Ban hành Quy định Định mức kinh tế kỹ thuật trong công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi của 03 công ty TNHH một thành viên Thủy lợi: Đông Triều, Yên Lập, Miền Đông.

17/06/2021 08:43

     Ngày 10/6/2021, UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND về việc quy định định mức kinh tế - kỹ thuật trong công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi của 03 Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi: Đông Triều, Yên Lập và Miền Đông.

Hồ chứa nước Yên Lập, phường Minh Thành, TX Quảng Yên

       Định mức kinh tế - kỹ thuật trong công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi là cơ sở để: (1) Các đơn vị quản lý, khai thác công trình thủy lợi xây dựng giá dịch vụ thủy lợi; lập phương án quản lý khai thác công trình thủy lợi theo hình thức giao kế hoạch, đặt hàng hoặc đấu thầu; (2) Các cơ quan quản lý nhà nước thẩm tra, thẩm định kế hoạch sản xuất, kế hoạch tài chính của đơn vị và là cơ sở để xây dựng đơn giá đặt hàng, đấu thầu công tác quản lý khai thác công trình thủy lợi.

       UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan hướng dẫn các đơn vị thực hiện định mức này theo quy định.

       Quyết định này có hiệu lực từ ngày 15/6/2021 và thay thế Quyết định số 730/2016/QĐ-UBND ngày 16/3/2016 của UBND tỉnh Quảng Ninh./.

Xem chi tiết văn bản tại:

Nguyễn Thu Hằng - Chi cục Thủy lợi


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 200
Đã truy cập: 2350595