THÔNG BÁO Kết quả xử lý vi phạm hành chính tháng 7/2021 thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TU ngày 01/9/2017 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về công tác tăng cường bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản

11/08/2021 14:24

     Thực hiện Thông báo số 860-TB/TU ngày 27/3/2018 của Tỉnh ủy về quản lý khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản; chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại các văn bản: Số 1193/UBND-NLN1 ngày 02/3/2021 về việc tiếp tục tăng cường chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TU ngày 01/9/2017 của Ban thường vụ Tỉnh ủy gắn với bảo vệ phát triển nguồn lợi thủy sản, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định. Sở Nông nghiệp và PTNT tổng hợp báo cáo kết quả xử lý vi phạm hành chính trong tháng 7/2021. 

Thông báo chi tiết tại tệp đính kèm:

 

Tệp đính kèm

SNN


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 398
Đã truy cập: 2897199