Triển khai Chỉ thị số 13-CT/TU của Ban Thường vụ tỉnh ủy: “Cú hích lớn” phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển tỉnh Quảng Ninh.

24/08/2021 13:31

      Thế kỷ 21 được gọi là “Thế kỷ của biển và đại dương”. Khai thác biển đã trở thành vấn đề quan trọng mang tính chiến lược của hầu hết các quốc gia trên thế giới, kể cả các quốc gia có biển và các quốc gia không có biển.

       

Lồng nuôi trồng thủy sản hiện đại trên biển Quảng Ninh

        Trong điều kiện các nguồn tài nguyên trên đất liền đang ngày càng cạn kiệt, các nước ngày càng quan tâm tới biển (khi đại dịch Covid-19 xảy ra trên toàn cầu, đã có rất nhiều các nhà đầu tư quan tâm dịch chuyển dòng tiền đầu tư sang các lĩnh vực kinh tế biển, đặc biệt là nghề nuôi trồng thủy sản trên biển). Sự phát triển của dân số thế giới làm cho không gian kinh tế truyền thống đã trở nên chật chội, nhiều nước bắt đầu quay mặt ra biển và nghĩ đến các phương án biến biển và hải đảo thành lãnh địa, thành không gian kinh tế mới. Một xu hướng mới nữa là hiện nay, trong điều kiện phát triển khoa học công nghệ nhanh chóng, việc đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, công nghệ về biển đang là một xu thế tất yếu của các quốc gia có biển để tìm kiếm và bảo đảm các nhu cầu về nguyên, nhiên liệu, năng lượng, thực phẩm và không gian sinh tồn trong tương lai.

       Việt Nam là một quốc gia biển, do vậy để bắt kịp xu thế nêu trên, với tư duy hướng ra biển, dựa vào biển và tầm nhìn chiến lược, ngày 22 tháng 10 năm 2018, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã thông qua Nghị quyết 36-NQ/TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với quan điểm “Việt Nam phải trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển, phát triển bền vững, thịnh vượng, an ninh và an toàn; phát triển bền vững kinh tế biển gắn liền với bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, tăng cường đối ngoại, hợp tác quốc tế về biển, góp phần duy trì môi trường hoà bình, ổn định cho phát triển”.

       Theo Nghị quyết 36-NQ/TW nêu trên, kinh tế thủy sản (nuôi trồng và khai thác thủy sản) đứng thứ tư trong thứ tự ưu tiên để phát triển các ngành kinh tế biển; cũng đề phù hợp với quan điểm xác định chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp sau Đại hội XIII của Đảng. Do vậy theo đúng chủ trương, ngày 10/8/2021 Tỉnh ủy Quảng Ninh đã ban hành Chỉ thị số 13-CT/TU của Ban Thường vụ tỉnh ủy về tăng cường công tác quản lý và phát triển bền vững nuôi trồng thủy sản trên biển tỉnh Quảng Ninh. Múc đích của Chỉ thị nhằm giải quyết một số hạn chế cần tập trung khắc phục trong thời gian tới, đó là: (1) Phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế, chưa bền vững, có nơi, có lúc còn tự phát. Công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực này còn nhiều hạn chế, yếu kém, nhất là công tác lập, quản lý, thực hiện quy hoạch. (2) Vùng nuôi thủy sản ứng dụng công nghệ cao, theo chuỗi giá trị chưa nhiều; sản xuất còn nhỏ lẻ, quy mô hộ gia đình, chưa có tính liên kết, hiệu quả thấp, không ốn định, phụ thuộc nhiều vào thời tiết, dịch bệnh, thị trường. (3) Hệ thống cung ứng dịch vụ vật tư, thức ăn, thuốc phòng, trị bệnh... còn thiếu và chưa đồng bộ. (4) Đối tượng nuôi chủ lực còn hạn chế, giá trị kinh tế không cao; quy trình kỹ thuật nuôi còn mang tính truyền thống, tự phát. Hạ tầng vùng sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản chưa đáp ứng các điều kiện về kỹ thuật và chưa phù hợp theo từng đối tượng. (5) Công tác dự báo thị trường, truy xuất nguồn gốc, xây dựng thương hiệu giống, sản phẩm thủy sản còn hạn chế, chế biến còn nhỏ lẻ, chưa đáp ứng các tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm nên xuất khẩu thường gặp khó khăn.

        Triển khai Chỉ thị số 13-CT/TU để tạo “cú hích lớn” phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển (gọi tắt là nuôi biển) theo hướng sản xuất hàng hóa, hiện đại, bền vững, ứng dụng công nghệ cao, góp phần bảo vệ môi trường, cảnh quan, nguồn lợi thủy sản, đa dạng sinh học; Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đưa ra một số các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

1. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực thủy sản nói chung và nuôi biển nói riêng.

2. Phát triển nuôi biển theo hướng công nghiệp, ứng dụng công nghệ cao; cơ cấu lại diện tích, đối tượng nuôi phù hợp; hoàn thiện quy trình nuôi, nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm, đáp ứng tiêu chuẩn của các thị trường.

Đồng chí Ngô Hoàng Ngân – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy kiểm tra nuôi trồng thủy sản trên biển tại huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

3. Đa dạng hóa đối tượng nuôi; tập trung phát triển sản xuất các giống thủy sản chủ lực, có giá trị kinh tế cao, từng bước chủ động nguồn giống đảm bảo về số lượng và chất lượng, đáp ứng nhu cầu con giống cho các vùng nuôi.

4. Nâng cao trình độ ứng dụng khoa học và công nghệ, chất lượng nguồn nhân lực, tạo đột phá trong lĩnh vực nuôi thủy sản biển.

5. Tăng cường công tác quản lý, giám sát, cảnh báo môi trưòng, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, đa dạng sinh học; chủ động phòng, chống dịch bệnh thủy sản.

6. Tổ chức sắp xếp lại hoạt động của các cơ sở chế biến thủy sản theo chuỗi giá trị, tạo chuyển biến nhanh, bền vững trong lĩnh vực chế biến và thương mại thủy sản.

 7. Đổi mới cơ chế, chính sách, huy động các nguồn lực đầu tư phát triển nuôi thủy sản biến.       

        Những thành tựu đạt được trên nhiều lĩnh vực của kinh tế thủy sản tỉnh Quảng Ninh trong suốt bảy năm thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TU ngày 06/5/2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã đánh dấu mốc son đầu tiên cho thành công đến từ quyết sách đúng đắn và sâu sắc để đưa kinh tế thủy sản tỉnh nhà phát triển xứng tầm với tiềm năng và vị thế của biển Quảng Ninh nói riêng và góp phần vào phát triển kinh tế biển Việt Nam nói chung. Tiếp tục ban hành Chỉ thị số 13-CT/TU của Ban Thường vụ tỉnh ủy một lần nữa khẳng định sự quan tâm của các cấp lãnh đạo Tỉnh để hiện thực hóa phát triển kinh tế thủy sản và góp một phần vào phát triển kinh tế biển của Tỉnh trong những năm tiếp theo phù hợp với chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước và Chính phủ cũng như theo kịp xu thế của thời đại “vươn biển”./.

Mr. Cricket -CCTS


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 363
Đã truy cập: 2774148