Huấn luyện dân quân tự vệ biển năm 2021

09/08/2021 13:53

      Ngày 04/8/2021, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Hạ Long đã tổ chức huấn luyện Dân quân tự vệ biển năm 2021 cho 37 học viên, trong đó có 14 cán bộ, chiến sỹ dân quân tự vệ của Đại đội tự vệ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

     

Huấn luyện dân quân tự vệ biển năm 2021

      Chương trình, nội dunghuấn luyện thực hiện theo Kế hoạch số1145/KH-BCH ngày 19/7/2021 của Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Hạ Long. Trong thời gian huấn luyện, các chiến sỹ dân quân tự vệ thuộc Đại đội tự vệ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã được truyền đạt những nội dung cơ bản của Luật Dân quân tự vệ năm 2019, các Chỉ thị, hướng dẫn của các cấp về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Tăng cường giáo dục pháp luật duy trì khả năng sẵn sàng cơ động xử lý linh hoạt các tình huống có thể xảy ra góp phần đánh bại âm mưu thủ đoạn “diễn biến hòa bình” và “bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch. Tính năng, tác dụng thông số kỹ thuật cơ bản và cách sử dụng các loại công cụ hỗ trợ dân quân tự vệ được trang bị, thực hành điều lệnh đội ngũ; kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK ... Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Hạ Long đã tổ chức kiểm tra bắn đạn thật vào ngày 08/8/2021, kết quả14/14 đồng chí cán bộ, chiến sỹ dân quân tự vệ của Đại đội tự vệ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã hoàn thành tốt khóa huấn luyện dân quân tự vệ biển năm 2021, trong đó 02 đồng chí được Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Hạ Long khen thưởng do đã lập thành tích xuất sắc trong quá trình huấn luyện.

Chiến sỹ dân quân tự vệ của Đại đội tự vệ Sở Nông nghiệp và PTNT

      Qua đợt huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ của Đại đội tự vệ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã nâng cao nhận thức giác ngộ chính trị, nắm chắc và hiểu rõ thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch chống phá cách mạng; thuần thục các động tác về kỹ, chiến thuật chuyên môn nghiệp vụ, sẵn sàng chiến đấu giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trong mọi tình huống, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự quốc phòng, an ninh trong tình hình mới./.

Hồng Tú


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 811
Đã truy cập: 2491596