TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY ĐỐI VỚI TÀU CÁ, CẢNG CÁ.

18/08/2021 10:08

        Thực hiện chương trình công tác năm 2021 của Chi cục Thủy sản và chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ninh tại Văn bản số 4295/UBND-PC ngày 07/7/2021 Về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy đối với tàu cá, cảng cá. Từ ngày 02/8/2021 đến ngày 13/8/2021 Chi cục Thủy sản Quảng Ninh đã phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Quảng Ninh thực hiện chuyến tuần tra, kiểm soát việc chấp hành quy định pháp luật về thủy sản của các tổ chức, cá nhân hoạt động thủy sản trên biển.

        Trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên biển Đoàn đã xử phạt 08 trường hợp vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản, thu phạt 52.000.000 đồng (trong đó: 03 trường hợp vi phạm quy định về bảo đảm an toàn kỹ thuật tàu cá, 04 trường hợp vi phạm quy định về đăng ký tàu cá và 01 trường hợp vị phạm quy định về thuyền viên, người làm việc trên tàu cá). Ngoài công tác tuần tra, kiểm soát xử phạt vi phạm hành chính, Đoàn đã hướng dẫn, tuyên truyền, phát tài liệu, tờ rơi cho hơn 300 thuyền trưởng, chủ tàu cùng các thuyền viên tàu cá về Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29/6/2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 22/11/2013; Luật Thủy sản số 18/2017/QH 14 ngày 21/11/2017 và các quy định liên quan đến tàu cá như: Quy định trang thiết bị an toàn đối với tàu cá được quy định tại Thông tư 23/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về đăng kiểm viên tàu cá; công nhận cơ sở đăng kiểm tàu cá; bảo đảm an toàn kỹ thuật tàu cá, tàu kiểm ngư; đăng ký tàu công vụ thủy sản; xóa đăng ký tàu cá và đánh đáu tàu cá; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02-21:2015/BNNPTNT Về trang bị an toàn tàu cá;…

Đoàn công tác hướng dẫn, tuyên truyền công tác phòng cháy, chữa cháy trực trên tàu cá của ngư dân

Đoàn công tác hướng dẫn, tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy cho ngư dân tại tàu Kiểm ngư KN – 888 - QN

        Trong thời gian hoạt động kiểm tra, kiểm soát trên biển, Đoàn thanh tra tuyệt đối tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19./.

Lê Kỳ Đoàn - Chi cục Thủy sản


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1416
Đã truy cập: 2353334