Dự báo tình hình sinh vật gây hại trên cây trồng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (từ ngày 05/8 -11/8/2021)

09/08/2021 11:16

     Trong thời gian tới, thời tiết nắng nóng xen kẽ mưa rào và dông, có thể chịu ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, bão, cần tập trung chăm sóc cho các loại cây trồng sinh trưởng tốt tăng khả năng chống chịu với điều kiện thời tiết và sinh vật hại.

  1. Tình hình sinh trưởng cây trồng:

     Tính đén ngày 04/8 tổng diện tích gieo cấy lúa mùa là: 22.744 ha, trong đó: mùa sớm: 213,9 ha, giai đoạn sinh trưởng: Đứng cái - làm đòng; mùa trung/muộn: 22.530,1 ha, giai đoạn sinh trưởng: 2 lá/cấy - bén rễ - hồi xanh - đẻ nhánh rộ. Cây rau màu các loại sinh trưởng phát triển thân -củ quả - thu hoạch, cây ngô hè thu 5 lá - xoáy nõn, cây công nghiệp, cây ăn quả giai đoạn sinh trưởng phát triển búp, thân lá, củ - quả - thu hoạch.

  1. Tình hình sinh vật hại 7 ngày qua

      Trong tuần, các đối tượng sinh vật hại trên cây trồng gây hại với mức độ nhẹ, tổng diện tích nhiễm sinh vật gây hại trên cây trồng là 106,2 ha. Trong đó, trên lúa mùa nhiễm ốc bươu vàng là 9ha (tại Ba Chẽ) giảm 79 ha  so với cùng kì năm trước; diện tích nhiễm rầy là 13 ha (tại Ba Chẽ, Móng Cái) tăng 13 ha so với cùng kì năm trước; Chuột 2ha (tại Đông Triều) tăng 2 ha so với cùng kì năm trước; bệnh khô vằn 8ha (tại Móng Cái) giảm 27 ha so với cùng kì năm trước; bệnh đạo ôn lá 0,2 ha (tại Hạ Long) giảm 5,8 ha so với cùng kì năm trước. Trên cây dong diềng: Diện tích nhiễm bệnh thối thân 30 ha (tại Bình Liêu) tăng 17,5 ha so với cùng kì năm trước; bệnh cháy lá 16 ha tăng 17,5 ha so với cùng kì năm trước; Trên cây Tre luồng diện tích nhiễm châu chấu tre là 15 ha giảm 2 ha so với cùng kì năm trước; Trên cây keo diện tích nhiễm bệnh chết héo keo là 13 ha tăng 11,5 ha so với cùng kì năm trước.

Nông dân làm cỏ và chăm sóc lúa mùa tại xã Thượng Yên Công Uông Bí

      (Nguồn Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Quảng Ninh)

  1. Dự báo tình hình sinh vật gây hại trên cây trồng trong thời gian tới (từ ngày 05/8 – 11/8/2021):

        Trong thời gian tới cần lưu ý các đối tượng sinh vật gây hại:

       - Trên lúa mùa:

        +Trưởng thành sâu đục thân hai chấm lứa 4 tiếp tục vũ hóa; sâu non sẽ nở và gây hại khoảng 10/8 trên các trà lúa mùa sớm.

       + Sâu cuốn lá nhỏ trưởng thành lứa 5 tiếp tục vũ hóa, sâu non sẽ nở và gây hại từ  5- 15/8 trên các trà lúa mùa.

       + Rầy cám lứa 6 tiếp tục nở và gây hại;

+ Bệnh đạo ôn lá, bệnh khô vằn, bệnh bạc lá có su hướng phát sinh và gây hại gia tăng trên các trà lúa mùa;

 Ngoài ra, cần tiếp tục theo dõi ốc bươu vàng, chuột, dòi đục nõn, bệnh nghẹt rễ, bệnh lùn sọc đen,…

      - Trên cây trồng khác:

      + Cây rau, hoa màu: Bọ phân, rệp, sâu khoang, bệnh thối thân, bệnh phấn trắng, bệnh than thư, bệnh đốm lá,… tiếp tục gây hại.

      + Cây ngô: Chuột, Sâu keo mùa thu, bệnh đốm lá, sâu đục thân, bệnh khô vằn,… tiếp tục gây hại.

      + Cây dong riềng: Bệnh thối thân, bệnh cháy lá, sâu ăn lá,… tiếp tục gây hại.

      - Cây Lâm nghiệp: Bệnh chết héo keo, châu chấu tre,… tiếp tục gây hại.

  1. Một số biện pháp canh tác, xử lý sinh vật gây hại trên cây trồng:

     Trong thời gian tới, thời tiết nắng nóng xen kẽ mưa rào và dông, có thể chịu ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, bão, cần tập trung chăm sóc cho các loại cây trồng sinh trưởng tốt tăng khả năng chống chịu với điều kiện thời tiết và sinh vật hại.

     Bà con nông dân cần tiến hành chăm sóc bón thúc đợt 2 (bón đón đòng) cho lúa mùa sớm; thực hiện tỉa dặm làm cỏ và bón phân thúc đẻ nhánh cho lúa mùa trung/muộn nhằm tạo điều kiện cho cây lúa sinh trưởng, phát triển tốt; thăm đồng thường xuyên, chú ý theo dõi mật độ trưởng thành sâu đục thân 2 chấm lứa 4, sâu cuốn lá nhỏ lứa 5 ra rộ và dự báo thời gian sâu non nở rộ để có biện pháp phòng chống kịp thời.

    - Đảm bảo nước tưới và chăm sóc tốt cây rau, màu. Khi có sinh vật gây hại vượt ngưỡng nông dân cần sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) có nguồn gốc sinh học, thảo mộc để phun phòng chống, đảm bảo an toàn cho người sử dụng, ít ảnh hưởng đến môi trường.

     - Thực hiện tốt công tác quản lý việc buôn bán và sử dụng phân bón, thuốc BVTV; công tác kiểm dịch thực vật nội địa trên địa bàn tỉnh./.

Đặng Ngọc Trang - Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 111
Đã truy cập: 2347377