Hiệu quả trong áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ thực vật

02/08/2021 14:11

       Hiện nay, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đang tích cực áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong cải cách thủ tục hành chính, qua đó giúp đơn vị nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc và hiệu lực của hệ thống quản lý; thực sự đem lại sự hài lòng ngày càng cao hơn của người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

       Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 được Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đưa vào áp dụng từ năm 2018. Năm 2021, thực hiện Quyết định số 942/QĐ-UBND ngày 29/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đã xây dựng, ban hành và niêm yết công khai tại trụ sở 11 quy trình thủ tục hành chính (TTHC) theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ thực vật (BVTV) và giải quyết công việc nội bộ như: cấp Giấy phép vận chuyển thuốc BVTV, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc BVTV, cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc BVTV, Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón,… Đồng thời quy trình thực hiện các thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại địa chỉ https://www.quangninh.gov.vn/So/sonongnghiepptnt và trên Website dịch vụ Hành chính công của tỉnh (http://dichvucong.quangninh.gov.vn).

Cán bộ Chi cục Trồng trọt và BVTV cập nhật, rà soát các quy trình ISO 9001:2015

      Trong quá trình giải quyết TTHC Chi cục luôn tuân thủ các quy định, quy trình trong tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. Hiện nay 11 TTHC lĩnh vực trồng trọt và BVTV được tiếp nhận giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công theo nguyên tắc “5 tại chỗ” và 100% TTHC đã được đăng ký thực hiện qua dịch vụ công mức độ 4. Trong 7 tháng đầu năm 2021, Chi cục đã tiếp nhận 18 hồ sơ lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật qua dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 4. 100% hồ sơ được Chi cục phối hợp với bộ phận Hành chính công của Sở tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh giải quyết đúng quy trình và thời gian, trả kết quả đúng hạn.

      Chi cục yêu cầu công chức, viên chức được phân công thường xuyên cập nhật văn bản pháp quy để điều chỉnh quy trình theo quy định; trong quá trình áp dụng quy trình để giải quyết thủ tục hành chính phải xử lý khoa học và nghiêm túc thực hiện đúng trình tự, thời gian quy định. Hiệu quả khi áp dụng các quy trình của hệ thống ISO 9001:2015 tại Chi cục Trồng trọt và BVTV được thể hiện rõ nhất ở tính công khai, minh bạch, đáp ứng với xu thế xây dựng nền hành chính hiện đại; Quy trình giải quyết thủ tục hành chính được cụ thể hoá, xác định rõ người, rõ việc, công việc được giải quyết một cách thông suốt, kịp thời, hiệu quả, đảm bảo chính xác và đúng thời gian. Bên cạnh đó, vận hành ISO còn giúp cho lãnh đạo Chi cục kiểm soát được quá trình giải quyết công việc của từng đơn vị, cá nhân trong nội bộ cơ quan, có biện pháp chỉ đạo, xử lý kịp thời không để xảy ra tình trạng hồ sơ quá hạn và hồ sơ kém chất lượng hoặc có ý kiến phản ánh, kiến nghị từ người dân.

     Thời gian tới, Chi cục Trồng trọt và BVTV tiếp tục duy trì, áp dụng, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015, đồng thời tham mưu các giải pháp đơn giản hóa các TTHC, thực hiện phương pháp làm việc tiên tiến và khoa học, nâng cao năng lực, ý thức trong việc thực thi nhiệm vụ, công vụ của công chức, viên chức tại đơn vị để nâng cao hiệu quả làm việc, hiệu lực hệ thống quản lý và chất lượng phục vụ nhân dân.

Nguyễn Thị Thu Hà - Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 207
Đã truy cập: 2110581