Chủ động từ xa, từ sớm, từ cơ sở trong phòng ngừa, ứng phó, tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai

18/08/2021 08:33

       Những năm gần đây, ở nước ta thiên tai liên tiếp xảy ra, lũ, bão với cường độ mạnh đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Theo số liệu thống kê báo cáo năm 2020, tình hình thời tiết, có diễn biến phức tạp và không tuân theo quy luật hằng năm, đã có 14 cơn bão, 02 áp thấp nhiệt đới, 265 trận dông lốc, 120 trận lũ quét, đặc biệt là lũ bão lịch sử “lũ chồng lũ, bão chồng bão”, sạt lở đất tại một số tỉnh miền Trung, gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và đời sống Nhân dân. Đối với tỉnh Quảng Ninh luôn phải đối mặt với nhiều nguy cơ và thách thức trước tình hình thời tiết, khí hậu đang có những biến đổi bất thường, diễn biến phức tạp, khó lường, cùng với đó dịch bệnh Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp, luôn có nguy cơ cao xâm nhập vào địa bàn tỉnh bất cứ lúc nào nếu không có biện pháp, phương án ứng phó kịp thời.

      Thời gian qua, nhờ có những chủ trương đúng đắn, quyết sách kịp thời, biện pháp đồng bộ, linh hoạt, đặc biệt quan tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt phòng ngừa, ứng phó trong mọi tình huống theo phương châm “3 trước”, “4 tại chỗ”, chủ động từ xa, từ sớm, từ cơ sở cùng với sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, nhất là ngành Than và sự nỗ lực của người dân nên công tác phòng ngừa, ứng phó, tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả quan trọng. Tổ chức, lực lượng thực hiện công tác này, kể cả lực lượng xung kích cơ sở thường xuyên được củng cố, kiện toàn, đào tạo, tập huấn, thực hành, diễn tập đã phát huy vai trò nòng cốt, luôn chủ động ứng phó; công tác dự báo, cảnh báo thiên tai có nhiều tiến bộ; cơ sở hạ tầng thủy lợi và phòng, chống thiên tai được quan tâm đầu tư; công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng luôn được chú trọng, đa dạng dưới nhiều hình thức, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của cộng đồng, người dân trong việc phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại, ổn định nhanh chóng đời sống và sản xuất cho Nhân dân ở các khu vực chịu ảnh hưởng của thiên tai, từng bước nâng cao mức độ an toàn, khả năng chống chịu trước thiên tai.

Trong những năm qua tỉnh Quảng Ninh luôn quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng thủy lợi và phòng, chống thiên tai

      Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn những tồn tại, hạn chế, yếu kém cần tập trung khắc phục, cụ thể như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy, chính quyền và lãnh đạo quản lý doanh nghiệp, nhất là người đứng đầu về phòng ngừa, ứng phó các tình huống thiên tai có lúc, có nơi, có việc chưa quyết liệt, chủ động, kịp thời, thiếu sâu sát. Việc theo dõi, dự báo, cảnh báo tình hình thiên tai có tiến bộ nhưng vẫn còn hạn chế, chưa theo kịp diễn biến bất thường của thiên tai. Tính chuyên nghiệp, năng lực chuyên môn của lực lượng phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, trang thiết bị và công cụ hỗ trợ chưa đáp ứng yêu cầu. Hoạt động tuyên truyền được đẩy mạnh nhưng ý thức tự giác của một bộ phận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và Nhân dân còn hạn chế, chưa chủ động thích ứng. Một số địa phương chuẩn bị phương án phòng ngừa, ứng phó, tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai chưa sát thực tế, sẵn sàng “4 tại chỗ” chưa tốt; khi có tình huống xảy ra còn bị động, lúng túng. Khả năng chống chịu một số công trình phòng, chống thiên tai, hệ thống tiêu thoát nước đô thị có nơi chưa đáp ứng yêu cầu; nhà ở của người dân khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa chưa đảm bảo an toàn; trong khi đó tỉnh ta luôn tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra sự cố khi có mưa bão, lũ lụt, thiên tai từ các bãi thải mỏ, khu vực sản xuất than hầm lò, lộ thiên, khu vực nuôi trồng thủy sản trên sông, trên biển, nhiều vùng có nguy cơ sạt lở, nhất là khu vực đô thị tại thành phố Hạ Long, Cẩm Phả, Uông Bí, thị xã Đông Triều, khu vực miền núi, nguy cơ ngập lụt ở các xã đảo, nhiều công trình, dự án lớn đang thi công xây dựng.

Các khu nuôi trồng thủy sản trên biển là vị trí tiềm ẩn nguy cơ xảy ra sự cố khi xảy ra mưa bão

     Trước tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng, thiên tai ngày càng gia tăng, bất thường, cực đoan, đặt ra yêu cầu rất lớn và nhiều thách thức đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, đặc biệt là trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp, chưa biết khi nào kết thúc, đòi hỏi sự đoàn kết, nỗ lực, cố gắng rất lớn của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội nhằm chung tay, phát huy sức mạng tổng hợp, giảm nhẹ thiên tai, phát triển bền vững. Để tăng cường chủ động các biện pháp phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh, ngày 11/8/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 14-CT/TU, theo đó Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả một số nội dung sau:

      1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, gắn trách nhiệm người đứng đầu và cá thể hóa trách nhiệm cá nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện

      - Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền phải xác định công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, thường xuyên của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, cá thể hóa trách nhiệm cá nhân, nâng cao vai trò gắn với ràng buộc trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương trong thực hiện công tác này theo phương châm “3 trước”, “4 tại chỗ”, chủ động từ xa, từ sớm, từ cơ sở và gắn với xây dựng cộng đồng an toàn với tinh thần “Phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục tích cực, khẩn trương và hiệu quả”. Tiếp tục thực hiện nghiêm Luật Phòng, chống thiên tai và các văn bản hướng dẫn thi hành dưới Luật; Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, Chương trình hành động số 39-CTr/TU ngày 04/6/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư và các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành liên quan và của Tỉnh về công tác này.

       - Tiếp tục huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân vào cuộc; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực có liên quan và chất lượng tổ chức thực hiện ở các cấp chính quyền, nhất là trong công tác chỉ đạo, chỉ huy, điều hành phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến lĩnh vực này, tạo sự đồng thuận cả về nhận thức và hành động trong các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và toàn xã hội trước tác động ngày càng tiêu cực của thiên tai; tập trung nâng cao kiến thức, năng lực cho đội ngũ lãnh đạo, cán bộ các cấp, hướng dẫn kỹ năng ứng phó với các loại hình thiên tai cho người dân, đặc biệt quan tâm đến đối tượng dễ bị tổn thương để tạo ý thức chủ động tham gia.

      - Người đứng đầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đặc biệt là Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan, Bí thư cấp ủy, Chủ tịch UBND cấp huyện theo chức năng, nhiệm vụ được giao phải chủ động bám sát, nắm chắc tình hình, thường xuyên chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung công việc liên quan đến công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai thuộc phạm vi, trách nhiệm, thẩm quyền quản lý và chịu trách nhiệm trực tiếp về rủi ro thiên tai do nguyên nhân chủ quan, lơ là, thiếu trách nhiệm.

      2. Rà soát, kiện toàn Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp từ tỉnh đến cơ sở do Chủ tịch UBND cùng cấp làm Trưởng ban; xác định rõ trách nhiệm công việc, phân công địa bàn phụ trách cụ thể cho từng thành viên để bám sát địa bàn chỉ đạo thường xuyên, nhất là khi có sự cố, tình huống thiên tai; củng cố và nâng cao năng lực hoạt động của cơ quan, bộ phận tham mưu, giúp việc về phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, đồng thời tổ chức đào tạo, huấn luyện cho lực lượng trực tiếp đến cấp xã, thôn, bản, khu phố và cộng đồng đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tăng cường đầu tư vật tư, phương tiện, trang thiết bị đảm bảo chất lượng và số lượng, đáp ứng yêu cầu sẵn sàng ứng phó khi có sự cố, thiên tai xảy ra, không để xảy ra tình trạng thiếu vật tư, trang thiết bị, thiếu phương án bổ sung.

      3. Về nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo thiên tai: Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh yêu cầu các địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai, thông báo, cảnh báo đảm bảo kịp thời, chính xác phục vụ công tác chỉ đạo, ứng phó hiệu quả, đặc biệt lưu ý cách thức thông tin dự báo, cảnh báo truyền tin phù hợp với từng địa bàn, đối tượng, chú trọng các khu vực thường xuyên bị ảnh hưởng của thiên tai, dân cư vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, biển đảo; bổ sung các trạm đo mưa, cập nhật bản đồ ngập lụt hạ du các hồ chứa theo quy định, hoàn thiện xây dựng hệ thống cảnh báo xả lũ hồ chứa, hệ thống quan trắc chuyên dùng.

Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai, thông báo, cảnh báo đảm bảo kịp thời, chính xác phục vụ công tác chỉ đạo, ứng phó hiệu quả

      4. Chủ tịch UBND các cấp chỉ đạo khẩn trương rà soát, hoàn thiện, phê duyệt các phương án ứng phó thiên tai, bảo đảm tuyệt đối an toàn tài sản, tính mạng người dân (trong đó trọng tâm là hiện tượng sạt lở đất, đổ kè, bãi thải mỏ, lũ quét, bão mạnh, giông lốc gây đắm tàu, thuyền trên biển, mưa lũ lớn gây ngập mỏ hầm lò, ngập lụt diện rộng, chia cắt địa hình, vỡ đê, vỡ đập,…) và tổ chức diễn tập công tác phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng theo từng phương án phù hợp với từng loại hình thiên tai, sự cố có thể xảy ra trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý. Trong đó, cần lưu ý tính toán đến kịch bản, phương án huy động lực lượng, phương tiện ứng phó và đặc biệt là phương án di dời, sơ tán dân trong trường hợp khẩn cấp phù hợp trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp để vừa bảo đảm an toàn trong chỉ đạo, ứng phó với thiên tai, vừa bảo đảm an toàn phòng, chống dịch.

      5. Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh, các cơ quan chức năng, địa phương khẩn trương tổ chức kiểm tra, rà soát, nhận định, đánh giá khả năng chống chịu những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, nước biển dâng, thiên tai và nguy cơ, mức độ bị ảnh hưởng đối với từng khu vực, địa bàn trên đất liền, trên biển, trên sông, vùng ven biển, hải đảo, các công trình thủy lợi, đê điều, công trình, dự án đang thi công hoặc đã hoàn thành đưa vào sử dụng để chủ động có biện pháp phòng ngừa, ứng phó phù hợp, kịp thời, hiệu quả, đảm bảo an toàn cao nhất nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản, công trình, dự án, máy móc thiết bị và các vấn đề khác có liên quan khi có sự cố, tình huống thiên tai. Trọng tâm là:

Sạt lở gây thiệt hại một số công trình thủy lợi trên địa bàn

      - Chỉ đạo rà soát, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án “Di dân tổng thể ra khỏi vùng sạt lở, nguy hiểm và quy hoạch bố trí dân cư phòng tránh thiên tai trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025” phê duyệt kèm theo Quyết định số 1357/QĐ-UBND ngày 04/5/2016. Đồng thời, chỉ đạo các địa phương, các sở, ngành liên quan phải rà soát, kiểm soát chặt chẽ đối với các vị trí có nguy cơ cao phải di dời dân khẩn cấp mới phát sinh trên địa bàn để kiên quyết có phương án di dời dân đến nơi an toàn ngay trước mùa mưa bão; đặc biệt chú ý đến các khai trường, bãi thải mỏ gần khu dân cư, vùng hạ du các hồ chứa nước, các vị trí có nguy cơ sạt lở ở khu vực miền núi, một số dự án, công trình trên đồi cao nằm trong khu đô thị gần khu dân cư, nhất là trên địa bàn thành phố Hạ Long, Cẩm Phả và huyện Vân Đồn. Thành phố Hạ Long phải rà soát ngay tất cả các tuyến kè xung yếu tại các khu dân cư; tuyệt đối không để lán trại của các công trình xây dựng nhà dân, cơ quan, đơn vị, tổ chức dưới chân kè gây nguy hiểm chết người…

Kiểm soát chặt chẽ đối với các vị trí có nguy cơ sạt lở, nhất là các bãi thải mỏ

      - Bí thư cấp ủy, Chủ tịch UBND cấp huyện, nhất là các địa phương: Hạ Long, Cẩm Phả, Uông Bí, Móng Cái, Quảng Yên, Đông Triều:

     + Chỉ đạo khẩn trương tổ chức cắt, tỉa cây xanh trong đô thị; nạo vét các sông, suối, mương, cống tiêu, hệ thống thoát nước, nạo vét tuyến luồng đường thủy nội địa, đặc biệt là sông, suối có liên quan đến khu vực bãi thải mỏ, hệ thống thoát nước khai trường, bãi thải mỏ, thoát nước trong khu vực đô thị, khu dân cư, vùng nuôi trồng thủy sản; kiểm tra hạ tầng kỹ thuật trong đô thị đảm bảo an toàn; kiên quyết không để xảy ra tình trạng ngập lụt diện rộng, kéo dài và xử lý dứt điểm các vị trí có khả năng ngập lụt cục bộ.

      + Tăng cường công tác quản lý, vận hành hồ, đập chứa nước đảm bảo an toàn, điều tiết hợp lý mực nước theo đúng quy trình, quy định; sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống, thông tin, cảnh báo kịp thời cho người dân ở hạ du trong trường hợp phải xả lũ. Kiểm tra, rà soát, tiến hành gia cố, duy tu, sửa chữa, nâng cấp các hồ, đập, đê điều, các điểm có nguy cơ ngập lụt, sạt lở trên các tuyến giao thông đường bộ, hệ thống bờ chắn bãi thải mỏ, đê, đập chắn chân bãi thải đảm bảo an toàn trước mùa mưa bão.

      + Quản lý chặt chẽ, không để xảy ra tai nạn đắm tàu, chết người đối với tàu thuyền du lịch trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long, tàu khai thác thủy sản, tàu hoạt động trên các tuyến luồng đường thủy nội địa. Đặc biệt lưu ý các biện pháp bảo đảm an toàn tuyệt đối khi có tình huống thiên tai đối với các điểm nuôi trồng thủy sản, nhất là nuôi lồng bè có nguy cơ cao bị ảnh hưởng tại các địa bàn Cẩm Phả, Hạ Long, Cô Tô, Vân Đồn, Hải Hà, Đầm Hà, Tiên Yên, Móng Cái, Quảng Yên…

Tăng cường công tác quản lý, vận hành hồ, đập chứa nước đảm bảo an toàn, điều tiết hợp lý mực nước theo đúng quy trình, quy định

       - UBND tỉnh chỉ đạo, yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu đang thi công các công trình trên địa bàn tỉnh khẩn trương xây dựng và thực hiện biện pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người, thiết bị, công trình và các khu vực dân cư, công trình tiếp giáp, nhất là đảm bảo an toàn đối với cần trục tháp và các thiết bị làm việc trên cao trong mùa mưa bão, đặc biệt quan tâm đến công trường thi công các dự án lớn như cầu Cửa Lục 1, Cửa Lục 3, đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái, đường bao biển nối Hạ Long - Cẩm Phả, các công trình cao tầng tại các thành phố, thị xã. Đối với các dự án hạ tầng giao thông đã đưa vào sử dụng, nhưng chưa hoàn thành các hạng mục phụ trợ như là đường gom dân sinh, hệ thống tiêu thoát nước, kè ta luy,…lưu ý đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng, Hạ Long - Vân Đồn và các công trình giao thông khác phải kiểm tra, rà soát cụ thể và có phương án khắc phục ngay các vị trí có nguy cơ ảnh hưởng tới đời sống nhân dân trong khu vực trước mùa mưa bão.

       Chủ đầu tư, các nhà thầu thi công trực tiếp chịu trách nhiệm trước pháp luật theo quy định nếu để xảy ra sự cố. Bí thư, Chủ tịch UBND cấp huyện nơi dự án triển khai trên địa bàn chịu trách nhiệm chỉ đạo, theo dõi, giám sát chặt chẽ việc thực hiện.

       6. Chủ động bổ sung, lồng ghép các nguồn lực đầu tư củng cố, nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng, công trình phòng, chống thiên tai, trong đó: Tập trung hoàn thiện các khu neo đậu tàu thuyền trú tránh bão kết hợp dịch vụ hậu cần nghề cá theo quy hoạch; cơ sở hạ tầng, công trình phục vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên các đảo; các công trình phòng, chống lũ quét, sạt lở tại các khu vực trọng điểm, xung yếu, bờ sông, bờ biển. Tăng cường trồng rừng phòng hộ đầu nguồn, trồng cây chắn sóng, rừng phòng hộ ven biển. Nâng cấp hệ thống thông tin liên lạc bảo đảm thông suốt tới tất cả các xã đảo, tàu thuyền nghề cá và ngư dân trên biển.

Tăng cường trồng rừng phòng hộ đầu nguồn, biện pháp góp phần

phòng, chống thiên tai có hiệu quả

       7. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xác định lực lượng quân đội là lực lượng chủ công, tuyến đầu khi có tình huống xảy ra; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp chuẩn bị lực lượng, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng ứng phó, khắc phục thiên tai, sự cố và tìm kiếm cứu nạn.

      Công an tỉnh rà soát kịch bản, phương án đảm bảo an ninh trật tự, cứu nạn, cứu hộ, an toàn giao thông khi xảy ra thiên tai; chỉ đạo tổ chức hiệp đồng với các địa phương, đơn vị sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện tham gia ứng phó thiên tai, sự cố và bảo đảm an ninh trật tự khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

     8. Đảng ủy Than Quảng Ninh, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Tổng Công ty Đông Bắc chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đóng trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm phối hợp với các địa phương: (1) Rà soát, xử lý ngay các vấn đề có liên quan đến hệ thống thoát nước, khai trường, bãi thải mỏ đề cập nêu trên; rà soát, tổ chức di dân ra khỏi các vùng nguy hiểm, tiếp giáp các khai trường, bãi thải mỏ có nguy cơ bị sạt lở trước mùa mưa bão; (2) Huy động nhân lực, phương tiện, thiết bị tham gia ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai khi có sự cố, tình huống thiên tai; (3) Bố trí đủ nguồn lực để chủ động công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; thực hiện trồng rừng hoàn nguyên môi trường tại các bãi thải, khai trường mỏ.

      9. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền triển khai thực hiện Chỉ thị; thực hiện tốt công tác truyền thông, tăng cường đưa tin về các hoạt động phòng, chống thiên tai, ứng phó sự cố và tìm kiếm cứu nạn đến người dân và các cấp chính quyền cơ sở, tạo sự chuyển biến về nhận thức, nâng cao ý thức chủ động tham gia của các chủ thể, nhất là người dân đối với công tác này. Chỉ đạo Trung tâm Truyền thông tỉnh phối hợp chặt chẽ với Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh thông tin diễn biến tình hình thời tiết, mưa, bão,…qua các hạ tầng truyền thông của tỉnh đảm bảo nhanh chóng, chính xác, kịp thời.

     10. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn Nhân dân kỹ năng nhận biết và các giải pháp phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; kịp thời thăm hỏi, động viên, hỗ trợ khi người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai sớm ổn định cuộc sống; đồng thời chủ động giám sát việc thực hiện Chỉ thị.

     Trên cơ sở Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 11/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy, chính quyền, ban cán sự đảng, đảng đoàn, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các sở, ban, ngành, địa phương khẩn trương cụ thể hóa, chỉ đạo, tổ chức thực hiện kịp thời, nghiêm túc đạt kết quả, hiệu quả. Các địa phương, trực tiếp là Bí thư cấp ủy, Chủ tịch UBND cấp huyện giữ vai trò đặc biệt quan trọng, chịu trách nhiệm chính trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống thiên tai, ứng phó sự cố và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn thuộc quyền quản lý.

     Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc công tác chuẩn bị phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và trực tiếp chỉ đạo tại địa bàn địa phương được phân công phụ trách khi có các tình huống nảy sinh về thiên tai, mưa bão, lũ lụt…

      Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị này với Ban Thường vụ Tỉnh ủy./.

Thành Minh


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 732
Đã truy cập: 2505304