống, xử lý và chỉ đạo kịp thời, thông tin cho báo đài để kịp thời đưa tin về diễn biến tình hình thiên tai.

      Công tác thông tin tuyên truyền về phòng, chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn được thực hiện thường xuyên, đa dạng về hình thức, nội dung phản ánh, hướng đến nhiều đối tượng khác nhau; đẩy mạnh tuyên truyền về phòng ngừa ứng phó khắc phục hậu quả thiên tai gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh: Các Sở, ngành, địa phương đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tổ chức tuyên truyền, thông tin để thông báo cho người dân trên địa bàn về tình hình thiên tai và cách phòng tránh; các cơ quan báo chí, phát thanh truyền hình đưa nhiều lượt tin, bài và phóng sự để nâng cao nhận thức cộng đồng trong phòng, chống thiên tai.

      Hàng năm, trong dịp tổ chức kỷ niệm Ngày phòng, chống thiên tai và thực hiện Tuần lễ Quốc gia Phòng, chống thiên tai, các địa phương trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động như: Xây dựng, phát các phim, phóng sự, tin bài, treo băng rôn, pa nô, khẩu hiệu, tổ chức mít tinh hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai. Đặc biệt từ năm 2017 đến nay, tỉnh tổ chức xây dựng Phóng sự truyền hình về phòng, chống thiên tai để báo cáo tại Hội nghị Tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn hằng năm. Việc ứng dụng mạng xã hội như Zalo, Facebook, trang fanpage để thông tin, tuyên truyền, cảnh báo thiên tai cho người dân và các thành viên Ban Chỉ huy các cấp, các sở, ngành được thường xuyên, liên tục. Trang Facebook Thông tin phòng chống thiên tai Quảng Ninh tiếp tục phát huy hiệu quả với thông tin nhanh nhạy, kịp thời;

       Hệ thống cơ chế, chính sách về phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai dần được hoàn thiện: Thực hiện Luật Phòng, chống thiên tai và các văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn của Trung ương với công tác phòng, chống thiên tai, Tỉnh đã rà soát, kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh; ban hành Quy chế về công tác trực ban, phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, quy định chế độ đối với người không hưởng lương từ ngân sách nhà nước được huy động làm nhiệm vụ ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và Quy định về trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch thu, chi, phân bổ, cấp phát và thanh quyết tóan kinh phí thực hiện từ nguồn Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Quảng Ninh.

       Nâng cao vai trò, năng lực quản lý nhà nước về phòng, chống thiên tai: Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ninh được rà soát kiện toàn hằng năm theo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm Trưởng ban; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm Phó Trưởng ban Thường trực; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm Phó Trưởng ban; thành viên Ban chỉ huy là thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị. Kiện toàn cơ quan tham mưu chỉ đạo điều hành về phòng, chống thiên tai theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo nguyên tắc không tăng thêm đầu mối và biên chế, đảm bảo hoạt động có hiệu quả đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Văn phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh được đặt tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giao Chi cục Thủy lợi kiêm nhiệm trực ban 24/24. Đối với cấp huyện, cơ quan thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cấp huyện về phòng chống thiên tai do phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện đảm nhiệm. Việc trực ban phòng chống thiên tai được thực hiện theo quy chế tại Quyết định số 1736/QĐ-PCTT ngày 18/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

       Công tác đào tạo, tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng cho lực lượng làm công tác phòng chống thiên tai các cấp như lực lượng quản lý đê nhân dân, cán bộ thủy nông cơ sở, hội viên Hội Chữ thập đỏ trong những năm gần đây cũng được quan tâm đẩy mạnh, mỗi năm có gần 500 người tham gia. Ngoài ra lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã cũng được kiện toàn và củng cố, hiện nay tất cả 177 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đã xây dựng lực lượng xung kích trên 7.000 người với lực lượng Dân quân tự vệ là nòng cốt, đây là lực lượng quan trọng để ứng phó giờ đầu khi có sự cố thiên tai tại cơ sở. Cùng với đó, để hoàn thiện chương trình mục tiêu Nông thôn mới của tỉnh, tiêu chí "Đảm bảo đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu dân sinh và theo quy định về phòng chống thiên tai tại chỗ" trong Bộ Tiêu chí Quốc gia xây dựng Nông thôn mới đã được 98 xã/98 xã thực hiện nông thôn mới của tỉnh hoàn thành.

       Năng lực dự báo, cảnh báo, theo dõi, giám sát thiên tai được nâng cao, bảo đảm kịp thời, đủ độ tin cậy: Trong những năm qua, tỉnh đã đầu tư phát triển mạng lưới khí tượng, thủy văn; ngoài 11 trạm khí tượng thủy, hải văn cơ bản do cơ quan khí tượng quản lý; các đơn vị có liên quan đã đầu tư xây dựng 33 điểm đo mưa, đo mực nước chuyên dùng phục vụ cho công tác phòng chống thiên tai, tất cả các hồ chứa lớn của tỉnh đều có điểm quan trắc lượng mưa, 3/5 hồ có cửa van được lắp đặt hệ thống giám sát vận hành giúp cho công tác cảnh báo, điều hành xả lũ kịp thời, chính xác. Thực hiện Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 12/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến năm 2030, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng Kế hoạch phát triển mạng lưới trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, với mục tiêu đến năm 2030 đầu tư xây dựng 73 trạm, điểm đo khí tượng thủy văn chuyên dùng.

       Công tác dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn được triển khai kịp thời có hiệu quả; các bản tin dự báo dài hạn, hạn vừa, ngắn hạn, dự báo hàng ngày được Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn của tỉnh cung cấp kịp thời cho Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, các cơ quan phát thanh, truyền hình, báo chí với chất lượng dự báo ngày càng được nâng cao.

     Huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực cho phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai: Thực hiện tổng hợp các nguồn lực, các giải pháp, kết hợp đa mục tiêu; trong những năm qua tỉnh đã đầu tư, hoàn thành dự án trọng điểm: Tổng thể nâng cấp tuyến đê Hà Nam; Xây dựng hồ Khe Cát; Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền tại phường Cẩm Thủy, thành phố Cẩm Phả…. Trong năm 2020, tỉnh đã đầu tư khoảng 1.000 tỷ đồng nâng cấp hệ thống đê sông, đê biển, hồ chứa nước, khu neo đậu tránh bão cho tàu cá, hệ thống quan trắc, giám sát và thông tin truyền thông, …, hoàn thành các dự án: Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8), vốn vay Ngân hàng Thế giới; Cải tạo, nâng cấp các tuyến kênh tiêu chính kết hợp xử lý môi trường khu vực Hà Bắc trên địa bàn thị xã Quảng Yên…, tiếp tục triển khai các dự án Khu neo đậu tránh trú bão cấp vùng kết hợp cảng cá loại I tại huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, Hồ Khe Giữa, xã Dương Huy, Thành phố Cẩm Phả. Ngoài ra, hằng năm tỉnh đều chi hỗ trợ các hoạt động phòng, chống thiên tai cho các địa phương, đơn vị từ nguồn Quỹ Phòng, chống thiên tai của tỉnh. Hiện nay hệ thống đê của tỉnh có thể chịu được sóng gió cấp IX, kết hợp thủy triều 10%, riêng tuyến đê Hà Nam (thị xã Quảng Yên) là tuyến trọng điểm số 1 về phòng, chống lụt bão của tỉnh có thể chịu gió bão cấp X cộng thủy triều 5%.

 

Đê Hà Nam – Công trình  trọng điểm về phòng, chống lụt bão của tỉnh có thể chịu gió bão cấp X cộng thủy triều 5%.

       Tại Chương trình hành động số 01-CT/TU ngày 09/10/2020 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV (2020 – 2025),  đã chỉ đạo UBND tỉnh xây dựng Đề án đảm bảo an ninh nguồn nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; trong đó có các nội dung xây mới và sửa chữa nâng cấp công trình, kết hợp trồng rừng, đảm bảo phòng chống thiên tai, thảm họa do sự cố nguồn nước. Việc triển khai Đề án sẽ góp phần nâng cao năng lực phòng chống thiên tai, an ninh nguồn nước của tỉnh trong các năm tới. Ngoài ra, tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 11/6/2020, về thực hiện công tác Phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2020-2025 và triển khai Đề án Bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

        Phát triển khoa học công nghệ và thúc đẩy hợp tác, phối hợp chia sẻ thông tin, kinh nghiệm về phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai:

        Tỉnh lắp đặt 10 điểm đo mưa tự động tại vị trí thượng nguồn hồ chứa, các điểm có nguy cơ cao để thông báo, cảnh báo, báo động thiên tai cho cộng đồng; kết nối với các điểm quan trắc chuyên dùng tại các công trình có lắp đặt hệ thống theo dõi, quan trắc theo quy định.

        Sử dụng hệ thống SMS chuyên dụng để thông tin kịp thời tới toàn bộ thành viên Ban Chỉ huy của tỉnh và các địa phương. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các nhà mạng viễn thông thông tin đến người dân về tình hình, diễn biến các đợt thiên tai lớn. Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã hoàn thành kết nối để thực hiện họp trực tuyến khi có yêu cầu.

        Các hồ chứa lớn có cửa van điều tiết đều được lắp đặt các thiết bị quan trắc, cảnh báo tự động để phục vụ vận hành, điều tiết công trình.

        Tỉnh hoàn thành nghiên cứu Đánh giá khí hậu tỉnh Quảng Ninh; hoàn thành dự án Hệ thống cơ sở dữ liệu và phần mềm phục vụ công tác quản lý tài nguyên và môi trường, cảnh báo thiên tai trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (Trung tâm GIS vùng). Tiếp nhận, sử dụng Đề án Điều tra, đánh giá và phân vùng cảnh báo nguy cơ trượt lở đất đá các vùng miền núi Việt Nam từ Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản.

        Ngoài ra, với các địa phương lân cận, tỉnh cũng thường xuyên phối hợp, thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, tham gia ý kiến trong việc xây dựng các chương trình, đề án của trung ương, sửa đổi bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn, qui định trong công tác phòng, chống thiên tai. Đặc biệt, tỉnh đã trao đổi, thống nhất với thành phố Hải Phòng xây dựng Quy chế số 2603/QC-QN-HP, giữa tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn khu vực giáp ranh địa giới giữa hai tỉnh, thành phố./.

Thành Minh


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 882
Đã truy cập: 2108444